De resultaten van Delft Technology Partners (DTP) in 2017 stemmen tot tevredenheid én leiden tot een uitnodiging: wie bouwt er mee aan Delft als maakstad?

Zoals de infographic (links) laat zien, heeft DTP in 2017 veertien techbedrijven weten te overtuigen zich in Delft te vestigen. “Maar, minstens zo belangrijk is, dat we in Delft gevestigde bedrijven groeiruimte ín Delft hebben kunnen bieden”, zegt Louis Roxs van DTP. “Rekening houdend met de te verwachten doorgroei hebben we in totaal 980 fte weten te behouden of aan te trekken.” Dat zijn niet alleen high tech banen, maar ook banen in ondersteunde diensten, bijvoorbeeld in de catering of schoonmaak”, stelt economiewethouder Ferrie Förster. Hoe kan zo’n bescheiden netwerkorganisatie als DTP zulke goede resultaten boeken? “We laten waar het maar kan ons gezicht zien”, zegt Roxs. “Organiseren bedrijfsbijeenkomsten, gaan op bedrijfsbezoek, brengen ondernemers met elkaar in contact. We zijn continu bezig met de vraag: ‘Wat hebben ondernemers nu of binnen vijf jaar nodig om in Delft te kunnen groeien?’ En: ‘Welke bedrijven zijn een welkome aanvulling of versterking als het gaat om techniek en innovatie?’ Op basis hiervan gaan we bemiddelen, op zoek naar de juiste ruimte in Delft.”

‘Creëer bedrijvigheid’

Förster vult aan: “De inbreng van Delftse ondernemers is cruciaal geweest – deze resultaten zijn voor een groot deel te danken aan hún inzet en betrokkenheid. Zij stellen hun netwerk beschikbaar, zijn bereid om ondernemers van buiten Delft hartelijk welkom te heten en vol enthousiasme hún verhaal over ondernemen in Delft te vertellen. Demcon-directeur Dennis Schipper, een van de veertien nieuwkomers in 2017, spreekt van een
geweldige ontvangst. Met dank dus aan de Delftse ondernemers.” De resultaten stemmen weliswaar tot tevredenheid, maar Förster ziet geen enkele reden om voldaan achterover te leunen. “De resultaten maken twee dingen duidelijk: ondernemers staan te trappelen als het gaat om groeiruimte. En twee: Delft biedt hun nu te weinig huisvesting op maat. Dat moeten we beter op orde krijgen.”

Förster zoekt groeiruimte niet alleen in kantoorruimte, maar ook in maakruimte, in labruimte. “Delft is een maakstad, een techniekstad – je business beginnen, werken en innoveren doe je in Delft. Werken staat met stip op 1. Met partners uit de stad willen we investeren in groeiruimte. Wij hebben met Fonds Delft 2040 75 miljoen euro beschikbaar
gesteld om te investeren in Delft. We nodigen vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars uit om mee te denken en mee te doen. En ik ben ervan overtuigd: je bent een dief van je eigen portemonnee als je níet investeert in Delft. Hierin investeren levert drie keer winst op: voor de investeerder, voor de ondernemer en voor Delft, zodat de stad steeds meer wordt wat-ie wil zijn: de hoofdstad van techniek en innovatie.”

 

Vorig artikelEven voorstellen: Pieter Kunz
Volgend artikelEven voorstellen: Gertjan Rozema