Foto lancering Delft.business #7

Lancering DB #7 ”Duurzame zaken

The Green Village was op maandag 24 september de plek voor ondernemers om samen te komen rondom het thema duurzaamheid. Delft.business stelde samen met gemeente Delft en Gebiedsfonds Delft Technology Park een mooi programma samen inclusief een rondleiding gegeven door studenten door The Green Village, een proeftuin en openluchtlaboratorium voor het experimenteren met nieuwe technologieën voor de woon- en leefomgeving, op de campus van de TU Delft.

Nico Jouwe, gespreksleider van deze bijeenkomst, nodigde allereerst Serge Santoo, marketing- en communicatiemanager van The Green Village, uit om te vertellen over de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. En het belang van vrij experimenteren zonder de beperkingen van wet- en regelgeving.

Vervolgens pakte Jos de Mooij, Gebiedsfonds Delft Technology Park, het stokje over om uitleg te geven over de rol en de ideeën van het Gebiedsfonds, de vraag om elkaar binnen het gebied beter te leren kennen en een oproep te doen aan ondernemers om plannen in te dienen die gezamenlijk gefinancierd zouden kunnen worden.

Stephan Brandligt, wethouder Duurzaamheid, en Hans Kuijpers, eigenaar Loodgieters- en
installatiebedrijf W.A. Kuijpers, betraden als laatste het podium. Zij spraken over de meeting Delft Energieneutraal 2050 welke voorafgaand aan het officiële programma van de lancering plaatsvond. Organisaties en bedrijven kwamen bij elkaar om kennis, ervaring en inspirerende voorbeelden met elkaar te delen. Hans Kuijpers is een van die ondernemers die vooroploopt waar het om verduurzaming binnen en bedrijf en bedrijfsvoering gaat. Wethouder Brandligt stelt vanuit de gemeente kennis en middelen beschikbaar om ondernemers te ondersteunen en te begeleiden om die verduurzaamheidsslag te maken.

Joost Kadijk, bestuurssecretaris Perspektief, nam vervolgens het eerste exemplaar van Delft.business #7 in ontvangst. Hij is gastheer van de volgende lancering (thema: Grenzeloos ondernemen) op maandag 10 december tijdens een fantastische dinnershow bij Perspektief. Perspektief biedt hulpverlening aan mensen die een vorm van zorg nodig hebben en door omstandigheden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Iedereen is van harte welkom. Meld je alvast aan!

Het volgende magazine wordt extra dik doordat een special over Rijswijk wordt toegevoegd. Een prachtige aanvulling voor het ondernemersklimaat van beide gemeenten; vergroting van het verspreidingsgebied, extra zichtbaarheid en mooie samenwerkingen liggen in het verschiet.

Na een kleine 45 minuten konden de benen worden gestrekt en werden de aanwezigen door studenten begeleid richting het openluchtlaboratorium vol (technische) experimenten; The Green Village. Bij terugkomst kon iedereen voldaan aan de borrel in de TU-Bouwcampus.

Fotografie: Willem de Bie
Film: Peter Maat

Vorig artikelSponsor een kaartje voor een vrijwilliger, dak- of thuisloze
Volgend artikelMeer omzet door vernieuwing