Werknemers zijn het goud van deze eeuw, InHolland Academy

Een leven lang leren

Samen duurzaam talent ontwikkelen: dat is waar Inholland Academy voor staat. De hogeschool biedt dan ook diverse opleidingen voor professionals. De opleidingen zijn ontwikkeld in samenspraak met ondernemers; kennis is direct toepasbaar. 

“Relevantie en context zijn de kern van duurzaam opleiden”, zegt Margret de Blanken, directeur van Inholland Academy. “Dit is alleen haalbaar als opleidingen in samenwerking met organisaties worden gemaakt.”

Vierde Industriële Revolutie

De wereld om ons heen verandert. Big data en technologische ontwikkelingen vragen om professionals, die met kennis en vaardigheid meebewegen. Elke werkgever heeft het werk van zijn werknemers zien veranderen. “Ik noem dit de Vierde Industriële Revolutie. En we denken dat deze wel voorbij gaat, maar dat is niet zo. We moeten mee in de  veranderingen. Digitalisering en technologie dwingen ons om verder te kijken dan we gewend waren. We worden ouder, blijven langer werken en moeten dus langer bijblijven in ons vak. Een leven lang leren, is voor iedereen belangrijk”, stelt De Blanken. Door de veranderingen is het werk vaak juist complexer geworden en interdisciplinair. Denk aan een automonteur. Traceerde hij vroeger een storing, nu wordt een auto aan een computer gekoppeld om data uit te lezen en de storing te ondervangen. Wat betekent dit voor de monteur? En wie interpreteert de data die vrijkomen? Vooruitzien is regeren; (bij)scholing de oplossing.

Binden en boeien

De Blanken: “De mogelijkheden van big data zijn groot, maar wat zeggen kale data? Er zijn mensen nodig om ze te interpreteren en toe te passen. Soft skills, zoals samenwerken en denkvaardigheden, worden steeds belangrijker.” Daarom pleit De Blanken ervoor dat werkgevers hun werknemers stimuleren een opleiding te volgen. “Het is een investering die lef vergt. Je moet je mensen vrijstellen van werk om die opleiding te kunnen volgen. En dat terwijl je vaste kosten doorlopen.” Toch ziet zij het als dé manier om werknemers te binden en te boeien. Door in hen te investeren, voelen zij zich niet alleen gewaardeerd. Ze worden beter in hun vak, voegen meer waarde toe aan de organisatie. En waardering leidt tot minder verzuim, grotere betrokkenheid en minder behoefte om te wisselen van baan.

De Vierde Industriële Revolutie dwingt ons mee te gaan in veranderingen.

Praktisch toepasbaar

Veranderingen gaan verder dan alleen technologie. Maarten Crum, manager Werving, Instroom & Relatiebeheer Inholland Delft, ziet ook veranderingen op onderwijsgebied: “Professionals schrijven zich in voor een opleiding waarbij ze connectie zoeken met ‘vakgenoten’ voor kennisdeling en om te leren van elkaar. Daarnaast gaat de keuze naar een opleiding die bijdraagt aan waardecreatie en -toevoeging.” Inholland Academy speelt hierop in door samen met het werkveld de opleidingen te ontwikkelen. Crum: “Hiermee worden de opleidingen relevant en praktisch toepasbaar. De professionals plukken direct de vruchten van de tijd en moeite die zij in hun opleiding steken. En daarmee ook de werkgever.”

Samen een leven lang leren in Delft

Alle opleidingen die Inholland Academy aanbiedt, kunnen ook in Delft gevolgd worden. De toelatingseisen zijn helder: aantoonbaar werk- en denkniveau op het niveau van de opleiding (hbo of post-hbo). “We komen graag met Delftse ondernemers in contact om te horen welke vragen zij hebben en welke uitdagingen er spelen. Kijken of we samen tot antwoorden kunnen komen om hen te helpen toekomstbestendig te zijn en te blijven. Eén-op-één of juist met meerdere organisaties krachten bundelen: het kan allemaal”, roept De Blanken op.

De persoon maakt het verschil.

Daarbij geeft zij een voorbeeld van verregaande samenwerking met Inholland. Een organisatie in verandering riep hulp in bij de zoektocht naar maatwerkscholing voor teamleiders. Analyse liet echter zien dat ook de laag eronder bijgeschoold moest worden. Op basis van deze bevindingen is een specifiek scholingsprogramma ontwikkeld.

“Kleiner kan ook. Stel dat in Delft een aantal organisaties behoefte heeft aan scholing op het gebied van kwaliteitsmanagement. Hiervoor hebben wij een opleiding beschikbaar. Samen kijken we dan hoe we ‘couleur locale’ kunnen aanbrengen om de opleiding nog specifieker te maken voor de betreffende organisaties. Zo creëren we maximale waarde voor zowel werkgever als werknemer.”

Investeer in uw goud

Kan er – met alle veranderingen op het gebied van data en technologie – een nieuwe Gouden Eeuw ontstaan? “Het draait maar om één ding: de werknemers. Met hen hebben organisaties goud in handen. Nu én in de toekomst”, aldus De Blanken. “Blijf investeren in dat goud: soft skills, kennis en werkplek. Denk niet: ‘Wat als mijn werknemer na een opleiding weggaat?’ Maar vraag je af: ‘Wat gebeurt er als ik het níet doe?’”

Neem contact op met Margret de Blanken als u wil doorpraten over vraagstukken waar u tegenaan loopt in uw organisatie: margret.deblanken@inholland.nl

Vorig artikelColumn: Antoinette Wijffels, die oude meetlat…
Volgend artikelBeter een goede buur: Frans en Paul