Een goede financiële gezondheid is belangrijk voor uw bedrijf, anders komt het in de problemen. Alleen geldt; wat de ene ondernemer als gezond beschouwt, vindt de andere onverantwoord, bijvoorbeeld externe financiering. Gelukkig is er een aantal tools om te controleren of uw bedrijf financieel gezond is.

Ten eerste is het van belang dat de administratie op orde is. Het is moeilijk om te ondernemen, en voor adviseurs om te adviseren, als uw administratie niet up-to-date is. Zorg daarom dat u zicht heeft op inkomsten en uit- gaven, dat u bonnen van relevante aankopen bewaart en dat een (digitaal) dossier wordt aangelegd met ontvangen en verzonden offertes en facturen. Ondernemers zijn verplicht om een administratie te voeren, met name ten aanzien van de omzetbelasting. Ook geldt een bewaarplicht van zeven jaar voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers die fiscaal van belang zijn. Denk daarnaast aan uw persoonlijke administratie. Wilt u bijvoorbeeld als zelfstandige gebruik maken van fiscale faciliteiten als zelfstandigen- en startersaftrek,dan is dat alleen mogelijk als aan het uren- criterium wordt voldaan. Dit urencriterium betekent dat u ten minste 1225 uren besteedt aan uw onderneming.

‘Wanneer de administratie niet op orde is, is het moeilijk om te ondernemen of te adviseren’

Een goede liquiditeitsprognose aan het begin van elk jaar is een belangrijke tool voor uw financiële administratie. Zo’n prognose zorgt voor meer inzicht in het verloop van
de liquide middelen binnen het bedrijf. Door een liquiditeitsprognose op te stellen wordt u getriggerd om vooruit te kijken. De inkomsten en uitgaven van uw onderneming worden voor een maand, kwartaal, half jaar of een jaar ingeschat. Hierdoor kunt u van tevoren inschatten in welke periode van het jaar de liquide middelen onder druk staan, of wanneer er ruimte is om te ondernemen. Eventuele liquide problemen kunt u zo op tijd zien aankomen en er maatregelen voor treffen.

Daarnaast moet u aan uw verplichtingen voldoen, zoals belastingen betalen. Denk aan omzet-, vennootschaps- en, als u uzelf vertoont, loon- en inkomstenbelasting. Wanneer u uzelf salaris geeft, is het belangrijk om te weten wat u kunt uitbetalen. Belangrijk is natuurlijk hoeveel u elke maand nodig heeft, maar kijk ook naar wat fiscaal het meest
voordelig is. Het fiscaal optimaal salaris voor 2017 is € 67.072 plus alle aftrekposten. Ligt uw salaris hoger, dan gaat u 52% belasting betalen. Dit betekent automatisch dat door de aftrekposten op te tellen bij € 67.072, u de aftrekposten aftrekt tegen 52% en uw salaris maar tegen maximaal 40,80% wordt belast. Tot slot is een goede, proactieve adviseur belangrijk. Deze informeert, adviseert en waarschuwt u, zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. •

• Stap 1

Maak aan het begin van elk jaar een liquiditeitsprognose.

• Stap 2

Zorg dat de administratie op orde is en continu wordt gecheckt.

• Stap 3

Houd gedurende het jaar de begroting in de gaten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Bezoek de website

In deze rubriek delen ondernemers hun kennis om zo anderen te informeren en inspireren.

Marc Schouten is adviseur bij Ruitenburg adviseurs & accountants. Hij geeft allround fiscaal en financieel advies.

Ruitenburg verzorgt de cijfers waarop u als ondernemer kunt vertrouwen. Ze denken met u mee en adviseren ook over organisatievraagstukken.

Vorig artikelInitiatief zoekt nemer: Delft On Stage
Volgend artikelDelftse transfers, Rabobank