Delft.business #26 en Rijswijk.business #10: Economie en werkgelegenheid

0
Thema Delft.business & Rijswijk.business

Hoe ontwikkelen Delft en Rijswijk zich de komende jaren op economisch vlak? En wat betekent dat voor de werkgelegenheid in onze regio? In onze volgende edities, die op donderdag 29 juni worden gelanceerd bij Werkse!, besteden we aandacht aan deze vragen. 

Zijn de sectoren waarin Delft en Rijswijk van oudsher sterk in zijn (kennisintensieve maakindustrie, zakelijke dienstverlening, horeca/toerisme en onderwijs) het meest kansrijk voor groei of zijn er andere bedrijfstakken in opkomst? Wat zijn de trends, welke kansen biedt dat voor ondernemers en waar liggen de uitdagingen? Wat zijn de randvoorwaarden voor groei? En wat zijn de grenzen of beperkingen waar we rekening mee moeten houden? Betekent economische groei ook automatisch groei van werkgelegenheid? Hoe vertaalt zich dat naar type banen, welke kennis en competenties zijn daarbij gewenst? En sluit het onderwijs daarop aan? Op welke manier kunnen ondernemers hierop anticiperen? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan participeren in de groei? 

Heeft u een verhaal dat aansluit bij dit onderwerp, laat het ons weten. Denk daarbij onder andere aan: 

Algemeen en groei

 • Hoe ziet het lokale economische landschap eruit?  Welke sectoren zijn sterk in Delft en Rijswijk en waar zit het groeipotentieel? 
 • Wat doen gemeenten om de lokale economie te stimuleren? 
 • Vernieuwing van de economie, digitalisering en innovatie 
 • Randvoorwaarden voor groei: bereikbaarheid, mobiliteit 
 • Randvoorwaarden voor groei: investeringsklimaat 
 • Randvoorwaarden voor groei: energietransitie 
 • Hoe verhoudt economische groei zich tot duurzaamheid en leefbaarheid? 

Werkgelegenheid/arbeidsmarkt

 • Betekent economische groei ook automatisch groei van werkgelegenheid? 
 • Wat voor soort werk, ontstaan er nieuwe functies? 
 • Wat typeert de werknemers van de toekomst (generaties) 
 • Groei branches (welke branches groeien het sterkst?)

Samenwerken

 • Het belang van samenwerken voor groei in de regio (netwerken) 
 • Voorbeelden van samenwerking tussen gemeenten (zie ook: Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en bedrijven, en onderwijsinstellingen (voorbeelden) 

Ontwikkeling arbeidsmarkt

 • Hoe kun je flexibel inspelen om veranderende arbeidsmarkt 
 • Economie van de toekomst (65% van de kinderen die nu naar de basisschool gaan heeft straks werk dat nu niet bestaat) 
 • Aansluiting van onderwijs op behoefte arbeidsmarkt 
 • Regionale campussen (samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven) (zie metropoolregio)
 • Werkgelegenheid voor alle leeftijdsgroepen? Komen 55 plussers makkelijk aan een baan?
 • Oplossingen voor terugdringen arbeidskrapte (deeltijders verleiden meer te werken)

Aantrekken van nieuwe medewerkers

 • Belang van employer branding
 • Nieuwe ontwikkelingen in recruitment
 • HR beleid anno 2023
 • Nauwer samenwerken met onderwijsinstellingen
 • Traineeships, stages
 • 65 plussers als oplossing voor personeelstekort
 • Zelf opleiden van personeel?

Behouden en ontwikkelen van medewerkers

 • Belang van goed werkgeverschap, stimulerende organisatiecultuur
 • Boeien en binden van medewerkers 
 • Balans tussen werk en privé, work-life balance
 • Omarmen en benutten van generatieverschillen (babyboomers, generaties X,Y,Z)
 • Motivatiefactoren, nieuwe eisen aan HR-beleid
 • Opleiding en training, een leven lang leren
 • Uitstroom terugdringen, hoe pak je dat aan?

Herkent u zich in een van de onderwerpen? Neem dan contact met ons op via: 015-7900060 of stuur een mail naar info@delftbusiness.nl. Dan gaan we samen met u om de tafel voor een mooi verhaal. 


Vorig artikelCreatiekracht borrelt op Schieoevers
Volgend artikelOndernemen met je hart