Ron & Bas

Ron Thiemann ontmoet Bas Kolen

In Delft Technology Park, het grootste technologiepark van Nederland, werken kennisintensieve bedrijven en instellingen aan het versterken van het ondernemersklimaat. ‘‘Maak innovatie en technologie op een functionele manier zichtbaar in het gebied’’, zeggen Ron Thiemann en Bas Kolen. Het technologiepark mag ook als verblijfsgebied een stuk aantrekkelijker worden voor de mensen die er werken, vinden ze.

In dit gebied moet je technologie en innovatie kunnen beleven

“Toen het Waterloopkundig Laboratorium in de jaren zestig vanaf het Raam in de binnenstad naar deze plek verhuisde, was dit een groot weiland, met alleen een
autosloper in de buurt”, vertelt Ron Thiemann, directeur van Deltares. Het voormalige weiland maakt inmiddels deel uit van het grootste technologiepark van Nederland. In het
nieuwe millennium zag het gerenommeerde instituut op het gebied van water en ondergrond het aantal kennisintensieve buren fors groeien. HKV, kennisondernemer voor water en veiligheid, vestigde zich vijftien jaar geleden op Delftechpark en is zo’n nieuwe buur. Het bedrijf, een natuurlijke partner van Deltares, stamt uit de jaren negentig, meldt
Bas Kolen, wetenschappelijk directeur bij HKV en gespreksgenoot van Thiemanns Het Waterloopkundig Laboratorium werd al in 1927 in de kelder van het gebouw van Weg- en Waterbouw opgericht. Het oer-Delftse laboratorium, dat ooit de Deltawerken op schaalniveau uittestte, veranderde in 2008 in Deltares door samen te gaan met GeoDelft,
onderdelen van TNO en Rijkswaterstaat. Waar HKV ruim 70 medewerkers telt, van wie ruim twintig in Delft, werken bij Deltares ruim 800 mensen. In Delft zo’n zeshonderd en op de vestiging in Utrecht nog eens tweehonderd.

Bewuste keuzes

Thiemann en Kolen onderstrepen het belang van hun vestigingen zo vlakbij de TU Delft en andere kennisinstellingen. Kolen: “Die nabijheid is enorm belangrijk voor ons als leverancier van hoogwaardige onderzoeks- en adviesdiensten en -producten op het gebied van waterbeheer en veiligheid. We werken nauw samen.” Deltares werkt ook volop samen met de Delftse instellingen zoals IHE en TU Delft. Thiemann: “‘Dare to share’ is een belangrijk motto voor ons. Deltares is van iedereen. Kennis is de basis en de verbinding met de praktijk is cruciaal. Een mooi voorbeeld in de Delftse context is onze samenwerking met het Hoogreemraadschap van Delfland, waarbij we samen met andere partijen een
methodiek ontwikkelden om vanuit de kwetsbare objecten, risico’s voor schade bij overstromingen en wateroverlast in kaart hebben gebracht. Deze methode maakt gebruik van hoge resolutie modellen van de waterbeweging. Klimaatadaptatie 3.0, om het populair te stellen. Tijdens onze open dagen in oktober bleek ook de grote belangstelling van zowel
bedrijven als inwoners van Delft. Waterveiligheid, klimaatverandering en al onze

‘meng technologie en innovatie met kunst in de buitenlucht’

technologische innovaties op dit gebied spraken de ruim 4.000 bezoekers enorm aan.” Internationaal werkt Deltares, samen met vele partners in 140 landen, aan grote maatschappelijke uitdagingen, zoals bodemdaling, zeespiegelstijging en waterschaarste. Hiermee is een voor bedrijven uiterst relevant hedendaags thema aangesneden: klimaatverandering en hoe je daar als ondernemer mee om moet gaan. Volgens Kolen doet iedere burger en ieder bedrijf er goed aan minimaal te weten wat er kán gebeuren bij extreme wateroverlast door zware neerslag of dijkdoorbraken; of bij extreme droogte. “Als je die gevolgen toegankelijk in beeld brengt, kunnen ondernemers (en overheden) een weloverwogen keuze maken over wat acceptabel is”, legt Kolen uit. En we hoeven de weerberichten maar te volgen om te weten dat hij een punt heeft.

Onder water

Kolen: “Wij hebben bij het Ondernemersfonds Delft voorgesteld om voor ieder object in dit gebied in kaart te brengen wat er kan gebeuren als het hard regent, of als de dijken doorbreken. Voor ieder gebouw kun je vaststellen wat de gevolgen zijn bij verschillende situaties die zich eens per 10, 100 of 1.000 jaar kunnen voordoen. De volgende stap is: kiezen hoe je hiermee om wil gaan en bepalen wat je acceptabel vindt.” Kolen laat op zijn smartphone een door HKV ontwikkelde app zien waarmee je voor de deur van je pand kunt gaan staan en meteen in beeld krijgt hoe ver het gebouw onder water staat bij een dijkdoorbraak. De app maakt gebruik van actuele gegevens uit de databases van Rijkswaterstaat. Thiemann: “We moeten de technologie die hier wordt ontwikkeld ook in Delft zelf toepassen en zichtbaar maken. Mensen die hier komen, moeten het kunnen beleven. Dit gebied, met al zijn innovatieve ondernemers, biedt een uitgelezen kans om technologie op een functionele manier zichtbaar toe te passen. Bepaalde innovaties die ze bij The Green Village van de TU Delft uittesten, kunnen we in dit gebied ook daadwerkelijk inzetten.”

Kunst en innovatie

Thiemann en Kolen zijn gecharmeerd van The Green Village, de proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van de TU Delft. “Er worden daar bijvoorbeeld lantaarnpalen uitgetest met allerlei slimme sensoren,. Die zouden vervolgens onder andere op Delft Technology Park geplaatst kunnen worden. Ook is er een ‘Waterstraat’ met allerlei innovaties die getest worden”, zegt Kolen. “Met licht- en geluidssensoren kun je veel doen om het gevoel van veiligheid in een gebied te verhogen.” Volgens Thiemann zouden dit soort innovaties ook de verblijfsfunctie in en rond het Delft Technology Park verbeteren.
“We moeten hier mogelijkheden creëren waarmee de werknemers van de ondernemingen in dit gebied elkaar ook buiten de gebouwen kunnen ontmoeten”, vult hij aan. Op dat punt is er ook een rol weggelegd voor het achter Deltares gelegen Land Art Delft. Thiemann:
“Meng technologie en innovatie met kunst in de buitenlucht. Als je ziet hoe het Art Centre Delft samen met de TU Delft de stichting Land Art Delft heeft opgezet en een prachtig landschapspark op basis van een duidelijke visie heeft ontwikkeld, dan denk ik: laten we die visie combineren met de technologie van dit gebied. We zouden hier meer mogelijkheden tot ontmoeting moeten creëren. Want als mensen elkaar kunnen ontmoeten, dán gebeurt er wat.”

‘dare to share is ons motto’

Ruimte geven

Voor het verbeteren van de samenwerking tussen bedrijven en het aantrekkelijk maken van het gebied heeft Ron Thiemann nog wel een tip. “Vraag het aan de mensen die hier werken zélf. Misschien is er wel behoefte aan kinderopvang. Zet een survey uit. Er werken hier genoeg mensen met goede ideeën! Die moeten we de ruimte geven.”

Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park

Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park is actief in het gebied rond de TU Delft, Delftechpark, Technopolis en de Schoemakerplantage. Het fonds is op zoek naar bedrijven en ondernemers die zich willen aansluiten. In deze rubriek koppelt het fonds ondernemers uit het gebied aan elkaar rond de vraag hoe ondernemers succesvol te betrekken. Dit keer een kennismaking tussen Deltares en HKV.

Vorig artikelHet vergezicht: Grenzeloos ondernemen
Volgend artikelPerspektief voor Denise