Iedereen is van waarde

0
De Dialoog - wethouders Rijswijk & Delft

Maaike Zwart en Larissa Bentvelzen zijn beiden wethouders in respectievelijk Delft en Rijswijk. Twee gedreven, jonge vrouwen met een missie, die met elkaar in gesprek gaan over belangrijke thema’s in de regio: onderwijs, duurzaamheid en de arbeidsmarkt. Dat doen zij weliswaar vanuit verschillende perspectieven, maar met één gemeenschappelijke overtuiging: mensen bepalen de vooruitgang.

De dialoog

Larissa Bentvelzen “Ik maakte me al ver voor mijn wethouderschap sterk voor de kracht van zogenaamde laagopgeleiden. Mede omdat ik zelf op het vmbo begonnen ben, weet ik hoe sommige mensen tegen je kunnen aankijken. In de huidige krappe arbeidsmarkt verandert dit nu. Maar dat gaat te langzaam en in mijn ogen met een te nadrukkelijke focus op techniek en innovatie. Kijk ook naar de horeca en de zorg. Ook daar kunnen lager opgeleide mensen het verschil maken.”

Maaike Zwart “Ik spreek ook veel kleine horecaondernemers. Ze staan, zoals iedereen weet, te springen om personeel. Toch blijft de drempel vaak hoog om mensen aan te nemen die niet helemaal in het plaatje passen. Daarvoor moet je soms afwijken van het gebaande pad. Een ondernemer zei laatst tegen me: ‘We hebben net een Syrische kok aangenomen. Hij spreekt geen woord Nederlands, maar hij kookt fantastisch en Nederlands leert hij nu van zijn collega’s in de keuken. Daar wordt ons hele bedrijf rijker van.’ Mooier kan het toch niet?”

Larissa Bentvelzen “Precies dat zouden meer ondernemers moeten ervaren. Natuurlijk snappen we de dilemma’s: geen tijd, weinig ervaring met bepaalde doelgroepen, onbekendheid met voorzieningen die drempelverlagend werken. Maar daar kunnen we bij helpen. Ons werkgeversservicepunt kan een gedeelte van de begeleiding van nieuwe werknemers in de beginfase op zich nemen. Loonkostensubsidies verkleinen eventuele financiële barrières en zo zijn er meer mogelijkheden.”

Maaike Zwart “In Delft werken we hierin nauw samen met een aantal sociale organisaties. Ons werkbedrijf Werkse! helpt Delftenaren naar betaald werk. Het collectief Lekker Bezig van Stichting Stunt, Firma van Buiten en GGZ Delfland zorgt voor participatie en activering. Mensontwikkeling en voor iedereen een passende plek vinden staat daarbij centraal. Bij Stunt bijvoorbeeld is het credo: iedereen is van waarde, iedereen maakt waarde. Dat is z. waar en daar ben ik trots op.”

Larissa Bentvelzen “Gemeentelijk werken Rijswijk en Delft binnen de Arbeidsmarktregio samen met andere gemeentes, maar ook met organisaties als het UWV. Maar we hebben vooral ondernemende werkgevers nodig die hun nek durven uit te steken in het vinden van nieuw personeel. Die hebben we nodig om meters te maken.”

Maaike Zwart “Betaald werk is nog steeds de belangrijkste route naar bestaanszekerheid. Dat is natuurlijk een belangrijk goed: armoedebestrijding is een andere belangrijke pijler onder ons collegeprogramma. Maar betaald werk is niet voor iedereen weggelegd, ook dat moeten we onderkennen. Dan concentreren we ons op de maatschappelijke bijdrage die iedereen op zijn of haar manier kan leveren. Ook vrijwilligerswerk levert veel op: zelfrespect, leefbaarheid in de wijken en een bloeiend verenigingsleven.”

Larissa Bentvelzen “Op het gebied van armoedebestrijding zijn we als Rijswijk behoorlijk innovatief. Zo hebben we een pilot waarin inwoners die onder de Participatiewet vallen tijdelijk mogen samenwonen zonder gekort te worden op hun uitkering. Dat schept financiële ruimte, maar levert ook tijdwinst op waardoor iemand bijvoorbeeld in deeltijd betaald werk kan doen. En het mes snijdt aan meer kanten. Als de relatie standhoudt, komen er woningen vrij, wat weer een bijdrage levert aan het oplossen van het woningtekort.”

Maaike Zwart “Duurzaamheid bereikbaar maken voor iedereen is een ander belangrijk speerpunt in ons beleid. Niet iedereen heeft de middelen om bijvoorbeeld zelf de woning te isoleren. Iedereen moet mee kunnen doen in de overgang naar duurzame energie. Daarom helpen we, samen met 015 Duurzaam, met gratis Energiehulp en ondersteunen Delftenaren bij energiebesparing. Zo bestrijden we ook de energie armoede.”

Beide wethouders zijn het erover eens dat de basis van alles sociale cohesie is, of het nu om onderwijs, duurzaamheid of bestaanszekerheid gaat. Bentvelzen: “We moeten het samen doen. Daarom doen wij wat we kunnen op gemeentelijk niveau en werken we samen. Met elkaar en met zoveel mogelijk relevante organisaties en ondernemingen, bestuurlijk en operationeel.” Zwart vult aan: “En natuurlijk komen we elkaar ook nog weleens ergens anders tegen. Tijdens regionale overleggen, maar ook op het schoolplein, als trotse moeders van twee zoons die naar dezelfde kinderopvang gaan. Daar hebben we het nooit over politiek.”

Maaike Zwart is 35 en kwam vijftien jaar geleden als student Bouwkunde naar Delft. Sinds 2022 is ze terug in Delft. Als wethouder namens STIP met onder meer Duurzaamheid en Werk en Inkomen in haar portefeuille.

Larissa Bentvelzen is 32, geboren en getogen Rijswijkse, begonnen op het vmbo en nu voor Beter voor Rijswijk wethouder op onder meer de beleidsterreinen Sociaal domein, Onderwijs en Sport.

Tekst door Marc Boekenstijn
Foto door Raúl Neijhorst

Vorig artikelOndernemer Simone aan het woord
Volgend artikelHet pand: Kalverbos 22, Delft