Groeifonds honoreert Zuid-Hollandse innovaties

0
Groeifonds honoreert Zuid-Hollandse innovaties

Veel bedrijven en kennisinstellingen uit Zuid-Holland leveren een bijdrage aan deze thema’s en hun projecten kunnen dan ook rekenen op forse bedragen.

Goed voor Zuid-Holland

Commissaris van de Koning, ook voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland, Jaap Smit is blij met de toekenning van de financiële middelen en trots op de partners van de Groeiagenda Zuid-Holland: “Het is goed dat het kabinet vanuit het Nationaal Groeifonds investeert in landelijke consortia. Zo kunnen we de economie vernieuwen en vergroenen en we zorgen zo voor brede welvaart, meer banen, een beter milieu en duurzame woningen. Ook Zuid-Hollandse bedrijven en kennisinstellingen nemen hier aan deel en leveren zo een bijdrage aan belangrijke innovatieve projecten.”

Investeringen in projecten

“Het is ontzettend positief dat er vanuit het Nationaal Groeifonds fors wordt geïnvesteerd in de hightech maakindustrie en belangrijke technologische sectoren, zoals maritiem en luchtvaart,” zegt Martin van Gogh van Hoogendoorn-Batenburg en voorzitter van de taskforce Technologische Industrie van de Economic Board Zuid-Holland. “De maakindustrie is ons economische powerhouse, het is belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in innovatie én dat deze kennis terecht komt bij de vele mkb-bedrijven die hier in de toekomst ons brood mee verdienen.”

Het gaat om projecten op het gebied van:

Bekijk het overzicht van alle gehonoreerde projecten: Nationaal Groeifonds – Gehonoreerde projecten tweede ronde

Urgentie investeren is groot

Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft, lid van de Economic Board Zuid-Holland en lid van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, geeft aan waarom heel Nederland de vruchten plukt als er geïnvesteerd wordt in Zuid-Holland. “Investeren in Zuid-Holland is om tal van redenen van belang. Vanwege het milieu, de woningnood, de werkgelegenheid, en om verouderde sectoren op tijd te vernieuwen. Zo vindt 33 procent van de landelijke CO2-uitstoot plaats In Zuid-Holland. Om de energietransitie te kunnen realiseren, is investeren in vernieuwing van de Zuid-Hollandse energie-intensieve industrie nodig. Door de industrie en chemie te verduurzamen, kunnen we 40 procent van de benodigde landelijke CO2-reductie mogelijk maken. Ook woont 20 procent van alle Nederlanders in Zuid-Holland. En dat worden er meer: de komende 10 jaar komen er 400.000 mensen bij. Door te investeren in wonen kunnen we 200.000 woningen bouwen in de komende 20 jaar. Dat is 25 procent van de nationale woningbouwopgave.

Van belang is ook om verouderde sectoren om te zetten in vernieuwde bedrijvigheid. Innovatie, digitalisering, verduurzaming en nieuwe technologieën zijn daarbij de sleutelwoorden – en omscholing, om werknemers een plek te geven in deze nieuwe bedrijvigheid.

Gezamenlijke investeringen van rijk, regio, bedrijven en kennisinstellingen in de Groeiagenda Zuid-Holland leiden tot 12% extra economische groei en 120.000 nieuwe banen.”

Bron: https://delfttechnologypartners.nl/news/groeifonds-honoreert-zuid-hollandse-innovaties/

Vorig artikelSamen sterker 
Volgend artikelOndernemer aan het woord: René Steijger