Let’s techtalk!

0
GeoCentrifuge Delft
GeoCentrifuge

Delftse innovaties hebben een maatschappelijke impact. De impact van minder weggooien bijvoorbeeld. Of van steden die beter toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden. Of van sterkere dijken voor minder geld, of van veilige delta’s. Lees maar – let’s techtalk!

Een dijk van een centrifuge

Kennisinstituut Deltares bouwt een joekel van een GeoCentrifuge. Daarin worden processen die pas na lange tijd onder de grond gebeuren, versneld nagebootst. Dit komt doordat de centrifuge de zwaartekracht simuleert. Dit is nodig als je vooraf bouwwerken wilt testen die op of in de bodem worden gebouwd. Je kunt denken aan dijken of funderingen. Deltares kan wat er in de centrifuge gebeurt ook meten en filmen en dat is in het echt ook niet mogelijk. Computermodellen vertalen dit dan naar de praktijk. Zo krijgen bouwers en wetenschappers zicht op mogelijke alternatieven en eventuele risico’s. De eerste testen staan al ingepland voor na de zomer 2020. Meer hierover op de site van Deltares.

Thijs te Velde met blindenstok

Thijs te Velde met blindenstok

Stad zonder stress voor slechtzienden?

TU Delft-student Industrieel Ontwerp Thijs te Velde heeft een blindenstok ontwikkeld met een handvat dat het stressniveau meet. Hij heeft dit stok samen met Koninklijke Visio ontwikkeld, een expertisecentrum voor blinden en slechtzienden. Door de stressdata te koppelen aan locatiedata, kun je zien welke plekken in de stad slechtzienden stressvol vinden of zelfs vermijden. Daar kunnen stadsplanners vervolgens mee aan de slag. En er valt nog een wereld te winnen, heeft Thijs ervaren. Hij heeft zelf met zijn blindenstok door Delft gelopen, met een verduisterende bril op. En ontdekte dat de stad niet is ingericht voor slechtzienden. Dat was niet best voor z’n humeur. Hij zag zo op tegen de stad ingaan, dat hij met tegenzin z’n bed uitkwam. Hij wil samen met Koninklijke Visio en andere instanties kijken of er meer tests met zijn vinding gedaan kunnen worden. Klik voor meer informatie hierover.

Blad wordt brug

Blad wordt brug

Blad wordt brug

Er komen steeds meer windparken. Die gaan zo’n 20 jaar mee. Veel onderdelen van de windturbines is te recyclen, maar niet de ‘wieken’, de windturbinebladen. Weggooien is zonde, want zo’n blad heeft een sterke constructie, goede mechanische eigenschappen en slijt nauwelijks. Dit vond TU Delft-alumnus Stijn Speksnijder ook. Hij bedacht daarom een tweede leven voor de windturbinebladen: voetgangers/fietsbruggen. Het ontwerp slaat aan, want inmiddels zit Speksnijder met verschillende gemeentes en marktpartijen om de tafel. “Ik wil het probleem ook echt grootschalig aanpakken, dus ik hoop dat nog meer gemeentes en afnemers zich gaan melden,” zegt Stijn. Hij hoopt hiermee ook te bereiken dat al bij het ontwerp van toekomstige windturbinebladen nagedacht wordt over hergebruik.
Klik voor meer informatie hierover.

Brouwersdam

Brouwersdam

Zoutwatermeer vol energie

Het grootste zoutwatermeer van Europa is het Zeeuwse Grevelingenmeer. In 1971 werd de Grevelingen afgesloten door de Brouwersdam als een van de Deltawerken. De Grevelingen ontwikkelde zich als hoogwaardig natuurgebied en als aantrekkelijk gebied voor recreatie en duiksport. Met het verdwijnen van eb en vloed ontstond in de loop der jaren in de diepe delen van het meer in de zomermaanden een gebrek aan zuurstof – wat trouwens heel normaal is in diepe meren. Maar nu er op zo’n 15 procent van het bodemoppervlak het leven van wormen en schelpdieren verdwijnt – er leven alleen nog bacteriën – was dat één van de redenen om toch in actie te komen: er komt een doorlaat in de Brouwersdam, Daardoor komt er weer eb en vloed. Met een getijdecentrale in dezelfde doorlaat kan ook duurzame energie worden opgewekt. Deltares heeft uitgerekend dat zo’n waterdoorlaat het gebrek aan zuurstof grotendeels oplost en beperkt tot de allerdiepste delen. Waarom is deze kennis ook belangrijk voor anderen? Omdat er wereldwijd ruim 450 kwetsbare delta’s zijn waar miljoenen mensen wonen. Een waterdoorlaat zoals in de Brouwersdam kan een voorbeeld zijn dat het kan: veilige en duurzame delta’s.  Zowel de overheid als Deltares zijn natuurlijk geen energieleveranciers. Daarom is er nog een zoektocht aan de gang naar marktpartijen die  brood in de duurzame getijde-energie zien en willen samenwerken.

Bron: www.delft.nl 

Vorig artikelLancering Delft.business #12 bij Exact
Volgend artikelSchenk je uitje! – Mooi Weer Spelen 2020