Arthur & Michiel

Arthur Oudshoorn ontmoet Michiel Ensink

Een hightechomgeving waar ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken aan een sterk ondernemersklimaat. Dat is de ambitie van het Gebiedsfonds Delft Technology Park. Maar hoe krijgen ondernemers en instellingen die samenwerking van de grond op wat wel het grootste technologiepark in Nederland wordt genoemd? Dat is soms nog even zoeken, vinden ook Arthur Oudshoorn, algemeen directeur van Applikon Biotechnology en Michiel Ensink, vestigingsmanager van DUWO. De twee directeuren ontmoeten elkaar voor een gesprek over de ambitie van het Gebiedsfonds om samenwerking tussen bedrijven en instellingen in Delft Technology Park te vergroten.

Samen zoeken naar sterk ondernemersklimaat

Ze vormen niet de meest voor de hand liggende samenwerkingspartners, daar zijn Arthur Oudshoorn en Michiel Ensink het over eens. Waar Ensink in de studentenhuisvesting zit, ontwikkelt Oudshoorns bedrijf geavanceerde bioreactorsystemen. Maar zowel Applikon als
DUWO kiezen nadrukkelijk voor vestiging in Delft Technology Park, dat zowel de campus TU Delft en Technopolis omvat als de Schoemakerplantage en Delftechpark. En juist dat maakt
dat ze gemeenschappelijke belangen hebben, vinden ze. Maar hoe ze die vorm moeten geven, is nog een kwestie van uitvinden.

Hightech gedachte

Het gesprek vindt plaats in het innovatieve, energiezuinige gebouw van Applikon op Technopolis. “In Schiedam, waar we eerst zaten, groeiden we uit ons jasje”, vertelt Oudshoorn. “Bovendien paste die oude, industriële omgeving niet meer bij ons. Toen zijn we in een straal van 15 kilometer gaan rondkijken en kwamen we in aanraking met het
Delft Engineering & Production-plan van cepezedprojects. Een project dat zich inzet om hier op Technopolis meerdere technologiebedrijven in een groot geschakeld gebouw te huisvesten. Daar is uiteindelijk alleen het eerste deel, ons gebouw, van gerealiseerd. De aanwezigheid van de TU en de hightech gedachte achter dit gebied gaven de doorslag om
ons hier te vestigen. En de ligging, met meerdere uitvalswegen, is geweldig.”

Dicht bij de doelgroep 

Ook de lokale vestiging van DUWO op de campus TU Delft is een bewuste keuze. Ensink: “Onze klant hoeft eigenlijk niet meer op kantoor te komen om een contract te tekenen of om te betalen. Alles kan tegenwoordig online. Toch regelt DUWO de zaken niet centraal vanuit een groot landelijk kantoor. Liever hebben we vestigingen dicht bij de doelgroep
en de onderwijsinstellingen. Ook qua onderhoud en verhuuractiviteiten willen we gewoon in de buurt zitten van onze klanten en partners in de stad.” Die keuze heeft zijn vruchten afgeworpen. Een kleine tien jaar geleden startte DUWO in samenwerking met de TU en
de gemeente Delft met de herontwikkeling van het TU-Noordgebied. Hier wordt nieuwbouw-studentenhuisvesting gecombineerd met appartementen en kantoren in de TU-gebouwen, inclusief aanleg van pleinen en groen. In 2017 opende het International Student House er de deuren. Zo veranderde TU-Noord van een rustig, wat in zichzelf gekeerde enclave in een dynamische campus met diversiteit en een hoge verblijfskwaliteit. “In het voorjaar verwachten we op een mooie plek met een plein ook een horeca-exploitant te hebben”, weet Ensink.

‘Samen contouren uitzetten voor de komende 30 jaar’

Gebrek aan horeca

“Qua verblijfskwaliteit kan er, op de plek waar Applikon nu zit, nog wel het nodige verbeteren”, vindt Oudshoorn. “De horeca aan de zuidkant van de Kruithuisweg stelt helemaal niks voor. Dat is echt een gemis.” Hij is wel zeer te spreken over de zichtbare verbanden in Delft tussen ondernemers, TU en gemeente. Oudshoorn: “Het verschil met waar wij vandaan komen, is enorm. Daar waren nooit bijeenkomsten over voor ons belangrijke ontwikkelingen. Er was een enorme afstand tot het bestuur van de stad. De mate waarin hier in Delft contact met ondernemers wordt gezocht en het gemak waarmee je in allerlei netwerken wordt opgenomen, zijn een verademing. Wie langer in Delft zit, merkt dat misschien niet zo. Maar voor ons opende zich een nieuwe wereld.”

Zo komen Ensink en Oudshoorn weer te spreken over de samenwerking in het kader van het Gebiedsfonds. “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we er te weinig mee doen”, vertelt Ensink. “Op zich logisch; elk bedrijf is bezig met zijn core business. Je begeeft je in de netwerken die daaruit voortvloeien. Voor DUWO geldt dat wij weer ouderwets vechten om ieder stukje grond. Tijdens de crisis was DUWO de grootste bouwer van het land. Maar nu de markt aantrekt, zoeken beleggers het weer elders, daar waar hogere rendementen te behalen zijn. Dus wij onderhouden vooral korte lijnen met de TU Delft, de gemeente, ontwikkelaars en met andere woningcorporaties. Om te kijken waar de kansen liggen. Verder moeten wij flink aan de bak met de verduurzaming van onze naoorlogse panden. Daar heb je weer veel andere partners bij nodig.” 

Gebiedsvisie ontwikkelen

Oudshoorn is het daar wel mee eens: “De contacten van Applikon als het gaat om de versterking van dit gebied zijn sporadisch te noemen. De keren dat we erover spraken, ging het over kleine dingen in de openbare ruimte. Het ligt voor de hand om hier innovaties in te zetten voor de inrichting. Denk aan een bankje dat overdag het zonlicht opvangt, waarmee het ’s avonds de verlichting van energie voorziet. Of aan een parkeervoorziening die tegelijk energiecentrale is. Maar de vraag is dan altijd: wie gaat dit trekken? ” Wat Ensink betreft zou er een visie moeten komen voor de lange termijn. “Je zou bottom-up, samen met ondernemers, de TU Delft en iedereen in dit gebied een langetermijn-gebiedsvisie moeten vaststellen met de contouren voor de komende 30 jaar. Ik denk dat daar best behoefte aan is. Een gebiedsvisie kan ook voor horecabedrijven interessant zijn. Daar gaat magneetwerking vanuit en dan lossen we misschien het gemis van horeca in ons gebied op.”

‘Er zou een gebiedsvisie moeten komen voor de lange termijn’

Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park

Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park is actief in het gebied rond de TU Delft, Delftechpark, Technopolis en de Schoemakerplantage. Het fonds is op zoek naar bedrijven en ondernemers die zich willen aansluiten. In deze rubriek laat het fonds ondernemers uit het gebied met elkaar kennismaken.

Vorig artikelBedrijfsleven presenteert plan voor ontwikkeling Schieoevers-Noord
Volgend artikelPlanten ook blij