Samen werken aan een betere toekomst

0
Wijkatelier, Wij West

Bewoners van de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof-West hebben minder kansen dan bewoners in andere wijken. Zij hebben vaker problemen op het gebied van geld, gezondheid, veiligheid en wonen. Het programma Wij West, onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid, biedt de komende vijftien tot twintig jaar extra budget om deze situatie te verbeteren.

Afgelopen zomer vonden zeven wijkateliers plaats om de problemen te inventariseren. Bewoners, ondernemers, woningcorporaties, scholen, gemeente, politie, handhaving en welzijnsorganisaties verkenden met elkaar wat er speelt. “Deze brede benadering is nodig”, benadrukt programmadirecteur Carmen Sjardijn, “want iedereen die hier woont en werkt kan een bijdrage leveren.” Als ondernemer schoof Jeroen de Bruin aan bij zo’n atelier.

Bijdragen aan leefbaarheid

De Bruin is al 24 jaar eigenaar van supermarkt Jumbo aan de Vrijheidslaan in Buitenhof. Daarnaast woont hij al zijn hele leven met veel plezier in de wijk. Als ondernemer zoekt hij naar mogelijkheden om te groeien. Het liefst dicht bij huis. Zo opende hij vier jaar geleden een ijssalon tegenover de supermarkt. “Vanaf het moment dat de ijssalon openging, liep het als een trein. Het blijkt echt in een behoefte te voorzien. Hoe vaak ik niet hoor: wat leuk dat er nu ook eens een keer iets in onze wijk gebeurt.” Met zijn ijssalon draagt De Bruin een steentje bij aan de leefbaarheid in de wijk. Wat merkt hij van de geschetste problematiek? Tot verbazing van Sjardijn relatief weinig. “Maar er zijn binnen een wijk natuurlijk ook buurten waar het gewoon goed gaat, nuanceert ze. “Het laat in ieder geval zien dat het belangrijk is om met alle betrokkenen informatie te delen. Want als je samen wilt optrekken, moet je hetzelfde beeld hebben van wat er aan de hand is.”

Kleine criminaliteit 

De Bruin vond het wijkatelier leerzaam. “Bewoners klaagden over hangjongeren, zwerfvuil en joyriden. De directeur van de basisschool vertelde dat leerlingen elkaar met messen bedreigen. Zaken waar ik persoonlijk niet zo veel mee te maken heb, maar die hier dus wel spelen. Ik schrok ervan, maar vond het mooi om te zien dat de wijkagent er meteen op insprong. Hij bood aan om elke maand een middag langs te komen op school om met de kinderen in gesprek te gaan.” De Bruin heeft wel veel last van criminaliteit. “Ik word bijna dagelijks geconfronteerd met winkel- en fietsendiefstal. De pakkans is klein, dus het is heel verleidelijk. Ik pleit dan ook vurig voor meer agenten in de wijk.” 

Lange en korte termijn

Sjardijn beaamt dat dit aangepakt moet worden. “Tegelijkertijd moeten we ook aan preventie doen, zodat dit probleem over tien jaar niet meer bestaat. Denk aan een aanbod van naschoolse activiteiten, waardoor kinderen niet op straat belanden. Laat culturele organisaties, welzijnswerk, sportverenigingen en de bibliotheek met elkaar om tafel gaan om een aanbod samen te stellen. Zo’n aanpak heeft niet meteen morgen effect, maar betaalt zich wel uit op de langere termijn.” Daarnaast zijn er acties gericht op de korte termijn nodig om de situatie te verbeteren. “Er zijn enkele plekken waar de overlast door hangjongeren groot is, zoals de Bikolaan in Tanthof-West. Afgelopen zomer hebben we extra aanbod gecreëerd met onder andere bokslessen om de jongeren van de straat te houden. Welzijnsorganisaties zoals Delft voor Elkaar en Stichting Welbevinden Tanthof organiseerden ook extra activiteiten voor de jeugd. Zo proberen we de balans te vinden tussen acties die op korte termijn verbetering brengen en preventie gericht op de lange termijn. Ze zijn beide belangrijk.” 

Rol van ondernemers

De Bruin vraagt zich af wat er na de wijkateliers concreet gaat gebeuren. Sjardijn: “Met de input uit de ateliers en een inventarisatie van bestaande initiatieven in Delft-West, hebben we het gebiedsplan Wij West opgesteld met een looptijd van twintig jaar. Dit vormt de basis voor een uitvoeringsprogramma voor 2024-2028. Binnen de kaders van dit programma zullen afzonderlijke projecten worden gestart. De besluitvorming hierover vindt plaats binnen de Alliantieraad. Hierin zijn alle partijen vertegenwoordigd die een rol spelen bij de wijkontwikkeling: gemeente, rijksoverheid, politie, woningcorporaties, scholen, zorginstellingen, welzijnswerk, bewoners en ondernemers. Ondertussen kunnen ondernemers natuurlijk ook hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld door net als De Bruin aanbod te realiseren dat de leefbaarheid in de wijk vergroot. Maar ook door bij te dragen aan initiatieven die al lopen, zoals zwerfvuilopruimacties van bewoners of het sponsoren van activiteiten voor de jeugd. De komende maanden maak ik graag kennis met andere ondernemers in Voorhof, Buitenhof en Tanthof-West om ideeën uit te wisselen. Want we moeten het echt samen doen.”

Wijkateliers

Ruim 160 betrokken, enthousiaste en positief-kritische bewoners, ondernemers en professionals dachten mee in de wijkateliers die voor de zomervakantie plaatsvonden. Ze leverden input om de leefbaarheid en veiligheid in Delft-West te verbeteren. 

Tekstschrijver: Ans Meiborg
Fotografie: Peter de Vette (foto Carmen Sjardijn) en Ronald Speijer (foto Jeroen de Bruin)

 

Vorig artikelIeder hotel heeft een eigen verhaal
Volgend artikelEditie 28.2023