Evenwicht in wonen en werken

0
Ondernemer Antoinette Wijffels en wethouder Fidan Bulut

Het Ontwikkelplan Schieoevers Noord is door de gemeenteraad vastgesteld, met een participatietraject als belangrijk onderdeel van het proces voor een stapsgewijze transformatie van een industrieterrein naar een gemengd werk- en woongebied. Een gebied waar maken een belangrijke factor wordt, vandaar ook de term de “Maakstad”. Fidan Bulut werkt bij de gemeente Delft als programmadirecteur Schieoevers en ondernemer Antoinette Wijffels is eigenaar van Lijm & Cultuur en Improve, gelegen aan de Schie met uitzicht op het ontwikkelgebied. Vanuit verschillende perspectieven bekijken zij de gebiedsontwikkeling van Schieoevers.

Schieoevers paradepaardje voor Delft

Hoe en met welke snelheid Schieoevers Noord gaat veranderen wordt mede bepaald door de kansen die zich voordoen en initiatieven die gezamenlijk vorm krijgen. Een leefbare en duurzame samenleving is volgens Wijffels een goed vertrekpunt voor toekomstige ontwikkelingen: “In de jaren ‘80 werd er gebouwd met de gedachte: wonen, werken en recreatie moeten apart worden aangeboden en krijgen een eigen plek. Nu is daar te weinig ruimte voor en streven we naar een integraal aanbod waarin alle functies samenkomen.” Bulut vult aan: “Het uitgangspunt van de herontwikkeling van Schieoevers valt samen met het in evenwicht houden van huidige bedrijven, realiseren van nieuwe arbeidsplaatsen, werkplekken en woningen in het gebied. We bouwen verder aan het industriële karakter, richting een aantrekkelijke stedelijke leefomgeving. We ondersteunen daarmee de ambitie van Delft als hoofdstad van technologie en innovatie. De maakindustrie, met veel startende ondernemers, krijgt er de ruimte en wordt gecombineerd met andere functionaliteiten. De kansen voor het combineren van werken en wonen en de bereikbaarheid zorgen voor een sterke basis voor de toekomst.”

Er is bewust geen eindbeeld gedefinieerd

Samen de stad ontwikkelen

Beiden stippen het belang van samenwerking aan. De opgaven binnen Schieoevers zijn groot en alleen samen komen we er. Samen met de huidige ondernemers en bewoners maar ook met bijvoorbeeld de TU Delft, de Provincie en het Rijk en niet te vergeten de toekomstige bewoners, bedrijven, ontwikkelaars en cultureel creatieve initiatieven. De komende 50 jaar zal dit gebied nog in ontwikkeling zijn. Bulut: “Het moeilijke is om met elkaar zo’n lange periode op een goede manier samen te werken en elkaars belang te blijven respecteren.” Wijffels: “Belangrijk hierin is hoe we omgaan met al deze veranderingen en ons aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Dit soort veranderingen gaan niet vanzelf, functiemenging op een kleine oppervlakte geeft bijvoorbeeld verkeersdrukte, verhoogde geluidsniveaus, veranderend gevoel van veiligheid. Om hier op een goede manier in te leren samenleven moeten we gezamenlijk zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld hogere isolatiewaarden bij woningen, iets minder geluid op het terras, gebruik maken van deelauto’s, fiets en OV. Soms is het nodig om in bestaande normen en wet- en regelgeving de grenzen op te zoeken.”

Kabeldistrict

Het Kabeldistrict wordt een van de eerste ontwikkelingen in het gebied met een mix van woningen en (technische) bedrijven.

Toekomstgericht verder bouwen

Bulut: “Delft is een compacte stad met twee stations en een steeds betere verbinding tussen de verschillende gebieden. Nieuwe wegen zijn niet per se nodig, met stap voor stap herpositioneren en de aansluiting houden en uitbreiden met de bestaande stad komen we al heel ver. Hiervoor zijn wel een aantal belangrijke investeringen nodig, denk aan bruggen over de Schie maar ook het doortrekken van OV-lijnen, aanpassingen van aansluitingen op de Kruithuisweg, e.d. Door een verbeterde infrastructuur wordt de
wijk aantrekkelijk om er te werken en te wonen. Een eerste stap hierin is al gezet: het spoor wordt verdubbeld en station Delft Campus is onderhanden genomen. Hiermee is het station gereed voor de groei van reizigers en zorgt door de nieuwe fietstunnel voor een belangrijke verbinding tussen oost en west.”

Reuring en beweging

De maakindustrie, die een prominente plek krijgt in het gebied, zorgt voor reuring en beweging. Iets waar Wijffels alleen maar voordelen van ziet: “Elke dag ervaren wij dat veel ondernemers in Delft en omgeving al aan de weg timmeren met duurzaamheid, innovatie en transitie gerichte samenwerking. Bij Lijm & Cultuur resulteert dat in inspirerende kennisfestivals, summerclasses, congressen en koersbepalende creatieve sessies en workshops. Alles op het grensvlak van cultuur, techniek en ondernemerschap. De toekomst is zich al aan het vormen.” Schieoevers wordt een levendig gebied. Het mag bruisen, er mag geluid zijn, werkplaatsen met de deuren open. Wie wil er nou niet in zo’n gebied wonen?

Vorig artikelEditie 19.2021
Volgend artikelEen lancering zoals vanouds