In verbinding met de samenleving

0
Bart Combee Inholland, In verbinding met de samenleving

De maatschappij verandert in rap tempo. Hogeschool Inholland wil niet alleen meebuigen, maar een actieve, verbindende rol pakken. Samen met de regio én bedrijven. In gesprek met Bart Combee, voorzitter van het College van Bestuur.

Samenwerken aan een vitale metropool heet het strategisch plan dat Inholland dit jaar uitbracht. Zittend aan een grote ovale tafel in zijn werkkamer licht Bart Combee het plan toe. “Wist je dat aan deze tafel ook regelmatig studenten zitten te werken? Onze vestigingen zijn allemaal kleinschalig. Iedereen is makkelijk benaderbaar. Dat probeer ik ook te zijn. En bovendien: de school is vooral van hen.

Bijdrage leveren aan grote vraagstukken

Kijkend naar de titel van jullie plan, wil de hogeschool meer dan opleiden voor de arbeidsmarkt. Klopt dat?
“Ja, de maatschappij is flink in beweging. Er liggen grote vraagstukken: klimaat, integratie, polarisatie. We proberen een bijdrage te leveren aan het oplossen van die problemen. Deels door gekwalificeerde mensen op de arbeidsmarkt te brengen, maar ook door toegepast onderzoek. We zetten samen met overheden, bedrijven en andere organisaties onze denkkracht en kennis in. We verbinden met de stad en de regio. Inholland zit in meerdere steden. Daardoor hebben we ook een verbindende rol tussen die plaatsen.”

Kunt u een voorbeeld geven hoe dit verbinden eruitziet?
“We willen ons onderwijs naar de samenleving toe brengen en omgekeerd. Dat zie je terug in allerlei samenwerkingsverbanden. Inholland Delft is bijvoorbeeld sterk in de groene sector. Het onderwijs vindt deels in ons pand plaats, maar ook op plekken als het World Horti Center in Naaldwijk. Onderwijs, bedrijven en tuinders komen daar bij elkaar. We doen er toegepast onderzoek. Dat roept bij iedereen enthousiasme op. Voor onze onderzoekers is het ontzettend motiverend dat hun onderzoeksresultaten meteen gebruikt worden, studenten leren graag in een authentieke omgeving en voor bedrijven is het gaaf om met intelligente studenten bezig te zijn. Zo kunnen ze natuurlijk meteen een beetje rekruteren.”

Het plan spreekt over bijdragen aan ‘een duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving’. Wat bedoelen jullie met ‘veerkrachtige’?
“Er komt steeds meer spanning op de samenleving te staan, door onzekerheid, polarisatie en minder vertrouwen. Is rechtszekerheid wel voor iedereen gelijk? Komen we niet te veel met de rug naar elkaar toe te staan? Dat doet iets met de veerkracht. We willen bijdragen aan de weerbaarheid van die samenleving, bijvoorbeeld in een project met de gemeente Rotterdam om sociale regelingen toegankelijker te maken. Of kunnen we de glastuinbouw misschien helpen met technische oplossingen of aangepaste bedrijfsmodellen om resistenter te zijn tegen energiecrisissen?”

Waarom vindt u deze thema’s belangrijk?
“De rode lijn in mijn carrière is het leggen van verbindingen met de samenleving en je achterban mede-eigenaar maken van je club. Ook hadden mijn functies tot nu toe altijd te maken met grote transities. Ik hou van mensen, ben nieuwsgierig naar wat ze meebrengen. Iedereen heeft een eigen manier van kijken, eigen bagage en kennis. Als je dat aan elkaar kunt knopen, dan creëer je iets.

Denkt u dat we de grote problemen kunnen oplossen als we die aan elkaar knopen?
“Ja, en ook dat het hoger onderwijs daar een belangrijke rol in kan spelen. Veel mensen voelen zich niet meer thuis in deze wereld. Verhoudingen verharden. Dat maakt me ongerust. Het hoger onderwijs is een plek waar je iedereen bij elkaar kunt brengen. Studenten moeten bij projecten wel met elkaar in gesprek gaan. Zo ontdek je dat je helemaal niet zoveel van elkaar verschilt. Je ontdekt dat je goed kunt samenwerken en dat er creativiteit loskomt.

Betekent jullie plan een grote transformatie?
“Het is niet helemaal nieuw. Het is vooral makkelijker gezegd dan gedaan. We moeten de beweging versnellen. Er is een zetten samen met over- andere organisatie nodig: meer communicatie tussen de opleidingen, meer multidisciplinair werken en meer ruimte voor docenten, zodat ze sneller kunnen inspringen op veranderingen op de arbeidsmarkt. Ook verandert hun rol: coachen en netwerken worden belangrijker.”

Veranderen de studenten ook?
“Als studenten actiever participeren, vinden ze leren leuker en halen ze betere resultaten. Studenten zijn steeds meer co-creator van kennis in plaats van consument. Het gebeurt regelmatig dat ze tijdens een praktijkproject denken:hé, daar zit muziek in. Dan werken ze een business case uit. Dat zie je op voedingsgebied regelmatig. Ook als een student geen ondernemer wordt, wordt hij of zij wel ondernemender. Dat is ook in andere functies belangrijk.”

Kunt u de hogeschool van 2028 visualiseren?
“Dan zie ik een klassiek dorpsplein voor me waar een kerk en een café staan. Misschien dat de hogeschool daar op dat plein hoort. Nog meer dan een gebouw zie ik de mensen: ze maken verbinding met elkaar. Daar verandert niets aan.”

Unieke samenwerking

Studenten van Inholland doen veel innovatieve projecten, vaak in opdracht van het werkveld en met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Zo kregen studenten de opdracht van Westland Seeds om een DNA-test te ontwikkelen om de aanwezigheid van ziekte resistentie in hun paprika’s aan te tonen. Combee: “Het bijzondere aan dit project is de samenwerking tussen twee verschillende opleidingen en het bedrijfsleven, waarbij praktisch onderzoek is gedaan met een veldproef én DNA-onderzoek. Dat is nog nooit eerder gebeurd.”

✍🏼 tekst door Lenny Tamerus
📷 tekst door Fred Leeflang

Vorig artikelAfzien voor meer energie
Volgend artikelZo zit dat: automatisering