IFoT 2018

0
IFoT 2018

Beste ondernemer,

De laatste jaren spreken we in de stad met regelmaat over de TU Delft. Over de betekenis
van de universiteit en technologie voor onze stad, onze economie en onze toekomstige ontwikkeling. Maar ook over de druk die het sterk toegenomen aantal studenten op de stad
legt. Ons stadsbestuur is positief over de mogelijkheden die een nauwere samenwerking Delft te bieden heeft.

Wij vinden het tijd om ook vanuit ondernemend Delft dit gesprek op gang te brengen. Wij
hebben elkaar namelijk veel te bieden. Komend jaar studeren zo’n 23.000 studenten aan de TU, waarvan 30% afkomstig is uit meer dan 100 landen. Per persoon geven zij jaarlijks gemiddeld € 2.500 in de stad uit. Sinds twee jaar biedt de TU online studies, waarvan inmiddels 1 miljoen studenten van over de hele wereld gebruikmaken, en hun aantal groeit snel. Daarnaast is de TU de grootste werkgever in Delft: van de 5.000 medewerkers woont 60% in Delft.

De TU Delft heeft een internationaal georiënteerde ambitie, die erop gericht is om de TU te positioneren in de premier league van technische universiteiten wereldwijd. Naar verwachting zijn er in de toekomst nog maar een beperkt aantal technische universiteiten die er echt toe doen. De TU Delft wil er daar één van zijn. Als onderdeel van deze ambitieuze strategie is de TU, samen met Hogeschool InHolland en De Haagse Hogeschool, een aantal jaren geleden gestart met het International Festival of Technology (IFoT). IFoT wil de laatste technologische ontwikkelingen op een creatieve manier presenteren, gecombineerd met vormen uit de kunst en de entertainment. De 2017-editie trok 20.000 bezoekers, onder wie studenten, medewerkers van de TU en hogescholen en inwoners uit Delft en omstreken.

Graag willen wij (nog) meer actieve programmatische inbreng van Delftse ondernemers. Want de ambitie van de TU is goed voor Delft en voor de ondernemers. Andersom kan de TU haar ambitie nooit realiseren zonder de actieve betrokkenheid van ondernemers.

Zou het niet mooi zijn als we bij de 2018-editie van IFoT kunnen laten zien hoe ondernemend Delft omgaat met technologische innovaties? En zou het niet nog mooier zijn als wij als Delftse ondernemers gezamenlijk optrekken met het culturele veld voor een creatieve en vernieuwende presentatie daarvan?

Hoe precies? Dat weten wij ook nog niet. Maar we zien wel de toegevoegde waarde voor ons als ondernemers, voor de TU Delft en voor de stad als geheel. Denkt u met ons mee?

Dingeman Leijdens (TJIP), Eva van der Last (Aenova), Gerben Hoogwerff Kroon (Ask Roger!), Jeroen van Erp (Fabrique), Margot Nicolaes (DOK Delft), Sander Vroom (Rabobank), Engbert Wilmink (Dynamic Ear) en Cor van der Wel (Werkse)

Wilt u meedenken of op de hoogte blijven? Stuur een e-mail naar ifot@delft.business

Vorig artikel90 dagen challenge Vlog#1
Volgend artikelMeedenken over Delft?