Foto van een virus

‘Het coronavirus is onder ons en zal voorlopig ook onder ons blijven’, aldus premier Rutte in zijn toespraak. Eigenlijk wisten we dat al, maar het komt toch hard aan. Het virus heeft een zeer grote impact op ons leven en raakt o.a. de vrijetijdssector en een groot deel van de middenstand keihard, in het bijzonder in onze internationaal-georiënteerde stad. We delen de zakelijke zorgen van de horeca, cultuur- en vrijetijdssector en andere zelfstandig ondernemers voor wie deze crisis zeer grote gevolgen heeft. En snappen dat de maatregelen vanuit de overheid noodzakelijk zijn. De getroffen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn fors en hebben gevolgen voor ons allemaal.

Steun vanuit Delft
We gaan een lastige tijd tegemoet. We leven mee met organisatoren van evenementen en met ondernemers die tijdelijk hun bedrijf moeten sluiten. Daar waar mogelijk willen we u ondersteunen. Dat begint met heldere informatievoorziening, zie www.delft.nl/coronavirus.nl

Verder heeft het college van B&W vandaag besloten om uitstel van de lokale belastingen te geven. Hoe we dat nader uit gaan werken volgt zo spoedig mogelijk.

Ook bekijken we of we andere financiële ondersteuning kunnen geven, en hoe we bestaande budgetten eventueel kunnen inzetten om als stad zo sterk mogelijk uit deze situatie te komen.  Op www.delft.nl/coronavirus houden we u hiervan op de hoogte.

Steun vanuit de overheid
Het kabinet heeft ook verschillende maatregelen getroffen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Vandaag of morgen komen zij wederom met nieuwe maatregelen. Houd de website van de Rijksoverheid dus in de gaten. 

Steun brancheorganisaties
Ook de brancheorganisaties (NBTC, INretail, KHN en VNO/NCW) zijn in onderhandeling met de overheid om zoveel mogelijk financiële ondersteuning vanuit de landelijke overheid te realiseren. Gastvrij Nederland heeft maandagavond 16 maart – mede namens het NBTC – een brief aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat gestuurd met een dringend beroep op het uitbreiden en toepasbaar maken van het pakket liquiditeitsverruimende maatregelen voor de brede gastvrijheids-, vrijetijds- en toerismesector. Wij houden deze ontwikkelingen nauw in de gaten en blijven u informeren over de ontwikkelingen.

Samenwerken in Delft
Het is van belang om met elkaar de handen ineen te slaan. Zeker nu in deze situatie. Delft Marketing, de Stichting Centrum Management Delft, het Bestuurlijk Overleg Binnenstad, het Platform Toerisme Delft en de gemeente Delft werken samen om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Anticiperend op alle ontwikkelingen werken we alvast toe naar betere tijden met als doel om de bezoekerseconomie, waar mogelijk, versneld te herstellen. We staan klaar om – zodra de coronadreiging wezenlijk verminderd is – met elkaar keihard aan de slag te gaan om Delft bij de juiste doelgroepen (liefhebbers van cultuur, historie en shoppen) te positioneren als dé place to be.

Inzet
Van ons allemaal wordt de komende tijd inzet gevraagd om de strijd tegen het coronavirus te winnen. We doen daarom een dringend beroep op iedereen om zich te houden aan de nieuwe maatregelen, zodat het virus zo min mogelijk kans krijgt zich te verspreiden.

Voor nu wensen wij u veel sterkte, wijsheid en een goede gezondheid voor u en uw naasten.

Bas Vollebregt, Wethouder Economie
Evelien van der Kruit, directeur Delft Marketing
Peter Ruysch, voorzitter SCMD
David Lansen, voorzitter BOB
Jon Cornelese, voorzitter Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Delft
Miriam Notten, voorzitter Platform Toerisme Delft

Bron: Gemeente Delft

Vorig artikelGeen lancering, wél een magazine!
Volgend artikelDelftse transfers, Buccaneer Delft