TU Delft, Gemeente Delft en ondernemers

De samenwerking tussen de TU Delft en de gemeente Delft is goed. Dat was wel eens anders. In 2016 sloten zij een convenant, waar ook ondernemers bij aangesloten zijn. Theun Baller, die tijdens dit gesprek de TU Delft vertegenwoordigt, en Wolter Smit (TOPdesk), die als grote Delftse ondernemer spreekt, bespreken de noodzaak en de eerste resultaten.

Ooit vormden bestuurders van de universiteit en de gemeente twee kampen, die met de rug naar elkaar toe stonden. Het was de commissie Deetman die concludeerde dat de gemeente Delft en de TU Delft samen te belangrijk zijn om elkaar te blijven negeren. Ze zouden er goed aan doen elkaar op te zoeken en te kijken waar zij elkaar kunnen versterken. Als resultaat sloten de partijen in 2016 een convenant.

Theun Baller leidde een commissie met universiteitsmensen en ambtenaren, die onderzocht wat de universiteit en de stad voor elkaar konden betekenen. “Uitgangspunt vormde de inhoudelijke sterktes van de TU: robotica, circulaire economie en quantum computing. Onze aanbeveling concentreerde zich op robotica en de maakindustrie van robots. Iets ontwikkelen dat waarde creëert en werk schept op meerdere niveaus, zodat de stad gaat groeien en de onderlinge afhankelijkheid en loyaliteit toeneemt. Maar we hebben ook gezegd dat het initiatief om arbeid te genereren nooit bij een kennisinstituut kan liggen. Werk wordt gegenereerd doordat ondernemers de beschikbaar komende kennis benutten.”

Grote wereldspelers
Wolter Smit onderstreept het inzicht dat universiteiten zich op kennisontwikkeling moeten richten en gemeenten zich vooral moeten bezighouden met het faciliteren daarvan. En niet primair met het aanjagen van de economie: “Die economische groei moet uit het bedrijfsleven voortkomen. In Delft is dat best lastig, omdat hier niet veel echt grote bedrijven gevestigd zijn. Niets ten nadele van kleine bedrijven, want daar zitten hele belangrijke wereldspelers tussen. Maar partijen als de TU en de gemeente zijn gebaat bij het hebben van grote aanspreekpunten.” Als directeur van een softwarebedrijf plaatst Smit een kanttekening bij het thema robotica. “Mijn vakgebied heeft bijzonder weinig met robots, dus daar gaan we elkaar niet vinden. Maar toch is het ook in mijn belang dat er samenwerking en kennisuitwisseling ontstaat, omdat de TU ook activiteiten heeft die wellicht wél voor ons soort bedrijven interessant zijn.”

‘Ondernemers moeten uit hun schulp kruipen en elkaar opzoeken’

Doelen stellen
De nadrukkelijke aanwezigheid van de universiteit heeft grote invloed op bijvoorbeeld de uitstraling, inrichting en beleving van de stad. Baller: “Delft is een enorm aantrekkelijke stad, met een schitterende historie; hoge studentendichtheid, waanzinnig veel toeristen en  een bedrijfsleven met grote diversiteit. Daarmee moeten we een volgende slag maken. Belangrijk is ook dat aan een doorlopende leerlijn van mbo en hbo wordt gewerkt, zodat er op alle niveaus mensen zijn die iets kunnen.” Het snel wisselende tijdsbeeld vraagt dat partijen duidelijke doelen stellen en hun gedachten en handelen daarop afstemmen. Smit: “Toen ik begon met ondernemen, kozen studiegenoten liever voor een vaste baan vanwege de pensioenvoorzieningen. Tegenwoordig is ondernemen helemaal hip. Dat zie je aan de populariteit van incubators zoals YES!Delft. Als die jongens en meisjes succesvol worden en dus op jonge leeftijd al veel geld verdienen, dan ontstaat een ecosysteem. Door hen met slim kapitaal en goede begeleiding te ondersteunen, gaat een vliegwiel draaien. Als gemeente moet je er dan wel voor zorgen dat die mensen hier blijven wonen. Anders verdwijnt hun verbinding met de stad.” Baller beaamt dit: “Het helpt het ecosysteem als mensen een connectie met elkaar hebben omdat ze ondernemen, op dezelfde universiteit hebben gezeten of in dezelfde stad wonen. Als personen en bedrijven in Delft geworteld zijn rennen ze niet weg, maar willen ze hier een volgende stap maken.”

‘Door starters met slim kapitaal
en goede begeleiding te ondersteunen, gaat een vliegwiel draaien’

Clubs en netwerken
Smit: “Een aantrekkelijke stad trekt ondernemers en bedrijven. Het fascineert mij om van andere ondernemers te vernemen hoe zij kwesties aanpakken. Ondernemers moeten uit hun schulp kruipen door elkaar op te zoeken. Delft heeft verschillende clubs en netwerken. Daar moeten ondernemers, TU en gemeente meer gebruik van maken.” Baller: “Succes trekt succes aan. Als we exploiteren waar we goed in zijn, dan trekt dat ondernemers van buiten aan die daarbij willen horen. Het gaat om focus! Een gemeenschappelijk beeld van de stad Delft waar je met z’n allen trots op bent. En waar iedereen werk heeft. Waardoor de samenhang in de stad nog beter wordt. Als wij als bedrijfsleven, ambtenaren en TU weten wat we willen, dan komen er mooie resultaten.” Smit: “Robotica? Prima, maar zorg dan ook dat robots hier gemaakt kunnen worden en zorg dat zowel de hoger opgeleiden, als de net afgestudeerden, als de mensen die het maakwerk doen hier kunnen wonen.” Baller: “We kunnen niet alle problemen tegelijk oplossen, maar er is veel begrip en enthousiasme in de stad. Het convenant heeft iedereen dichter bij elkaar gebracht. Dat is een mooie eerste stap.”

TOPdelft

Dit interview is gefaciliteerd door TOPdelft, dat als smeerolie werkt door gesprekken in de stad over vraagstukken en initiatieven te organiseren. TOPdelft maakt nieuwsgierig en verbindt partijen uit de stad. Voor TOPdelft zijn technologie, innovatie en creativiteit belangrijke pijlers voor de ontwikkeling van de samenleving.

Ecosysteem voor kennis & economie

Vanuit een gezamenlijke visie en ambitie van de TU Delft en de gemeente Delft worden de krachten gebundeld om het Delftse ecosysteem voor kennis en economie te versterken. Daarmee moet Delft nog aantrekkelijker worden als vestigingsplaats voor ondernemers, kennisinstellingen en inwoners. Dat leidt tot toename van economische groei en welvaart voor de stad Delft en de regio. De actieve betrokkenheid, inzet en adaptatie van ondernemers is hierbij cruciaal. Wanneer TU, gemeente en ondernemers zich aan elkaar verbinden, kan succesvol worden gebouwd aan een dynamisch economisch ecosysteem.

Vorig artikelSubsidie zonnestroom beschikbaar
Volgend artikelEditie 5.2018