Delft Technology Park: Waar ondernemers elkaar ontmoeten

0
Hans Ligtenberg en Jos de Mooij

Hans Ligtenberg en Jos de Mooij van stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park hebben grootse plannen. “Over vijf jaar rijd je vanaf de A13 het Delft Technology Park op en voel je direct dat je in een hightech-omgeving bent waar ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken.”

Beide mannen zijn sinds een jaar actief bij stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park, een van de dertien deelgebieden van Ondernemersfonds Delft. Een frisse aanpak en een nieuwe naam bliezen nieuw leven in de stichting. “Deze naam is beter dan de oude naam OFD11”, vertelt Ligtenberg. “Er waren geen ondernemers betrokken en wat is een ondernemersfonds zonder ondernemers? Ons deelgebied is uniek. Het is vooral bekend als het grootste technology park van Nederland met twee hogescholen en de TU Delft die goed aangeschreven staat in Nederland en het buitenland.”De Mooij vult aan: “Wat velen niet weten is dat er op het park ook ruim 200 bedrijven gevestigd zijn. Van zzp’ers tot (internationale) bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers. Als stichting gaan wij er mede voor zorgen dat iedereen elkaar kent, vindt, ontmoet en versterkt.”

Saamhorigheid

Het gebiedsfonds verbindt lokale ondernemers, vastgoedeigenaren, organisaties en sectoren in Delft en draagt bij aan het vestigingsklimaat. Het fonds werkt samen met andere deelgebieden en wil zo bijdragen aan een economische en vitale stad. Een rondje van Ligtenberg langs een 20-tal ondernemingen leverde een aardig beeld op van de huidige situatie. “Het besef dat we elkaar hard nodig hebben is zeker aanwezig, maar het gevoel van saamhorigheid moet nog groeien. Logisch, want daar is eerder geen aandacht aan besteed. Dat moet anders. Als gebiedsfonds hebben we een faciliterende en verbindende rol voor heel ondernemend Delft. Een van de dingen die we direct hebben opgepakt is de communicatie. Met de aanschaf
van Chainels, een intranet voor ondernemers, helpen we de onderlinge communicatie op gang, maar ook het contact met andere ondernemers in Delft. Medewerkers missen vaak het contact met de stad, omdat iedereen na het werk naar huis gaat. Het zou toch fantastisch zijn als bedrijven laten weten wat voor moois er in de stad gebeurt?”

‘Onderlinge aandacht maakt een stad sterker’

Ideeën uitvoeren

Met het inschakelen van Chainels zijn we er nog niet. Er moet nog meer gebeuren, zoals het creëren van allerlei randvoorwaarden om te zorgen dat een actief ondernemersklimaat van de grond komt. De Mooij: “Concreet houdt dit in dat we ondernemers kunnen faciliteren en (financieel) ondersteunen om ideeën en plannen uit te voeren. We hebben vijf keywords geformuleerd waar we als gebiedsfonds belang aan hechten: mobiliteit, leefomgeving, valorisatie, duurzaamheid en innovatie. Een ondernemer kan een idee insturen. Als dat idee aansluit bij de keywords en ten goede komt aan de bedrijven in het gebied, bekijken we samen of en hoe we dat idee uit kunnen voeren.” Een ander voorbeeld om ondernemers bij het gebied te betrekken is het International Festival of Technology (IFOT). “Vorig jaar was het IFOT te veel bèta georiënteerd. Jammer, want er is meer dan alleen de harde technologie”, zegt Ligtenberg. “Daarom organiseren we samen met het IFOT 2017 een speciale dag waar bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen elkaar kunnen ontmoeten. Juist die onderlinge aandacht en het netwerken maakt een stad sterker.”

‘Onderlinge aandacht maakt een stad sterker’

Gebied 11 vanuit de lucht

Aantrekkingskracht

Het enthousiasme van beide mannen komt niet zomaar ergens vandaan. Ze hebben allebei hart voor de stad. De Mooij is in Delft opgegroeid en heeft een groot deel van zijn leven bij TNO doorgebracht. “Toen TNO in 2015 naar Den Haag vertrok, kwam ik in aanraking met het gebiedsfonds. Ik werd enthousiast van hun plannen en had het idee dat mijn expertise wel van pas kon 40 jaar in het Delftse en werkt al tien jaar voor Hogeschool Inholland. “Mijn drive? Er gebeuren hier zoveel mooie, interessante hightech dingen. Ik denk dan: be good and tell it, maar niemand doet dat. Er moet meer rumour around the brand komen. Het gebied heeft een ontzettende aantrekkingskracht, er gebeurt enorm veel, maar we zijn veel te bescheiden. Dat betekent niet dat je naast je schoenen moet gaan lopen, maar wel dat je trots mag zijn op je prestaties.”

Tot slot beschrijven de heren de twee gedachten waar Delft volgens hen op hinkt. “Neem je de afrit bij IKEA, dan rijd je richting de stad waar creating history centraal staat. Dat duidt op vroeger, op de geschiedenis van de stad”, vertelt De Mooij. “Neem je de afrit bij de TU, dan kom je in onze wereld, die van creating the future”, schetst Ligtenberg. “Juist die toekomst geeft de stad bestaansrecht. Dit zorgt ervoor dat wij aan het werk zijn en blijven, en dat we over 200 jaar nog steeds een historie hebben. De tijd zal het leren, maar voor mij begint hier de échte historische ontdekkingsreis.”

  Bezoek de website

Vorig artikelAanmelden Delft.business salon
Volgend artikelHoney Highway