Ondernemersvereniging stoffig? Helemaal niet!

Manfred Bavelaar (voorzitter), Marcel Schungel (penningmeester) en Jori Noordhoek (secretaris) vormen sinds 1 januari het dagelijks bestuur van de ondernemersvereniging Vrijenban Wippolder. Een dynamisch team met ervaring en ondernemersgeest. Nieuw elan, nieuwe energie en een ‘niet stoffen, maar aanpakken’ mentaliteit zorgen ervoor dat de vereniging groeit. Maar de heren willen meer betrokkenheid binnen het gebied. “Je hebt al betaald, dus waarom zou je niet meebeslissen?”, vragen ze zich af.

Sinds dit jaar trekken de ondernemersverenigingen Vrijenban en Wippolder samen op. “Een logische stap”, legt Schungel uit. “Onze ondernemers hebben dezelfde identiteit en sluiten ook qua profiel prima bij elkaar aan. De samensmelting zorgde voor een nieuwe boost en dat is te merken, want het afgelopen halfjaar zijn er vijftien ondernemers bijgekomen.

Maar dat niet alleen. Door ons enthousiasme ontstaan er ook veel nieuwe ideeën. En dat is precies ons doel. We zoeken bedrijven en organisaties die initiatieven aandragen, die aanspraak willen maken op die zak met geld en die meedenken hoe we het geld gaan besteden.

‘Dit komt allemaal ten goede van de wijk’

Contact maken

Wanneer een ondernemer lid wordt, is hij ook indirect onderdeel van het Ondernemersfonds Delft. “Daarmee ontvangen ondernemers automatisch een uitnodiging voor de drie ondernemersevenementen: Boerenkool & Bubbels, de Zomerbbq en de Kracht van Delft”, vertelt Bavelaar. “Ik kan me voorstellen dat je tijdens zo’n event denkt: waar begin ik? Die vraag is een goede reden om je aan te sluiten bij de ondernemersvereniging van jouw gebied. Daarmee krijg je een gevoel van wat er in jouw gebied speelt en doordat je buurman ook lid is, maak je sneller contact.”

Imago

Volgens Noordhoek draait het vooral om betrokkenheid en samen ondernemen. “In ons gebied zitten zo’n 200 ondernemers, van wie 40 actieve leden. Eind 2017 moeten dat er 60 zijn. Een mooie, maar soms ook lastige klus, want als ondernemersvereniging kampen we met een stoffig imago. Door kort en bondig te vergaderen en sneller acties te ondernemen zijn we aardig op weg om dat imago te verbeteren. Begin dit jaar hebben ondernemers gebrainstormd over nieuwe ideeën die we in maart uitgerold hebben. Resultaat: er komt een nieuwsbrief en we gebruiken communicatieplatform Chainels om ondernemers onderling te laten communiceren. Binnenkort zitten we weer bij elkaar om knopen door te hakken. Achterover hangen is er niet bij, kom maar op met die ideeën.”

Vrijenban Wippolder

Het Ondernemersfonds Delft is een financiële voorziening waar ondernemers voor betalen via een opslag op de OZB en kent dertien werkgebieden. Vrijenban-Wippolder is er daar een van. De ondernemers binnen dit gebied hebben zich verenigd in de ondernemersvereniging Vrijenban-Wippolder. Zij bepalen gezamenlijk waar het beschikbare budget vanuit het Ondernemersfonds aan besteed wordt om het ondernemersklimaat te verbeteren.

Vorig artikelMMID bestaat 25 jaar
Volgend artikelGeautomatiseerde testfabriek