Column: Marja Keizer, stadsbreed denken

0
Marja Keizer

Stadsbreed denken

Ik ben alleen grenzeloos als het gaat om het opnemen van mijn telefoon. Dat doe ik altijd!
Voor alle overige manieren van benaderen en ontmoeten ben ik meer begrensd. Dat moet
wel, anders stopt mijn werk nooit. Mijn baan als fondsmanager is geraamd op zestien uur per week, in de praktijk is dat anders. Hoeveel uur ik daadwerkelijk werk? Ik probeer het te
registreren, maar vergeet wel eens wat. Mijn grenzen bewaak ik echter goed. Daarvoor hoef ik geen Excellijst bij te houden. Wel stel ik altijd de vraag bij de werkzaamheden die buiten die zestien uur vallen; hoe belangrijk is het? Het antwoord rechtvaardigt de extra uren, of niet.

Als ik wil, kan ik zeven dagen per week borrels bezoeken, lobbyen en persoonlijk contact
hebben met ondernemers. Mijn taak bestaat uit meer dan alleen zorgen dat het geld goed
wordt besteed. Ik bezoek zoveel mogelijk ondernemers- en ledenvergaderingen en zorg
dat ik dáár ben waar ik het meest nodig ben. Ik geef prioriteit aan wat belangrijk is.

Netwerkborrels zijn belangrijk en gezellig, maar ik bezoek er geen tien per maand. Ik heb
geleerd helder te zijn en ‘nee’ te zeggen. Om de hete brij heen draaien, heeft mij nog nooit iets positiefs opgeleverd. Zelfkennis wel en dat is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Wat kun je wel , wat niet? Bij twijfel vraag ik altijd om bedenktijd. Dat voorkomt overhaaste antwoorden. Ik pluis liever eerst uit of het past, kan of bij mij hoort. Wat buiten mijn macht ligt, geef ik door aan degene die daar wel iets mee kan of er verantwoordelijk voor is.

Toen ik in 2014 startte als fondsmanager waren er veel ‘ondernemers-eilandjes’. Het geld werd destijds alleen in het eigen ondernemersgebied uitgegeven. Tegenwoordig is er de werkgroep Stadsbreed, die er onder andere voor heeft gezorgd dat de grenzen zijn vervaagd. Stadsbreed denkt voor de hele stad Delft. Hoe grenzeloos is dat?

Alles heeft te maken met duidelijk en helder zijn in je communicatie. In geval van nood
mag iedereen een beroep op mij doen. Soms ga ik een grens over. Dat komt dan ten goede aan ondernemers. Voor een kop koffie maak ik altijd tijd. Er grenst niet altijd een grens aan grenzen.

Marja Keizer, fondsmanager Ondernemersfonds Delft

Vorig artikelOGD met stip op 1 in Outsourcingslijst Computable 100
Volgend artikelDelftse transfers, Biotech Campus Delft