Energietransitie Delft

27 AUGUSTUS 12.00 UUR – ENERGIETRANSITIE DOE JE SAMEN

Deze zomer lunchte Antoinette Wijffels met Eelco de Vink en Ton Wirken van Stedin bij Lijm & Cultuur. Tijdens de lunch in Experiment ontspon zich een gesprek over duurzaamheid, het delen van kennis en wie daarin het voortouw moet nemen.

AW Ondernemers met goede ideeën zoeken graag een gesprekspartner. Hoe kunnen zij gesprekspartner van Stedin worden? Hoe werkt dat? Moeten zij bellen of naar lezingen gaan?
TW Wij zijn vooral een aanspreekpunt voor grote industrieklanten. Een zakelijke klant die met een vraag komt, begeleiden wij in het proces naar een nieuwere of zwaardere aansluiting. Wij zijn netwerkbeheerder, moeten zorgen dat het allemaal matcht. Kan het gebied het aan? Hoeveel capaciteit is er beschikbaar?
AW Ik lees op jullie website dat er in jullie verzorgingsgebied (de Randstad) 23 Green Deals zijn gemaakt. Imposant. Wat houdt dat in?
EdV Green Deals zijn afspraken tussen Rijksoverheid en andere partijen om samen duurzame plannen uit te voeren. Concreet ben ik vertrouwd met de Green Deal op het TU-terrein. Daar proberen we nieuwe concepten uit. Zo gaan we er proeven doen met het transport van waterstofgas naar woningen. Dat hebben we nooit eerder gedaan. We zitten in een leerfase. In het algemeen heeft de gemeente de regie en zijn wij een partner, die meedenkt op strategisch en innovatief gebied. Dat proces moeten we samen ontwerpen. Energietransitie doe je altijd samen! 
AW Dat klinkt mooi. Even een stapje naar de praktijk. Stel dat ons bedrijf Lijm & Cultuur het bedrijfsterrein wil verduurzamen en overweegt om de 1.600 vierkante meter platte daken te gebruiken voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Hoe gaat dat verder?

EdV Daar horen wij dan graag meer over. Vervolgens gaan wij kijken of de huidige aansluiting en het net voldoende capaciteit hebben. Het maakt ons niet uit welke bron er gebruikt wordt. Dat is aan de klant. In de regel sluiten wij aan bij initiatieven. Wij zijn geen adviesbureau.
AW Zou Stedin niet pro-actiever moeten handelen? Jullie hebben zo’n schat aan kennis in huis.
EdV Eh… ja, dat is waar. Door ervaring en allerlei pilots doen we veel kennis op, maar die kennis delen doen we vooral op uitnodiging. Nogmaals, het vonkje ligt bij de ondernemers zelf.
AW Naar mijn idee zou het duurzaamheidsvraagstuk breder opgepakt moeten worden. Het is natuurlijk mooi zo’n klimaatakkoord, maar daar zat niet iedereen aan tafel. Het MKB ontbrak bijvoorbeeld. Deze sector is de dupe. Daar speelt namelijk het probleem dat een kleine dan wel middelgrote ondernemer niet genoeg financiële middelen heeft om een adviesbureau in te schakelen. Daar is de energie-gesprekspartner doorgaans een installateur, iemand die verstand heeft van ketels etc., maar niet het grote plaatje ziet: een visie op het geheel.
TW Dat is niet helemaal waar. In de installatiebranche is juist wel veel kennis en ervaring op dat gebied. Uiteraard is het zo, dat een grote klant als DSM op energiegebied zijn eigen deskundigen in dienst heeft.

AW Even een interessante case. Ik ken een Delftse hoogleraar die zijn vijftiende eeuwse woonhuis energieneutraal heeft weten te maken. Zou Stedin zo’n succesvol project onder de aandacht kunnen brengen van alle burgers in de Delftse binnenstad?
EdV Ik zie ons niet één twee drie een folder huis- aan-huis in de bus stoppen. Het is lastig om een specifiek segment van de markt te bedienen. Er zijn geen pasklare oplossingen.
AW Misschien zou Stedin naast de maandelijkse rekening een folder kunnen toevoegen met interessante pilots en tips. Zoals banken nu vaak doen.
EdV Over het medium valt te twisten, maar ik ga hierover nadenken. Dit pakken we graag op.
TW Vroeger – toen wij nog GEB (Gemeentelijk Energiebedrijf) waren – deden we dat wel. Toen werd bijvoorbeeld door de energie- en waterbedrijven het blad Energie & Water uitgegeven. Dat was zelfs landelijk. Daarin stonden allerlei tips over hoe je slim energie kon besparen, bijvoorbeeld welke koelkast het handigst is.
AW Mag ik nog een leuke case opwerpen? Het gebied op de Schieoevers. Daar zitten zo’n 140 ondernemers, die zich – wat heel bijzonder is – hebben gecommitteerd. Voor zo’n groot gebied zou het mooi zijn om met elkaar een integrale aanpak te ontwikkelen. Als er een discussie-avond wordt georganiseerd, komen jullie dan?
EdV Ja, dat lijkt me een mooi startpunt om kennis te delen. Daar doet Stedin graag aan mee.

Stedin is verantwoordelijk voor het transport van gas en elektriciteit naar circa 2 miljoen huishoudens en industriële klanten, ook in Zuid-Holland. Eelco de Vink is gebiedsregisseur Energietransitie. Ton Wirken is accountmanager Industrie.

Antoinette Wijffels startte 15 jaar geleden midden op de Schieoevers het concept Lijm & Cultuur. Een plek waar cultuur– de kiem van creativiteit – brandstof levert voor innovatie, de motor van economische groei. Elke editie gaat zij in gesprek over wat Delftse ondernemers beweegt.

Vorig artikelPeople Planet Profit
Volgend artikelStreet art is stedelijke vernieuwing