Welke ondernemingsvorm heeft u en hoe is de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd? Stel uzelf of uw financieel adviseur deze vraag. Als er nog niets geregeld is, stel dan de vraag per wanneer u daar een begin mee moet maken.

De manier waarop u de continuïteit kunt regelen hangt af van uw eigen wensen, maar ook van de ondernemingsvorm. Voor een eenmanszaak geldt dat, als de ondernemer stopt, de onderneming ook wordt gestaakt. Bij een vennootschap onder firma (vof) is vaak in het firmacontract een regeling opgenomen die aangeeft wat er gebeurt als een firmant stopt. Bij een bv is de onderneming niet geheel afhankelijk van de bestuurder(s), omdat een bestuurder door de aandeelhouders kan worden benoemd of juist ontslagen.

Nederland kent veel familiebedrijven en dat is iets om trots op te zijn. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Kenmerkend voor familiebedrijven is dat ze voornamelijk geïnteresseerd zijn in het in stand houden van de onderneming en niet zozeer in het snel overdragen van het belang van de onderneming. Dit brengt met zich mee dat er behoefte is om de overdracht van ondernemingsvermogen ‘fiscaal vriendelijk(er)’ te
realiseren. Immers, als de bedrijfsopvolger eerst veel belasting moet betalen, kan dit ten koste gaan van de onderneming. Naast aandacht voor de fiscale gevolgen zijn vooral bij familiebedrijven de familiewaarden van belang. Dit alles kunt u vormgeven in een familiestatuut; een document waarin alle afspraken rondom de onderneming zijn vastgelegd.

Een recent voorbeeld uit onze eigen praktijk: wij voeren onze onderneming als maatschap. In 2016 ben ik tot deze maatschap toegetreden. Ik heb ervoor gekozen om zelf eerst een bv op te richten en daarmee toe te treden tot de maatschap. Dat heeft meer een fiscale achtergrond, want voor aanspraken of claims is een notaris uit hoofde van zijn ambt zelf (in privé) aansprakelijk. We hebben goede afspraken gemaakt over de overdracht en eind 2016 heb ik het notariaat van Tim Dröge overgenomen. Door tijdig te starten met de opvolging hebben we de continuïteit kunnen waarborgen. Dat geeft een gerust gevoel en dat kan ik iedereen aanraden.

‘naast aandacht voor de fiscale gevolgen zijn bij familiebedrijven de familiewaarden van belang’

• Tip 1

Denk tijdig na over uw opvolging.

• Tip 2

Win advies in over de (fiscale) mogelijkheden om de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

• Tip 3

Check of een familiestatuut gewenst is.

Bezoek de website

In deze rubriek delen ondernemers hun kennis om zo anderen te informeren en inspireren.

Ezra Qualm is in 2016 toegetreden tot de maatschap van Westvest Notarissen en is met ingang van 15 oktober 2016 Tim Dröge opgevolgd als notaris.

Westvest Notarissen biedt specialisatie op alle vakgebieden binnen het notariaat, waaronder ondernemingsrecht, familie- en erfrecht/estateplanning, (commercieel)  onroerend goed en advisering op fiscaal gebied.

Vorig artikelVerandering is vooruitgang
Volgend artikelEditie 6.2018