Het verhaal van de stad vertellen we samen

0

Op de bank met Michiel – In elke editie van dit magazine gaat Michiel van der Schaaf, directeur van Delft Marketing, in gesprek met diverse partijen over de bezoekerseconomie van Delft. Deze keer praat hij met wethouder Economie Maaike Zwart over het beleid van de gemeente Delft.

Willem van Oranje, Johannes Vermeer en Delfts blauw: vaak worden die genoemd als toeristische trekpleisters in Delft. Terecht, vinden Zwart en Van der Schaaf, maar Delft biedt meer.

Delft Marketing is net verhuisd naar een nieuw hoofdkwartier: Huis van Delft, naast het station. Vanaf het bankje voor de deur kijkt Van der Schaaf met wethouder Maaike Zwart uit over de Binnenwatersloot. “Daar gebeurt het allemaal, denken veel mensen logischerwijs”, aldus Van der Schaaf, wijzend richting de toren van de Nieuwe Kerk. “Men gaat ervanuit dat vooral buitenlandse toeristen van onze prachtige historische binnenstad genieten. Dat klopt echter niet: jaarlijks verwelkomt Delft zo’n 4 miljoen bezoekers, waarvan 1 miljoen uit het buitenland. Een enorm aantal voor een relatief kleine stad, maar slechts een kwart van het totaal.”

We willen zoveel mogelijk inwoners betrekken bij het toerisme

Nieuwe visie op toerisme

Ook de Nederlandse bezoeker mag dus aandacht krijgen. Die komt vaak van buiten de stad. Die zijn natuurlijk van harte welkom, aldus Zwart, “maar we willen ook graag inwoners van Delft betrekken bij het toerisme, om ze te laten genieten en nog trotser te maken op hun stad.” Daartoe heeft het Platform Bezoekerseconomie de Visie Toerisme Delft 2030 ontwikkeld. Zwart: “Het platform is een stevig verband van toeristische organisaties, ondernemers in de binnenstad en daarbuiten, bewoners en de TU Delft. Zij zijn essentieel om de stem van de hele stad te vertalen in een heldere, vernieuwende visie.” Het verhaal van de stad schrijven we samen, vat Van der Schaaf de missie van het bezoekersplatform samen. “Daarin willen we de transitie maken van toerisme naar bezoekerseconomie. Van buiten naar binnen, dus.”

Impuls uit toeristenbelasting

Een lichtend voorbeeld is het voorstel dat het platform deed om de toeristenbelasting, die elke bezoeker betaalt die in Delft overnacht, ten goede te laten komen aan de sector en de inwoners. Het voorstel werd enthousiast ontvangen en breed omarmd door de politiek. Hierdoor stroomt nu een kwartje van elke euro toeristenbelasting direct terug in de bezoekerseconomie. Dat is nooit eerder gebeurd in Delft. “Een echte doorbraak”, vindt Zwart. “De financiële impuls uit de toeristenbelasting zorgt voor draagvlak in de hele stad.”

Binnenstad verbinden met wijken

Beter verbindingen leggen tussen de wijken en de binnenstad is een speerpunt in het nieuwe beleid rond de bezoekerseconomie. “Neem de festivals die we in Delft hebben”, geeft Zwart als voorbeeld. “Het Bluesfestival is altijd een groot succes. Delft Fringe is ook zo’n geweldig evenement. Hoe mooi is het als we dit soort festivals stadsbreed kunnen maken met optredens in de wijken en een uitgebreide route door de stad?” Ook Van der Schaaf ziet het voor zich. “Samen bedenken, samen financieren en samen doen. Dat is het devies.”

De focus op de bezoekerseconomie is goed voor de hele stad

Verbouwing Museum Prinsenhof

Een smetje op de feestvreugde en het voortvarende toeristische beleid is de sluiting van Museum Prinsenhof Delft, een van de grootste toeristische trekkers van de stad. Dat het museum twee jaar dicht moet voor de grootscheepse verbouwing, gaat de stad bezoekers kosten, voorziet Van der Schaaf. “Aan de andere kant komt er wel een museum voor terug dat haar weerga niet kent. We zien het dus als een investering in de toekomst. Waarschijnlijk gaat de collectie van het museum op reis, binnen en buiten Delft. Daar spelen we als Delft Marketing natuurlijk op in.” Ook Zwart ziet de toekomst zonnig in. “Het is geweldig dat we het iconische Prinsenhof op deze manier toekomstbestendig en nog indrukwekkender kunnen maken dan het al is.”

Innovatie en inclusie

Historie duurzaam verbinden met innovatie en inclusie, dat is de opdracht die Delft Marketing en de gemeente Delft voor de komende jaren samen op zich nemen. Denk daarbij ook aan het bestrijden van leegstand, bijvoorbeeld met exposities rond innovatie in samenwerking met de TU Delft. Maar ook het tijdelijk beschikbaar stellen van leegstaande panden aan Delftenaren die hun ondernemerschap en cultureel erfgoed daar kunnen etaleren. Of Urban Tours in Delft West, waar je de highlights van deze culturele smeltkroes verwerkt in een echte belevingstocht. Ideeën en ambitie te over, kortom, met een sterke focus op de Delftse bevolking. “We gaan voor inclusie”, besluit Zwart. “Ook in het breed gedragen toeristisch beleid van Delft.”

Tekst: Marc Boekenstijn | Foto: Sam Rentmeester

Vorig artikelTegen de stroom in
Volgend artikelWord onderdeel van de Delftse Dino Weken