Pleidooi voor meer samenwerking 

0
Directeur Rabobank - Wim Nobel

De regio Haaglanden scoort matig op economische groei en brede welvaart, zo blijkt uit een rapport van de Rabobank waarin alle Nederlandse regio’s werden beoordeeld. Uit tafelgesprekken met ruim dertig belanghebbenden volgden adviezen hoe binnen de regio meer economische dynamiek gegenereerd kan én moet worden. Wim Nobel, al negentien jaar werkzaam bij de Rabobank en sinds juli van dit jaar directeur van de Rabobank in regio Delft en Oostland, legt uit waar de kansen liggen. 

De manier van kijken naar welvaart is volgens Nobel de afgelopen jaren drastisch veranderd. “We gebruiken niet langer een verouderd economisch begrip als bruto nationaal product om economische groei te meten. Het denken hierover is vermaatschappelijkt. We kijken nu naar brede welvaart. Daarbij betrekken we wat mensen van waarde vinden: inkomen, baanzekerheid, huisvesting, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, werk-privébalans, veiligheid, milieu et cetera. Uit ons onderzoek blijkt dat de brede welvaart in de regio Haaglanden laag scoort. Alleen in de regio Eemshaven is het lager.” 

Gebiedsafbakening Haaglanden 

Over de gehanteerde regio-indeling maakt Nobel wel een kanttekening. “Haaglanden is groot. Het gaat om de agglomeraties Den Haag, Leiden, de Bollenstreek, de regio Delft en Westland, maar ook gemeenten als Alphen aan de Rijn en Maassluis. We gebruiken Haaglanden als een functionele indeling en kijken niet naar afzonderlijke gemeenten. Als we gaan inzoomen dan is de brede welvaart in Delft en het Westland natuurlijk hoger dan in Den Haag Zuid-West, maar Delft scoort wel minder dan gemiddeld. Veel Delftenaren zullen dat verbazingwekkend vinden, omdat het hier fijn wonen en werken is. Voor een grote groep geldt dat echter niet.” 

Grote issues in Delft 

Als je kijkt naar brede welvaart, zijn er een paar grote issues, vervolgt Nobel. “Allereerst wonen: een betaalbare koopwoning in Delft vinden is schier onmogelijk. Ik weet dat een grote groep studenten aan het einde van hun studie – en dus aan het begin van hun maatschappelijke carrière – uitwijkt naar Rotterdam. Dat geldt ook voor starters die hun bedrijf willen opschalen. Het vestigingsklimaat is niet gunstig. Een derde issue voor Delft is het milieu. De stad ligt ingeklemd tussen de A13 en de A4. Om te kunnen recreëren moet je verder weg dan je directe omgeving. Die snelwegen doen ook wat voor het leefklimaat. Dat zijn drie grote pijlers die de brede welvaart negatief beïnvloeden.”

De innovatieclusters zijn krachtig, maar onderling leggen ze nauwelijks contact  

Samenwerkingsverbanden 

Om de economische situatie te verbeteren, moeten we volgens Nobel voortborduren op wat we al hebben. “We hebben in de regio Haaglanden goud in handen, dat we beter moeten laten renderen. Daarvoor moeten er vooral sterkere verbindingen en samenwerkingsverbanden komen.” Denk aan verbindingen tussen de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Maar ook tussen de verschillende economische pijlers en tussen grote bedrijven en het midden- en kleinbedrijf. 

Onvoldoende rendement 

Nobel noemt Brainport Eindhoven als voorbeeld. “Daar zie je dat er belangrijke netwerken zijn waar grote en kleine bedrijven elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. Dat is van groot belang, vooral voor start-ups van YES!Delft. Om te groeien is het essentieel dat ze een pilot kunnen starten binnen grote bedrijven. Deze verbindingen zie je in de regio Haaglanden veel minder sterk. Ons onderzoek heet niet voor niets ‘Sterkere verbindingen in de regio Haaglanden’.” 

Dat ziet Nobel ook als de grote opdracht voor nu en de toekomst. “We hebben in onze regio prachtige bedrijven, prima overheid en uitstekende onderwijsinstellingen. Toch komt het rendement er niet uit. Daarom pleiten we voor meer samenwerking tussen grote en kleine bedrijven en meer samenwerking tussen verschillende ecosystemen.” Zo roemt Nobel de innovatieclusters in de regio Haaglanden. “Ze zijn per cluster zeer energiek en krachtig, maar onderling leggen ze nauwelijks contact. Het zou dynamiek opleveren wanneer YES!Delft bijvoorbeeld in gesprek gaat met Unmanned Valley Valkenburg.” 

Opengooien 

Op de vraag wat Delftse mkb’s zouden kunnen verbeteren, antwoordt Nobel: “Ze zouden kunnen nadenken over de vraag: hoe open is mijn bedrijf? Wat doe ik bijvoorbeeld op het gebied van kansengelijkheid? Stel ik werkplekken beschikbaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Ben ik bereid om daar tijd en energie in te investeren? Als ze dat opengooien, verbeteren ze de brede welvaart en wordt de regio sterker.” 

Tekst: Jan van der Mast | Foto: Alyssa van Heyst 

Vorig artikelZonder talent staat de innovatiemotor stil
Volgend artikelCreating history