Delft wordt schoner, veiliger en gezelliger

Samen met de ondernemersverenigingen werken aan een langetermijnvisie. Dat doel staat hoog op de agenda van René Dings, voorzitter van het Ondernemersfonds Delft en directeur van ict-bedrijf Tremani, dat zich bezighoudt met het ontwerpen van websites, online informatiesystemen en apps.

“Van alle Delftse ondernemersverenigingen willen we graag weten hoe zij de toekomst zien. Wat zijn de problemen in de wijk of in het gebied? Waar willen we naartoe? En hoe? We zijn met de gemeente in overleg om de afspraken die we in een convenant hebben vastgelegd langdurig te verlengen, zodat de ondernemers samen ook plannen kunnen maken voor de langere termijn”, zegt Dings vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Het Ondernemersfonds Delft is eind 2010 opgericht. Dings is enorm trots op de resultaten die de ondernemers samen met het fonds hebben neergezet. Dat het goed gaat, blijkt ook
uit de evaluatie die vorig jaar op verzoek van het Ondernemersfonds Delft is uitgevoerd. Met Leiden geldt Delft als lichtend voorbeeld voor alle veertig ondernemersfondsen in Nederland.

Vitaliteit
Het fonds ziet het als taak om de activiteiten van ondernemersverenigingen te ondersteunen. “Deze ondernemers weten wat nodig is om de economische vitaliteit te verbeteren. Het zijn de plaatselijke ondernemersverenigingen die plannen indienen bij het Ondernemersfonds Delft voor allerlei verschillende projecten. Er is bijvoorbeeld een keurmerk Veilig Ondernemen tot stand gekomen. Mooi voorbeeld is ook het aanstellen van een toezichthouder in winkelgebied De Hoven. Dat gebeurt in samenwerking met stichting Stunt, die (jong)volwassenen met een uitkering begeleidt. Een werkgroep Stadsbreed kijkt naar activiteiten die voor de hele stad van betekenis zijn. Zo dragen we onder meer bij aan het project Delft On Stage dat scholieren aan stageplaatsen en werk wil helpen.”

‘Delftse ondernemers weten van aanpakken’

Free riders
De aanleiding: “In Delft lopen altijd veel ondernemers rond met mooie initiatieven”, weet Dings. “Steeds liepen zij tegen hetzelfde probleem aan: eindeloos zoeken naar geld. Een stroperig proces waarbij de beruchte free riders gratis meesurfen omdat activiteiten toch wel doorgaan. Tot ongenoegen van andere ondernemers die dan onevenredig veel geld moeten opbrengen voor zaken als feestverlichting, plantenbakken en andere extra’s die een gebied schoner, veiliger, gezelliger maken. Deze problematiek is in Delft opgelost door een heffing van acht procent op de OZB voor bedrijven, scholen en sportclubs. Zo stelt het fonds ondernemers in staat om samen initiatieven te ontplooien en betaalt iedereen mee aan de voorzieningen in de stad. Leiden is de eerste stad die het invoerde en wij hebben dit voorbeeld gevolgd. Het biedt heel mooie, nieuwe kansen. En het werkt. Dat blijkt uit het evaluatieonderzoek.” Het Ondernemersfonds Delft verdeelt jaarlijks tussen de 800.000 en 900.000 euro. Uitgaven en bijdragen per gebied zijn in evenwicht met de inkomsten vanuit datzelfde gebied.

Fondsmanager Marja Keizer coördineert het uitvoerende werk, ondersteunt de ondernemersverenigingen in de stad en zorgt dat de juiste informatie op de juiste tijd op de juiste plek is. Gebieden gebruiken het geld uit het fonds ook voor feestverlichting en plantenbakken, maar Dings ziet dat elk gebied daarnaast een eigen diversiteit heeft. “In de binnenstad worden vooral evenementen georganiseerd. Rond de Delftse Hout ligt het accent op natuur en recreatie. Veiligheid en infrastructuur staan centraal op bedrijventerrein Schieoevers. In de Buitenhof liggen veel scholen en sportvelden en ook dat zien wij in de aanvragen terug. Rond de TU Delft is innovatie, duurzaamheid en mobiliteit belangrijk.”

‘lichtend voorbeeld voor het hele land’

Convenant
Waar houden de verantwoordelijkheden van een gemeente eigenlijk op en wanneer komt een ondernemersfonds in beeld? “In het convenant hebben we met de gemeente afgesproken dat geen substitutie zal optreden”, schetst Dings. “Het is niet de bedoeling dat wij bezuinigingen compenseren. Aan de andere kant, toen het Ondernemersfonds Delft in 2010 werd opgericht, zat de gemeente Delft midden in een langdurige crisis. Dan werk je samen aan oplossingen. Zo is een vruchtbare samenwerking ontstaan tussen gemeente en bedrijven. Bijvoorbeeld bij extra groenvoorziening in het gebied Schieoevers. Daar is een plan van cofinanciering opgesteld waarbij ondernemers het budget van de gemeente hebben aangevuld. Ook zien we dat fondsen en vastgoedeigenaren vaker bijdragen aan projecten. En organisatoren van activiteiten verkopen toegangskaartjes, waardoor het publiek ook bijdraagt aan verbeteringen in de stad. Partijen weten elkaar steeds makkelijker te vinden. De saamhorigheid is gegroeid.”

Daadkracht
Belangrijk vindt Dings de aanbevelingen uit de evaluatie: afstemming van plannen kan nóg beter. “Dat 2016 tot het jaar van Vermeer werd uitgeroepen, was bij de ondernemers te laat bekend. Dat moeten we eerder afstemmen met alle betrokken partijen. Het Ondernemersfonds Delft gaat over het geld van de ondernemers in Delft: mensen die van aanpakken weten. Wij werken met de zorgvuldigheid van een bank en met de daadkracht van een ondernemer.”

Oproep

Het Ondernemersfonds Delft roept ondernemers op om met plannen te komen die Delft schoner, veiliger, mooier en gezelliger maken. “Praat mee over de stad via de ondernemersvereniging in jouw gebied en sluit je aan.”

Vorig artikelWerkstress heeft grote gevolgen
Volgend artikelColumn: Marja Keizer, voorstellen