Politiek en ondernemers: hoe verder? 

De komende vier jaar moeten we ondernemers en politiek met elkaar blijven verbinden’. Dat was de conclusie na het politiek ondernemersdebat dat DOTbusiness en Lijm & Cultuur vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen organiseerden. De evaluatie van het ondernemersdebat heeft een concrete doelstelling opgeleverd, namelijk: over vier jaar staat in elk partijprogramma een hoofdstuk over economie en ondernemerschap in Delft. Maar hoe komen we daar? 

We zijn benieuwd hoe u kijkt naar het in contact brengen van politici en ondernemers en stellen u graag een aantal korte vragen hierover. Met het beantwoorden helpt u ons om ondernemerszaken bij de politiek beter op de kaart te zetten. Dank alvast voor uw medewerking!