BKS

DELFT – ‘Schieoevers maakt de toekomst’.

Zo heet het plan dat het bedrijfsleven voor Schieoevers-Noord heeft ontwikkeld en recentelijk heeft gepresenteerd aan drie wethouders van de gemeente Delft. Het plan vormt een nadere uitwerking van de ‘Economische visie Schieoevers 2030’ die vorig jaar november door de leden van de Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) is vastgesteld.

”Wij zijn er trots op om een belangrijke rol te vervullen in de ontwikkeling van Schieoevers Noord”, zegt Nils Eekhout, voorzitter van Bedrijven Kring Schieoevers. ”Wij hopen aanjagers te zijn in de realisatie van een economisch ecosysteem voor de hightech maakindustrie in Delft.” Met drie ontwikkelingsscenario’s met focus op synergie wordt gezocht naar de mogelijkheden om een goede menging van wonen en werken te realiseren.

Transformatie van Schieoevers-Noord


Met Schieoevers hebben de stad Delft en ondernemers goud in handen voor Delftse hightech maakindustrie. Bij alle betrokkenen van Schieoevers is dit bewustzijn groot. De direct betrokken ondernemers en adviseurs hebben vanuit deze visie een plan uitgewerkt, dat aansluit bij de enorme vraag naar woningbouw, het bijbehorende investeringsklimaat en ook aansluiting vindt bij de meegegeven kaders door gemeenteraad en externe experts.

Focus op meer innovatieve maakindustrie


Drie objectieve en meetbare ontwikkelingsscenario’s zijn uitgewerkt en hebben één ding gemeen: de focus ligt op het stimuleren van innovatieve maakindustrie in het gebied. De drie ontwikkelingsscenario’s verschillen van elkaar in omvang van het woonprogramma. Het eerste scenario stelt de ontwikkeling van meer maakindustrie centraal en gaat uit van een bescheiden woonprogramma, vooral ten westen van het spoor. Het tweede ontwikkelings-scenario borduurt voort op de kaders die door de gemeenteraad zijn gesteld en voorziet in de realisatie van bijna 1.500 woningen en zo’n 1.500 extra banen in het gebied. Het derde scenario gaat nog een stap verder en beoogt een fors woonprogramma van zo’n 1.800 woningen.

Balans werken en wonen


Het bedrijfsleven heeft een sterke voorkeur voor het genoemde scenario 1. Het verstrekkende scenario 3 werd echter uitgewerkt om de discussie te voeden.. De belangrijkste opgave wordt het vinden van een goede balans tussen werken en wonen. Met het aanbrengen van zoneringen wordt ‘gemeng wat kan en gescheiden wat moet’.

Samen toekomst maken


Ondernemend Delft is betrokken bij het tot stand komen van deze plannen. Het bedrijfsleven zoekt in gezamenlijkheid met de gemeente Delft en andere betrokkenen naar de juiste balans tussen wonen en werken. De komende maanden zal met stakeholders worden gesproken over de hoofduitgangspunten bij de ontwikkeling van Schieoevers-Noord.

Eekhout bedankt de Delftse ondernemers voor intellectuele en financiële bijdragen. ”Wij zijn er nog lang niet, maar hebben hiermee een waardevolle stap in het proces kunnen zetten!” 

Publicatie AD – 27 oktober

Vorig artikelIn de voetsporen van opa Zantman
Volgend artikelBeter een goede buur: Arthur & Michiel