Beter een goede buur

Jacqueline Schriel ontmoet Peter Iping

Tussen de ruim 200 bedrijven op de TU Delft Campus bevindt zich ook een aantal actieve sportverenigingen met een grote maatschappelijke betrokkenheid. De hockeyers van Hudito en de korfballers van Fortuna zijn gevestigd in een sportieve enclave die ze graag beter willen verbinden met hun buren op het grootste technologiepark van Nederland.

Verder kijken dan je eigen sport

”Wij zouden van het gebied tussen de Rotterdamseweg en de Schoemakerstraat, waar onze verenigingen nu gehuisvest zijn, graag een grote multifunctionele sportieve corridor willen maken, waar iedereen uit de omgeving gezond kan bewegen”, zeggen Jacqueline Schriel (Hudito) en Peter Iping (Fortuna). De bijna lege kantine op het vrijwel uitgestorven hockeyterrein, waar de twee Jos de Mooij van Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park ontvangen voor een kopje koffie, illustreert dat. “Wij hebben een goed geoutilleerde accommodatie, die grote delen van de dag leeg staat”, licht Schriel toe. Ook de Fortunahal kan beter benut worden, volgens Iping. Daarmee is overigens al een begin gemaakt: sinds twee jaar maakt de afdeling Sport en Bewegen van ROC Mondriaan overdag gebruik van de sporthal. Bedrijven kunnen bij Fortuna terecht voor team- of sportdagen. Bovendien zijn er plannen voor een ingrijpende verbouwing. Als bedrijven in de omgeving behoefte hebben aan vergaderfaciliteiten of leslokalen dan kan dat in de plannen worden meegenomen.Beide clubs groeien uit hun jasje, maar beseffen ook dat uitbreiding niet uitsluitend gericht kan zijn op meer hockey en korfbal, al groeit de vraag naar beide sporten nog steeds.

Perspektief

Schriel en Iping studeerden beiden in Delft en zijn op meerdere fronten actief binnen hun verenigingen. Iping is projectleider van het beleidsplan Fortuna 2030. Schriel is onder andere actief in het werven en begeleiden van maatschappelijke doelgroepen binnen Hudito. De club heeft ook een beleidsplan. “Natuurlijk willen we een leuke hockeyvereniging zijn, maar onze maatschappelijke taak is veel breder.” Iping beaamt dat: “Wij hebben bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met Perspektief. Hun cliënten hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Een aantal van hen doet bij ons het onderhoud. Daar leidt Perspektief ze dan eerst voor op.” Ook Hudito volgt al twintig jaar die filosofie. Schriel: “Wij hebben hier mensen rondlopen die komen via de Reclassering, de GGZ, Welzijn op Recept of Delft voor Elkaar. Ook hebben we stagiaires van VSO-scholen. Al deze mensen doen allerlei klussen in en om het clubhuis. Stagiaires van Mon3aan helpen bij de trainingen. En op vrijdag komt hier de landelijke club van beveiligers met hun dobermannpinchers trainen.” Ook heeft de vereniging een aanzienlijke, landelijk succesvolle G-afdeling voor hockeyers met een verstandelijke beperking. Daarnaast is Plukkebol met dagelijkse naschoolse opvang een vaste gebruiker van het complex. “Dat stemmen we goed af, als op vrijdag de dobermannpinchers hier rondlopen, hoor”, zegt ze lachend.

Wij hebben een goed geoutilleerde accommodatie, die grote delen van de dag leeg staat

Ambitieus plan

Zowel Schriel als Iping zou graag zien dat hun sportcomplex meer gebruikt wordt door bedrijven en bewoners uit de omgeving. Iping: “Wij willen graag een tweede hal, maar daar moeten dan veel meer activiteiten in plaatsvinden. Voor bewoners van de Schoemakerplantage kan het een buurtfunctie vervullen. En bedrijven kunnen dan ook sportieve activiteiten in de hal ontplooien. De hal moet dan wel van 08.00 uur ’s ochtends tot 23.00 uur ’s avonds open zijn. Daar moet je een goed exploitatiemodel voor vinden.” In het ideale geval zou intensiever en gevarieerder gebruik van de accommodaties samengaan met de ontwikkeling van de beoogde sportieve corridor. Toen de gemeente alle Delftse verenigingen om input vroeg voor het Investeringsplan Sportaccommocaties dienden de verenigingen gezamenlijk een ambitieus plan – het ‘Kruithuisplan’ – in. “Kijk”, zegt Iping: “We weten natuurlijk dat de gemeente Delft de kosten voor zo’n ambitieuze ontwikkeling nooit alleen kan en wil dragen. Voor de realisatie zijn investeerders nodig, alsmede lokale, regionale en landelijke subsidies. Zoiets begint met goede partners. Daarom willen wij graag samenwerken met andere sportverenigingen, zoals we al doen met Hudito, maar ook met instellingen zoals de TU Delft, bedrijven uit onze omgeving en commerciële partijen op het gebied van bewegen. Wat de TU betreft, werken we al samen met Sport en Cultuur van de TU Delft, maar we zien ook mogelijkheden met faculteiten als Industrieel Ontwerpen. Denk aan de ontwikkeling van innovatieve beweegconcepten en materialen.” Ook Schriel ziet op innovatief vlak een duidelijke behoefte bij haar club Hudito: “In de zomer is de besproeiing van het waterveld soms lastig. Daar kunnen we wel wat innovatieve denkkracht bij gebruiken.”

Contact met ondernemers

“Denk ook eens aan onderzoeksprojecten via de hogescholen”, zegt Jos de Mooij. “Daar liggen ook kansen. Dat het Gebiedsfonds voor projecten die het gebied ten goede komen, openstaat voor aanvragen van de sportverenigingen, is nieuw voor Schriel en Iping. “Het Gebiedsfonds Delft Technology Park heeft onlangs meebetaald aan een innovatieve roeibak, waarin allerlei meetapparatuur is opgenomen, voor roeivereniging Proteus-Eretes aan de Schie”, vertelt Mooij. “Er moet wel sprake zijn van cofinanciering,“ voegt hij eraan toe. Schriel ziet meteen aanknopingspunten met de ontwikkeling van een tweede waterveld voor de club, maar dan met allerlei technische snufjes. Zowel Schriel als Iping merken op dat de clubs graag meer in contact komen met de bedrijven in de omgeving. “Contacten met bedrijven hebben meestal een wat toevallige oorsprong”, weet Iping uit ervaring. “Het gaat dan vaak via bestaande kanalen: familiecontacten of bekenden van bestuursleden. Dat moet binnen dit gebied toch eens op een andere manier georganiseerd worden.”

Voor bewoners kan het complex een buurtfunctie vervullen

Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park

Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park is actief in het gebied rond de TU Delft, Delftechpark, Technopolis en de Schoemakerplantage. Het fonds is op zoek naar bedrijven en ondernemers die zich willen aansluiten. In deze rubriek koppelt het fonds ondernemers uit het gebied aan elkaar rond de vraag hoe ondernemers succesvol te betrekken.

Vorig artikelIn de toekomst maakt Qlayers elk oppervlak functioneel
Volgend artikelAl 60 jaar een familiecultuur