Het vergezicht

‘Brexit? Elke nieuwe grens biedt nieuwe kansen’

Met zicht op het zakelijke hart van Den Haag, Delft en de regio gaan ondernemers en bestuurders in restaurant The Penthouse met elkaar in gesprek over regionale thema’s. Waar lopen ze tegenaan, wat kunnen ze van elkaar leren en welke kansen liggen er voor samenwerking binnen de regio?

Gesprekspartners
Michiel van Deursen
(links op de foto) is directeur van de Netherlands British Chamber of Commerce (NBCC). Deze Nederlands-Britse KvK is sinds 1889 actief om bedrijven in Nederland en het Verenigd Koninkrijk zo rimpelloos mogelijk met elkaar zaken te laten doen.

Marcus Post is commercieel directeur van het in Maasdijk gevestigde Post-Kogeko, een allround logistieke dienstverlener met 40 jaar ervaring in (geconditioneerde) foodlogistiek. Hij is de jongste telg uit het gezin van oprichter Dirk Post. 

Het vergezicht

Als er iets haaks staat op grenzeloos ondernemen, dan is het wel de aanstaande Brexit. Op 29 maart 2019 scheiden de Britten zich af van de EU. Wat de gevolgen zijn voor ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk is allerminst zeker. Marcus Post van Post-Kogeko en onlangs uitgeroepen tot logistiek talent van het jaar, ziet ook in de Brexit kansen. Michiel van Deursen van de Nederlands-Britse KvK, adviseert ondernemers zich goed te informeren en voor te bereiden.

Het thema van deze editie, ’Grenzeloos ondernemen’, spreekt de beide heren wel aan. Dat mag geen verrassing heten. In de transportsector, waar Post werkzaam is, is het overschrijden van grenzen immers een alledaagse bezigheid. En het is Van Deursens werk om de grens met het Verenigd Koninkrijk voor ondernemers zo onzichtbaar mogelijk te maken. De locatie voor het gesprek doet de rest; The Penthouse is het hoogste restaurant van Nederland en vanaf 135 meter hoogte kijk je altijd over de (stads)grenzen heen. Eigenaar Elwin Giel denkt graag zonder grenzen, de speciale Penthouse Sessions zijn daar het levende bewijs van. Tijdens deze sessies delen spraakmakende gasten in oktober was dat Floortje Dessing – hun visie op wereld, leven en werk met de gasten in het restaurant. Voor 2019 staat Johnny de Mol op het programma, laat Giel weten.

Deze koude novemberochtend, waarop Post en Van Deursen elkaar hier treffen, reikt het oog wat minder ver. Het is buiten heiig. Vanaf de top van de Haagse Toren is dit keer zelfs de Noordzee amper zichtbaar. En dat past dan weer bij het onderwerp van gesprek: Brexit, de op handen zijnde breuk tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa, waarvan de gevolgen voor ondernemers nog ongewis zijn. Op het moment van spreken is zelfs nog niet bekend óf er een Brexit-akkoord komt.

‘ga uit van het slechtste scenario en laten we hopen dat het meevalt’

Wees voorbereid

“Brexit staat in feite haaks op het idee van grenzeloos ondernemen”, zegt Van Deursen. “Prepare for the worst, hope for the best, is ons motto. Ga uit van het slechtste scenario en laten we hopen dat het meevalt. Wij zijn als NBCC een leden- organisatie en dat motto geven we op de talloze Brexit-evenementen aan onze leden mee: wees voorbereid. Veel ondernemers hebben de Brexit Impact Scan van de Rijksoverheid gedaan om te bepalen
wat de gevolgen zijn voor hun bedrijf. Als je echt uitgebreid advies nodig hebt, kun je daar middels een Brexit-voucher subsidie voor krijgen. Anderen hebben al een douanenummer aangevraagd.”

Worst case scenario

Van Deursen: “Momenteel vindt het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk eigenlijk plaats zonder barrières. We zijn één Europese Unie, waarbinnen er vrij verkeer bestaat van personen en goederen. In het worst case scenario is er geen Brexit-deal en houdt dat vrije verkeer op. Dan wordt het Verenigd Koninkrijk middernacht 29 maart 2019 een land buiten de EU, een ‘derde land’ dat buiten de interne markt en de douane-unie valt. De handelsverdragen van de EU zijn dan niet meer van toepassing. Dat betekent in de praktijk: veel douane- en andere administratieve formaliteiten. Ondernemers krijgen met invoerheffingen te maken en mogelijk ook met allerlei producteisen. En met langere wachttijden bij de douane.” Als er wel een Brexit-deal komt, ontstaat er een transitieperiode tot eind 2020 waarin vooralsnog alles bij het oude blijft. Van Deursen:
“Het Brexit- akkoord gaat over hoe het Verenigd Koninkrijk en de EU uit elkaar gaan, met welke financiële vergoedingen, et cetera. Als dat er is, spreekt men vervolgens af onder welke voorwaarden bedrijven met elkaar handel kunnen drijven. Het nieuwe handelsakkoord moet dan in de periode tot 1 januari 2021 gestalten krijgen. Bedrijven hebben tot dan de tijd om zich voor te bereiden.”

Lef, kennis en passie

Hoe dramatisch de gevolgen van de Brexit mogelijk kunnen zijn, voor Marcus Post biedt de op handen zijnde scheiding met de Britten ook kansen. “We hebben ruim tweehonderd klanten en een omzet van zestig miljoen. Dat willen we zo houden”, meldt Post trots. “Natuurlijk willen we als bedrijf geen harde Brexit. Maar als die er komt, zijn we goed voorbereid. Transport naar het Verenigd Koninkrijk is en blijft onze core business.” De 31-jarige Post won onlangs de JongTLN Award van Transport en Logistiek Nederland. Die prijs is bedoeld voor talenten met de durf om zich te onderscheiden. Het juryrapport zegt genoeg: ‘Marcus zet het bedrijf met lef, kennis en passie in de schijnwerpers. Hij beschikt over een strategische visie op de uitdagende transportmarkt en concrete kansen voor Post-Kogeko. Hij werkt samen met collega-transporteurs aan de voorbereidingen op de komende
Brexit en ziet ook kansen in relatie tot de binnenvaart. Hij heeft laten zien oog te hebben voor de logistieke sector en de belangen van de BV Nederland’.

‘samenwerken met je concurrent is soms gewoon slim ondernemerschap’

Slim ondernemerschap

Het idee om samenwerking met andere bedrijven te zoeken, is al eerder succesvol toegepast door Marcus’ vader Dirk, de oprichter van het bedrijf. Post: “Twintig jaar geleden zette hij met concurrent Visbeen de dochteronderneming Daily-Fresh op. Dat baarde toen veel opzien, maar het was gewoon slim ondernemerschap. Ze beseften dat ze beter met een volle truck naar Engeland konden rijden dan met twee half gevulde. DailyFresh werkt als dienstverlener in de verslogistiek. De wielen worden op fifty-fitybasis geleverd door Post-Kogeko en Visbeen.” Daags na de uitslag van het Brexit-referendum zetten de drie bedrijven een Brexit-projectgroep op met Post als projectleider. “We volgen de ontwikkelingen op de voet, maar weten nog niet waar we precies aan toe zijn”, licht Post toe. “Wellicht moeten we zelf een douaneafdeling opzetten. We bereiden ons voor op een harde Brexit” Van Deursen denkt dat ook in het geval van een harde Brexit, dus zonder akkoord, de soep niet zo heet wordt gegeten. “Het Verenigd Koninkrijk is immers zo sterk afhankelijk van de aanvoer van verse goederen uit, onder andere, het Westland, dat als die
aanvoer eind maart zou stokken, er een voedseltekort dreigt. Een overgangsperiode is nodig.” Post denkt dat het nieuwe handelsakkoord dat voort moet vloeien uit een Brexit-akkoord gaat leiden tot specialisatie en een herverdeling in de transportmarkt. “Daar liggen kansen voor ons. Transport naar Engeland vereist dan veel meer specialistische kennis en
handelingen. Voor transportbedrijven die Engeland ‘erbij’ doen, wordt dat moeilijk om vol te houden. Maar voor nu zie ik genoeg kansen en een groeiende markt om met onze kennis en mogelijkheden het transport naar Engeland te regelen.”

‘if you fail to plan, you plan to fail’

Het inzicht

De ontwikkelingen rondom Brexit volgen elkaar in een rap tempo op. Bij het ter perse gaan van deze editie was nog niet bekend of en hoe het Britse parlement over het principeakkoord heeft gestemd. Ondernemers die een duidelijk beeld hebben van de mogelijke gevolgen voor hun bedrijf, hebben zich goed voorbereid. Dat is gebleken uit onderzoek van de Nederlandse Kamer van Koophandel. Alsmaar voortdurende onduidelijkheid lijkt niet bevorderlijk voor het ondernemerschap. Volgens Post en Van Deursen doen ondernemers er daarom goed aan om voor zichzelf duidelijkheid te scheppen door verschillende scenario’s te schetsen. Dat begint bij proactief informatie inwinnen over de mogelijke gevolgen en actief de actualiteit volgen. NBCC kan hulp en advies geven via haar Brexit Forum. Vervolgens kan er planmatig vooruit gedacht worden. Dit alles met de oude Engels vuistregel in gedachten: ‘If you fail to plan, you plan to fail’.

Hoogste van Nederland

The Penthouse in de Haagse Toren is niet alleen het hoogste restaurant van Nederland. Met een sky bar, twintig appartementen, twintig zalen en een eigen parking is dit een spectaculaire plek voor zakelijke evenementen. Daarnaast dagelijks geopend voor lunch, high tea of diner. Een goed idee voor uw volgende afspraak? Reserveren kan via de website, ook voor de drukbezochte feestdagen.