collage green village en staal 460

Meedenken over plannen en ideeën voor de stad? Dat kan al heel binnenkort, over het Omgevingsplan voor The Green Village, en voor de nieuwe stadsentree bij De Staal. Ondernemers zijn welkom!

Uit een DIP-enquête (Delft Internet Panel) bleek vorig jaar dat ruim 80 procent van de Delftenaren met de gemeente wil meedenken. Dat is deze zomer nog eens bevestigd met een online-onderzoek van de gemeente over de plannen voor The Green Village.

EXPERIMENT

The Green Village is een proeftuin voor duurzame innovaties, op de campus van de TU Delft. Het is een openluchtlaboratorium voor experimenten met nieuwe, duurzame  technologieën voor de woon- en leefomgeving. Omdat het om innovaties gaat, is regelgeving vaak een belemmering. De minister van I&M heeft het The Green Village daarom mogelijk gemaakt om knellende regelgeving zoveel mogelijk ‘uit’ te zetten – experimenteren kan het beste in een regelluwe omgeving – en om voor The Green Village een Omgevingsplan te maken. Want, zoals Serge Santoo van The Green Village het zegt: “In het lab is het bijvoorbeeld mogelijk om een gelijkstroomnet te bouwen. Maar als je dat in echte huizen en in echte woonwijken wil bouwen, loop je tegen allerlei hindernissen aan in regelgeving. Met extra ruimte in regels kunnen wetenschappers, bedrijven en overheden hun innovatieve ideeën hier uitproberen. Hier kun je onderzoeken en bewijzen dat er geen gevaar schuilt in jouw idee. Dat het bijdraagt aan een duurzame maatschappij.”

UITZETTEN

Wat in The Green Village gebeurt, moet leiden tot een duurzamere samenleving. Om dat sneller mogelijk te maken, is het nodig knellende regelgeving zoveel mogelijk uit te zetten. Maar dat betekent niet dat bij The Green Village helemaal niets meer geldt. Daar gaat het gesprek bij het Omgevingsplan over: hoe kan ruimte worden gegeven voor het sneller mogelijk maken van innovaties en welke regels moeten nog wél van toepassing zijn op dit innovatielab?

WAT MOET WEL WORDEN GEREGELD?

The Green Village past bij de duurzaamheidsambities van het Rijk en van Delft. En past The Green Village ook bij de ambities van de Delftenaren? Ja, gelet op wat de (ruim 300) Delftenaren die aan het online-onderzoek hebben meegedaan, belangrijk vinden. Zij gaven aan thema’s als leefbaarheid, milieu, energie, duurzaamheid, veiligheid, water en innovatie belangrijk te vinden. Maar ze vinden ook dat er nog wel zaken moeten worden geregeld als de regelgeving (tijdelijk) uitgaat, zoals afval, vervuiling, overlast, veiligheid, geluidsoverlast.

SESSIES

De gemeente gaat met deze uitkomsten aan de slag. En wie wil meedenken, kan aanschuiven. Al vrij snel trouwens: vanaf oktober zijn er verschillende meedenksessies over hoe The Green Village een gebied kan worden waar je als ondernemer of onderzoeker innovaties kunt versnellen. Doel van deze sessies is om met elkaar te bouwen aan een Omgevingsplan, dat daarna aan de gemeenteraad kan worden aangeboden ter besluitvorming. Ook bij de ontwikkeling van De Staal kan worden meegedacht. Het is de bedoeling dat de drie plannenmakers die zijn geselecteerd hun plannen dit najaar aan de stad presenteren, waarna Delftenaren kunnen meedenken.

MEEDENKEN?

De meedenksessies over The Green Village vinden plaats op 3 en 24 oktober, 21 november en 19 december. Meedenken? Meld u aan via omgevingswet@delft.nl voor deze bijeenkomsten. Kijk voor meer informatie op Delft.nl/thegreenvillage.]

Bron: website gemeente Delft
https://www.delft.nl/Bedrijven/Nieuws_2017/Meedenken_over_Delft

Vorig artikelIFoT 2018
Volgend artikelMiljoenensubsidies Zuid-Holland