Lunchen met Antionette & Chrétienne

0

Naarmate het gesprek vordert, neemt het enthousiasme toe. Kabels, kennis en cultuur blijken gedeelde passies. Chrétienne Winkels is te gast bij Antoinette Wijffels. Zij spreken elkaar tijdens een lunch op Lijm & Cultuur.

Aanvankelijk opgeleid in Food & Business koos Chrétienne twintig jaar geleden voor HR Management. Ze voelt zich daarin als een vis in het water, altijd zoekend naar de verbinding met de mensen. Zij is HR Manager Delft bij de Prysmian Group, een bedrijf met wereldwijd 20.000 medewerkers. Locatie Delft is met 300 medewerkers het hoofdkantoor in Nederland en toonaangevend in de regio Noord-Europa.

KABELS
Het gesprek gaat al gauw over kabels. De Prysmian Group maakt die voor de energie- en telecombranche en is marktleider. Juist door de energietransitie en toenemende digitalisering zijn kabels steeds belangrijker. Antoinette beaamt dit. Kabels zijn in haar lichtbedrijf een belangrijk deel van het geïnvesteerde vermogen en geen lamp of computer werkt zonder. Iedere kabel die Prysmian aan de Schieweg op maat ontwikkelt en produceert is uniek. Men moet flexibeler zijn dan ooit te voren. De kabels zijn onder meer bestemd voor windmolenparken of nieuwe energietransportnetwerken. Het is telkens weer een spannende en uitdagende opgave, zeker gezien de enorme investeringen. De klant staat er met zijn neus bovenop als de productie start en tijdens het testen van het eindproduct in het innovatieve High Voltage Lab aan de Schieweg. De medewerkers van Prysmian zijn dan ook super trots op hun werk.

KENNIS
Op de vraag van Antoinette naar educatie bij Prysmian schetst Chrétienne een veelkleurig beeld. Alle werknemers en functies worden ondersteund. Er is een speciaal programma voor graduates die na een inleidende fase circa 1,5 jaar naar het buitenland gaan om tenslotte een baan in eigen land te krijgen. Voor verkoopmedewerkers is er het Sell It programma en voor de engineers het Make It programma. Men gaat over de hele wereld om het netwerk te versterken en kennis uit te wisselen. Goed opgeleid gaat men vervolgens in eigen land aan de slag. Learning on the job, met oog voor de individuele talenten, is er voor iedereen. Ook jongeren die in het reguliere onderwijs vastlopen worden aan de hand meegenomen, en men leidt elkaar op. Junior-medewerkers werken uitzendkrachten in. Een inspirerende aanvulling op hun taak en een stuk verantwoording waar waardering uit spreekt. Educatie reikt zelfs verder: medewerkers reizen af naar bijvoorbeeld Afrika om partners en klanten te leren op de juiste manier kabels te leggen.
Er is ook een nauwe samenwerking met de TU Delft. Niet alleen als bron van graduates, maar ook met Kaizen projecten: een van oorsprong Japanse methode voor procesverbeteringen. Studenten van de TU kijken op de werkvloer onbevangen mee en stellen vragen waarmee de medewerkers worden verleid om met frisse blik naar hun processen en procedures te kijken en die te verbeteren.

CULTUUR
Antoinette herkent deze kunst van verleiden: verleiden om te veranderen, te vernieuwen en te groeien. Ze vraagt of Prysmian ook kennis uit andere sectoren zoals cultuur gebruikt om dit proces te voeden. Chrétienne – zelf lid van een koor – geeft toe dat de potentie van cultuur enorm is en kan helpen zaken bewust te worden of het onuitgesprokene een gezicht te geven. Daarvan is bij Prysmian nu nog maar beperkt sprake. De ontmoeting met Antoinette brengt haar echter op ideeën en het gesprek is na twee uur weliswaar ten einde, maar zeker nog niet afgelopen.

Antoinette Wijffels is opgeleid als econoom en werkte tien jaar als consultant integraal waterbeheer. In de jaren ’90 koos ze voor haar andere liefde: licht, beeld en inhoud. Ze stapte in het lichtbedrijf van haar partner – Improve – en startte van daaruit midden op de Schieoevers het concept Lijm & Cultuur. Een plek waar cultuur – de kiem van creativiteit – brandstof levert voor innovatie, de motor van economische groei. Hierover, en over de unieke dingen die Delftse ondernemers doen en maken, gaat Antoinette de komende edities in gesprek.

Vorig artikelRealTesting: real jobs
Volgend artikelOndernemersPrijs Haaglanden