Waarom de Rode Loper niet wordt uitgerold

0
Rode loper Delft

Project is na de coalitiewissel stilgevallen

Yvo Sonneveld, telg uit een Delftse ondernemersfamilie, heeft al jaren een kledingzaak midden op de Oude Langedijk: No13. Het is een vitaal stukje binnenstad met van oudsher veel winkels, maar ook veel verkeerschaos. Vooral de combinatie van fietsers en stadsbus levert hachelijk situaties op.

Sonneveld: “De Oude Langedijk is geen fijn verblijfsgebied, het snijdt nu als een mes het gebied in tweeën. Zes jaar geleden raakte ik in mijn zaak in gesprek met een buurtbewoner, die dat herkende. Hij trilde uit zijn bed door de stadsbus, had last van fietsen voor zijn deur en boodschappen doen, is moeilijk hier. Dat was Michiel Klinkenberg, die toevallig architect bleek te zijn. Toen zijn we samen aan de slag gegaan om te kijken hoe deze straat eruit zou kunnen zien als we de doorstromingsproblemen zouden oplossen en een aangenamer winkelklimaat zouden kunnen creëren. Daar is een plan uitgekomen dat we hebben besproken met de straat. En daarna met alle ondernemers in de stad. Toen hebben bewoners en ondernemers van de Binnenwatersloot en de Peperstraat aangegeven: “Hé, wij hebben ook dat probleem. Kunnen we dat niet doortrekken?” En met die twee straten erbij is het plan van de Rode Loper ontstaan.”

Oostwest-as

In het Rode Loperplan worden de drie straten (de oostwest-as van de binnenstad) ontdaan van stoepen, zodat het winkelend publiek meer ruimte krijgt. En er wordt sierbestrating aangelegd. Uitgangspunt is dat fietsen te gast zijn in dit gebied, dat auto’s worden geweerd en dat de grote stadsbus – lijn 61 (Kuyperswijk-IKEA) – uit de binnenstad verdwijnt.

Januari 2015 zocht de werkgroep Rode Loper contact met Stichting Centrum Management Delft (SCMD), dat het plan adopteerde en als projectleider gesprekken voerde met wethouder Lennart Harpe. Hij was positief en zette er mensen van de gemeente op om te kijken hoe de Rode Loper gerealiseerd kon worden. Sonneveld: “Er werd een stadsbreed traject uitgezet. Alle groeperingen zaten aan tafel: fietsersbond, vastgoedeigenaren,
ondernemers, bewoners. Iedereen ging akkoord. Het plan werd in de gemeenteraad goedgekeurd, inclusief de geraamde kosten van 1,1 miljoen euro. Alleen moesten er nog wat aanpassingen plaatsvinden, omdat er tussentijds nieuwe initiatieven kwamen als ‘Delft Doen’ en ‘Fonds 2040’. En daar moest het ook binnenvallen.” “Ook stadsbouwmeester Wytze Patijn had nog wat kleine aanpassingen, die in goed overleg zijn verwerkt. Iedereen was tevreden en wilde de Rode Loper realiseren. Alleen is het na de coalitiewisseling opeens stilgevallen. Wonderlijk, want het politieke landschap in Delft is eigenlijk na de verkiezingen niet veranderd.”

Iedereen ging akkoord; het plan werd in de gemeenteraad goedgekeurd, inclusief de geraamde kosten van 1,1 miljoen euro

Teleurgesteld

Sonneveld is zwaar teleurgesteld door de huidige impasse: “Ik heb lang geroepen dat wat we met elkaar hebben bedacht, zal worden uitgevoerd. Maar ik merk dat collega-ondernemers me niet meer serieus nemen op dat vlak. Daarom heb ik nu even een stap teruggezet. Toch ben ik ervan overtuigd dat er snel iets moet gebeuren. Onlangs ging het weer mis voor mijn winkel. Een meisje fietste op straat, moest uitwijken voor de bus, probeerde op de stoep te springen, maar viel en kwam ongelukkig terecht. Ze heeft haar arm op drie plekken gebroken. Als je zo’n tafereel ziet, weet je dat er snel iets moet gebeuren. Dat zo’n bus – met gemiddeld één (!) passagier per uur – niet in de binnenstad hoort. Gelukkig is er ook goed nieuws. Vervoerder EBS stopt in augustus met de stadsbusregeling door de binnenstad. Zij komen met een mooi alternatief, de Delft Hopper. Een elektronisch busje dat op afroep rijdt. Dat hebben we vanaf dag één geroepen. Dat mindervaliden niet de dupe mogen zijn. Afijn, dat is een lichtpuntje. Maar misschien moeten we om ons plan te realiseren écht actie voeren. Met betonblokken een barricade opwerpen en de oostwest-as in Delft een dagje afsluiten. Misschien dat er dan wel naar ons wordt geluisterd.”

Vorig artikelEyecatchers met inhoud
Volgend artikelNENnovation Award 2019