inspirerende ideeën

Hoe kun je dingen verbeteren? Dat is wat je leert als TU Delft-student Industrieel Ontwerpen. En de stad is ook een ding. Onlangs hebben 17 IO-studenten van de TU Delft hun ideeën gelanceerd om – door op een andere manier naar groen te kijken – Delft te verbeteren. Twee van hen, Doris van den Heuvel en Luce de Groot, over dit project Bewegen, spelen en ontmoeten in het groen.

“Voor onze studie melden bedrijven cases aan. Daar zit vaak een commercieel belang bij. De gemeente heeft nu ook een casus aangemeld, Bewegen, spelen en ontmoeten in het groen – ‘Hoe kunnen we groen gebruiken om een actieve leefstijl te stimuleren?’ Dit sprak mij aan – niet het product of winst staat hier centraal, maar de mens. Delftenaren.” TU Delft-student Luce de Groot legt uit waarom zij zich tien weken heeft ingezet om op deze vraag een antwoord te vinden.

Kop zonder kip

Ze begon met het kijken naar de toekomst – welke trends zijn er, hoe gedragen we ons in 2030? “Die trends wijzen erop dat we steeds meer uit ons lijf stappen, in ons hoofd gaan zitten – als een kop zonder kip. Het leek mij daarom goed om iets te bedenken waardoor mensen weer even stil staan bij zichzelf, bij het moment, oog krijgen voor hier en nu.”

Nu-moment

Ze kwam op watertappunten naast een boom in de versteende stad, met Delfts blauwe tegels verspreid op de grond rondom de tap. “En als je tijdens het tappen op zo’n tegel gaat staan, gaat er een lichtader de boom in – waardoor je, zelfs als je in diepe gedachten verzonken bent, toch je aandacht richt op de boom, op dit nu-moment. De Brabantse Turfmarkt zou een puike locatie zijn om hiermee te beginnen.”

Leuke attractie

En ja, De Groot heeft uitgezocht wat dit zou kosten: “Eenmalig € 1.600, jaarlijks € 300. Zou kunnen worden opgehoest vanuit het Ondernemersfonds, of de buurtondernemers – en dan hebben ze een leuke attractie voor de deur.”

In de tussentijd

Doris van den Heuvel bedacht iets heel anders. “We horen het vrijwel dagelijks: ons klimaat wordt warmer en droger, met megaplensbuien tussendoor. Tegelijkertijd versteent de omgeving, waardoor het regenwater moeilijk de grond in kan. We zullen onze straten en stoepen daaraan moeten aanpassen – bouwen met waterdoorlatend materiaal. Dat vraagt natuurlijk om een planmatige aanpak. En in de tussentijd kunnen we al aan de slag met de groene3030, zoals ik deze stoeptegel heb genoemd.”

Ondersteboven

Van den Heuvel bedacht een tegel die is geïnspireerd op de opbouw van sedumdaken, en kwam uit op laagjes organisch materiaal. “Ik heb ’m getest na een regenbui. De groene3030 was snel droog terwijl er op de stenen tegels een laagje water bleef liggen. Ik was er ondersteboven van! Dus: gewoon een paar stoeptegels kris kras eruithalen en in afwachting van de planmatige klimaatadaptatie deze groene3030-tegels tussen de andere stoeptegels. Die transformeren zich vanzelf tot stoepgroen van 30 bij 30cm.”

Verrassende invalshoeken

De gemeente is enthousiast over de inbreng van de studenten. “We zijn heel aangenaam verrast”, zegt Diny Tubbing, als stadsecoloog van de gemeente nauw betrokken bij dit project. “Het ligt niet voor de hand om studenten IO te vragen zich bezig te houden met  groen in de openbare ruimte. Het heeft verrassende invalshoeken opgeleverd, 17 inspirerende ideeën en vergezichten. Ook de waarde die zij hechten aan wat de gebruikers, in dit geval dus de buurtbewoners en de Delftenaren, ervan vinden, heeft zeer bruikbare inzichten opgeleverd. Ter afronding van dit project gaan ze een inspiratieboekje maken. Dat gaan we graag verspreiden onder de verschillende afdelingen die hun voordeel met deze ideeën kunnen doen. In 2016 hebben we met de TU Delft afgesproken nauwer op te trekken om samen ideeën te ontwikkelen voor de stad. Dit is één van de voortvloeisels daarvan. En: wordt absoluut vervolgd!”

Klik voor meer informatie over de samenwerking tussen TU Delft en gemeente.

Bron: https://www.delft.nl/nieuws/17-inspirerende-ideeen-vergezichten-en-inzichten

Vorig artikelNENnovation Award 2019
Volgend artikelDe business stijl van: Arjan Dijkshoorn