Delft.business shoot uitgave juni 2017 - Jon

In het laatste kwartaal van een boekjaar is het verstandig om te kijken of u de belasting die u over dit jaar betaalt omlaag kunt brengen. Daar zijn genoeg mogelijkheden voor, zoals het vooruitbetalen van uw hypotheekrenteaftrek, alert zijn op de drempel van de investeringsaftrek en het gebruiken van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Let op: u moet deze mogelijkheden wel vóór 1 januari benutten.

Maar wat moet u nu precies doen met bovenstaande mogelijkheden? De voordelen op een rijtje:
• Hypotheekrente: als u dit jaar alvast een deel van de hypotheekrente over 2018 vooruitbetaalt (maximaal zes maanden), mag u die rente nog in 2017 aftrekken. Dit scheelt minimaal een half procent.
• Investeringsaftrek: heeft u in 2017 meer dan € 2.300 excl. btw op jaarbasis geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, dan mag u 28 procent van de investeringen (tot een investeringsbedrag van € 56.192) van uw winst aftrekken. Elke afzonderlijke investering moet wel € 450 excl. btw of meer bedragen.
• Werkkostenregeling: ook als directeurgrootaandeelhouder kunt u uzelf eenmalig 1,2 procent van uw bruto jaarsalaris laten uitbetalen in het kader van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Over dit bedrag wordt geen loonheffing afgedragen.

‘U hoeft niet tot het einde van het jaar te wachten om financiële voordelen te creëren’

U hoeft niet tot het einde van het jaar te wachten om financiële voordelen voor uzelf te creëren. Wanneer u belastingtechnische ontwikkelingen volgt, zijn er genoeg creatievemanieren van financieren. Per 1 januari 2018 zijn bijvoorbeeld de nieuwe loonkostenvoordelen van kracht: neemt u oudere werknemers (56+) in dienst of werknemers met een beperking door ziekte of handicap, dan krijgt u een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit kan over een periode van drie jaar € 18.000 voordeel opleveren.

Als laatste maak ik u attent op de WBSO, de wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk, die bestemd is voor Nederlandse bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren. Dit is een subsidieregeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Met deze regeling kunt u financiële lasten verlagen. Voor starters is er binnen de WBSO een extra aftrek mogelijk en voor bv’s werkt het door in de innovatiebox. Dit betekent dat wanneer uw bedrijf investeert in ontwikkelingen en die investering daadwerkelijk winst op gaat leveren, u 7 procent vennootschapsbelasting betaalt in 2018 (in plaats van 20/25 procent). Er zijn genoeg innovatieve ondernemers in Delft die gebruik kunnen maken van deze regeling.

Doe er uw voordeel mee!

• Stap 1

Los financieringen (versneld) af met laagrentend spaargeld.

• Stap 2

Stort lijfrentepremies vóór 1 januari, zodat u die nog als aftrekpost in 2017 kunt opvoeren.

• Stap 3

Leg jaarlijks terugkerende giften vast in een onderhandse akte van schenking van minimaal
5 jaar, zodat de gift volledig aftrekbaar wordt.

Bezoek de website

In deze rubriek delen ondernemers hun kennis om zo anderen te informeren en inspireren.

Jon Hulst is sinds 2014 vennoot van Rosier Bijl van Kan. Hij heeft zich ontwikkeld tot een brede adviseur voor ondernemers binnen het kleinbedrijf en geeft graag adviezen aan deze doelgroep.

Rosier Bijl van Kan is een administratiekantoor en belastingadviesbureau in Delft.

Vorig artikelBesparen op energiekosten
Volgend artikelTechnologie die je kunt aanraken #3