groei in Delft ondanks Corona - wethouder Vollebregt deelt cijfers

Jaarcijfers 2020

Natuurlijk hadden ondernemers het zwaar. Maar ze durfden wél te ondernemen. Er kwamen 25 nieuwe bedrijven naar Delft, waarvan 15 in de kennissector. Die nieuwe bedrijven zorgen voor ruim 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen in Delft, inclusief verwachte doorgroei. Daarnaast zijn ruim 250 arbeidsplaatsen behouden, door bedrijven groeiruimte in Delft te kunnen bieden.

Ondernemen is lef hebben

“Rituals verhuist een paar deuren verder, naar een groter pand. Het oude pand is in mum van tijd weer verhuurd. Loetje en De Balie hebben het lef om te starten in Delft tijdens een pandemie. En ook op de Biotech Campus Delft zijn meerdere bedrijven geland tijdens de pandemie. Dat is voor mij het verhaal van ondernemen in Delft in een notendop”, zegt economiewethouder Bas Vollebregt. “Ondanks de coronacrisis bleef Delft een aantrekkelijke stad voor ondernemers. Dankzij het ondernemersklimaat, waar alle ondernemers een belangrijke bijdrage aan leveren.” De cijfers laten in elk geval in het afgelopen coronajaar een groei zien: in 2019 kwamen 19 nieuwe bedrijven naar Delft, goed voor bijna 500 nieuwe arbeidsplaatsen. Dat is vorig jaar, ondanks corona, fors toegenomen.

Prikkel

Is dit een geval van goed gedaan wethouder? “Ik ben heel trots op de resultaten, maar die danken we vooral aan de ondernemers zelf. Zij ondernemen in Delft en vormen het ecosysteem waar men bij wil horen en in wil samenwerken. Ze trekken zo nieuwe bedrijven aan. Van horeca en mkb in de binnenstad tot maakbedrijven aan de Schieoevers. Van kennisinstellingen tot start-ups bij YES!Delft. Hoe erg de pandemie ook was en is, corona heeft ons wel meer in verbinding gebracht en ons geprikkeld op een andere manier te ondernemen. Ondernemers zijn elkaar gaan helpen in deze tijd, met initiatieven als Support voor Ondernemers, We are Delft, Koop Lokaal, vraag & aanbod op Chainels enzovoort. Zo snel schakelen en er voor elkaar zijn kan alleen als er een goed netwerk is. Als gemeente hebben we ons best gedaan ondernemerschap in Delft te faciliteren, om zo banen te scheppen. We hebben ze geïnformeerd over de lokale en landelijke regelingen. Maar het is aan de ondernemers om te ondernemen.”

Verbinden en steunen 

De accountmanagers van de gemeente bieden ondernemers waar mogelijk steun. Vollebregt: “Samen met de accountmanagers heb ik nog nooit zo veel ondernemers gesproken als in het afgelopen jaar. Om te weten wat er leeft en speelt, hoe wij kunnen helpen om werkgelegenheid in Delft te behouden of te laten groeien. De accountmanagers hebben intensief contact met diverse partijen in Delft, zoals MKB in de binnenstad, de horeca, BKS, DSM en TU Delft. Zij weten wat er leeft en speelt onder ondernemers – en dat is nog nooit zo belangrijk geweest als in het afgelopen jaar – zodat ze kunnen verbinden of steunen.”

Herstel

Is een herstelplan voor de lokale economie nog wel nodig, gelet op de jaarcijfers? Vollebregt: “Ja, want we moeten actief blijven, banen ontstaan niet vanzelf. Wij zijn ons er heel goed van bewust hoe belangrijk ondernemers zijn voor de stad. Wij creëren zelf geen banen. Dat doen ondernemers. Daarom blijven we samen met ondernemers en met onze partners in de stad werken aan herstel. Daar zijn we, samen met de accountmanagers, al vanaf het begin de coronacrisis met elkaar mee bezig. Omdat we banengroei belangrijk vinden, willen we ondernemers de ruimte te geven om te ondernemen”.

Extra bedrijfsruimte 

“Begin volgend jaar wordt NEXT Delft geopend – goed voor 10.000 m2 bedrijfsruimte en als het moet 20.000 m2. Voor de ontwikkeling van het Kabeldistrict aan de Schieoevers staat 34.000 m2 bedrijfs-/maakruimte gepland. In totaal willen we de komende jaren 100.000 m2 aan bedrijfsruimte toevoegen in Delft. Aan maakruimte, voor de innovatieve maakindustrie in Delft, met banen op elk niveau. En gelet op ons ecosysteem, gelet op hoe de accountmanagers zich het afgelopen jaar hebben ingezet, heb ik er het volste vertrouwen in dat we Delft er met elkaar weer bovenop kunnen helpen. Maar dat herstel gaat niet vanzelf. Ondanks dat de jaarcijfers boven verwachting zijn.”

Bron: https://delfttechnologypartners.nl/news/groei-in-delft-ondanks-corona-en-dankzij-ondernemers/

Vorig artikelInnovatie hoeft niet van start-ups te komen
Volgend artikelEven voorstellen: We Connect