Onderzoek als basis voor beslissingen

0
Van links naar rechts: Jeroen de Kort, Berry Blijie, René van Hulle

ABF Research ontwikkelde zich in de afgelopen veertig jaar tot een betrouwbare partner voor organisaties die hun toekomstplannen willen baseren op gedegen onderzoek. Met data, onderzoek, zelfontwikkelde software en rekenmodellen levert het Delftse onderzoeksbureau inzichten en prognoses die helpen bij besluitvorming.

Hoe willen mensen wonen, waar groeit de werkgelegenheid, hoe sluiten opleidingen aan op de arbeidsmarkt, of hoe verloopt de energietransitie bij het verduurzamen van woningen? Op zulke maatschappelijke vragen geeft ABF Research antwoord. Ministeries, provincies, waterschappen en gemeentes doen geregeld een beroep op het Delftse onderzoeksbureau.

Op het journaal

Daarmee wordt vaak het nieuws gehaald, vertelt directielid Jeroen de Kort. “ABF Research wordt niet altijd als bron genoemd, maar wanneer het achtuurjournaal meldt dat de teller van het huidig woningtekort op 390.000 staat en er in de komende jaren nog 1 miljoen woningen moeten worden bijgebouwd, komen die cijfers uit onze koker.” Samen met René van Hulle en Berry Blijie vormt De Kort de directie van het onderzoeksbureau. Met 75 medewerkers is het bureau in haar veertigjarige bestaan, uitgegroeid tot een van de grootste werkgevers in de binnenstad van Delft. De missie: besluitvorming en beleid rondom maatschappelijke thema’s faciliteren door een unieke combinatie te bieden van beschikbare statistische informatie, rekenmodellen, prognoses, presentatiesoftware en onderzoek.

Regelmatig zie je cijfers op het journaal die uit onze koker komen

Rekenmodellen

Om deze voorspellingen te kunnen doen, ontwikkelde ABF Research onder meer een eigen rekenmodel, de Primosprognose, vertelt Blijie trots. “Ieder jaar publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek een nationale voorspelling van de bevolkingsontwikkeling. Daarin wordt van jaar tot jaar het aantal inwoners in Nederland geraamd. Ook wordt getoond wat de achterliggende demografische cijfers zijn over geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. De Primos-prognose biedt regionale en lokale vertalingen van deze nationale gegevens en geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners, huishoudens, de woningbehoefte en de woningvoorraad op het niveau van gemeenten en buurten. Zo zie je dat er naar verwachting in de regio Haaglanden en Rotterdam in 2035 nog een aanzienlijk woningtekort is, terwijl in Friesland tegen die tijd het tekort is opgelost.”

Inzicht in personeelstekorten

Ook het terugdringen van de personeelstekorten in verschillende sectoren is onderwerp van onderzoek. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelde ABF het prognosemodel Zorg en Welzijn, dat helpt bij het monitoren van arbeidsmarkttekorten binnen de zorgbranche. “Met ruim 1,4 miljoen werknemers is dit een van de grootste sectoren in Nederland”, weet De Kort. “Een kwart van de werknemers in de zorg is momenteel 55 jaar of ouder. De komende tien jaar zal een aanzienlijk deel van deze groep uitstromen. In 2033 loopt het arbeidsmarkttekort naar verwachting op tot 231.700 werknemers.” Die gegevens verschillen echter sterk per regio en per beroepsgroep. “De zorgsector is breed. Om goed beleid te kunnen maken voor tekorten bij verpleegkundigen, huisartsen, tandartsen of kinderopvangmedewerkers is inzicht in details van belang. Het prognosemodel Zorg en Welzijn voorziet daarin. Het is online beschikbaar zodat regionale werkgevers en landelijke beroepsorganisaties de cijfers kunnen toespitsen op hun eigen regio of beroepsgroep.”

Met onze software kunnen organisaties zelf online data inzichtelijk maken

Swing-software

Voor het toegankelijk presenteren van zulke onderzoeksgegevens ontwikkelde ABF Research de zogenaamde Swing-software, legt Van Hulle uit. “Met deze software-as-a-service kunnen organisaties op een gebruiksvriendelijke manier zelf online data beheren, bewerken en presenteren, bijvoorbeeld door zelf tabellen en grafieken te genereren en een dynamisch dashboard of een online kennisplatform in te richten waaraan ook extra content kan worden toegevoegd.” Een mooi voorbeeld is de website waarstaatjegemeente.nl, met cijfers over alle gemeenten in Nederland op alle belangrijke beleidsterreinen. Die informatie is vooral bedoeld voor beleidsmakers bij gemeenten, maar is toegankelijk en interessant voor iedereen.

Monumentaal pand

ABF Research is sinds 1996 gevestigd in een historisch en monumentaal pand aan de Verwersdijk, midden in het centrum van Delft. ABF huurt dit gebouw van Van Haaren Vastgoed. “Het is op zich al een voorrecht om in de eeuwenoude binnenstad van Delft met zijn rijke geschiedenis en tradities te werken, maar in een historisch pand als dit, ga je met nog meer plezier naar je werk en loop je in de pauze zo de stad in”, aldus Blijie. “Het kantoor biedt naast de historische sfeer ook modern comfort en ruimte voor interactie. We werken met verschillende disciplines waaronder vormgevers, softwareontwikkelaars en dataspecialisten. Je hebt elkaar regelmatig nodig. Een fijn kantoor zorgt voor binding en korte lijnen.”

Tekst: André Buurman | Foto’s: Ronald Speijer

Vorig artikelOndernemer Pauline aan het woord
Volgend artikelTovertafel doorbreekt apathie bij dementie