Netwerk events bundelen krachten: Delft Verbindt

0

De drie grote netwerkevents voor ondernemers in de regio: Boerenkool met Bubbels, de Zomer BBQ en De Kracht van Delft bundelden vorig jaar hun krachten onder de naam Delft Verbindt.“Tijdens die events willen we steeds meer ondernemers bereiken en aan elkaar verbinden. Dat is onze ambitie voor 2017.”

“Delft Verbindt kan echt iets moois worden waar iedereen wat aan heeft”, vertelt Marja Keizer, fondsmanager Ondernemersfonds Delft. Voor haar is het vrij simpel. “Die verbindende factor die we voor ogen hebben, is ook aanwezig in onze eigen overleggen. Nu we regelmatig bij elkaar zitten, praat je sneller over andere zaken, waardoor je veel meer te weten komt. Mensen bij elkaar brengen en verbanden leggen doe ik ook binnen mijn eigen functie. Ik spreek regelmatig met de ondernemers uit de twaalf gebieden van het Ondernemersfonds, dus voor mij is het meer dan logisch om dit met Delft Verbindt door te pakken. Er is genoeg behoefte in de stad om samen te werken. Juist met ondernemers uit andere gebieden of branches. Met de drie events faciliteren we dat deze mensen elkaar ontmoeten en makkelijker weten te vinden. Dat gaat in een rap tempo dus de mogelijkheden liggen voor het oprapen.” De reden om de krachten te bundelen zit ’m voor Marco Hofland, directievoorzitter Rabobank, in het feit dat de gezamenlijke kracht van Delft Verbindt groter is dan die van de losse onderdelen. “We waren toe aan een next step. Er staan drie volwassen events op niveau die de handen ineen hebben geslagen om nog beter op elkaar aan te sluiten. Dat bleek een logische stap. Het gaat daarbij niet alleen om onze eigen missie en visie, maar juist om de verbinding met andere partijen. Daardoor kunnen we gezamenlijke thema’s oppakken en gerichter initiatieven ondersteunen. Mijn verwachting voor de toekomst is dat Delft Verbindt een vliegwiel is om het ecosysteem van de stad te versterken.”

‘Het mkb is de motor van de stad’

Ondernemersklimaat

Als één gezicht naar buiten treden en een vast format met een vaste organisatievorm voor de events creëren. Dat zijn de basisideeën van Delft Verbindt.

“Het samengaan maakt het ook mogelijk dat we structurele afspraken maken over de optimale samenwerking om het ondernemersklimaat te stimuleren en ondersteunen. Dat is essentieel, want het mkb is de motor van de stad”, zegt Jeroen Heemskerk, voorzitter MKB Delft. “De stad heeft een breed landschap aan branchegerichte en gebiedsgeoriënteerde verenigingen, maar wij zijn er voor alle ondernemers. Primair willen we een goed ondernemersklimaat creëren, Delft Verbindt maakt het nog meer mogelijk om er voor alle ondernemers te zijn.”

Structuur en ritme

Zo’n lokale onderneming is Ruitenburg adviseurs & accountants. Eric Pool is  er adviseur en een geboren en getogen Delftenaar. “Ons bedrijf is geworteld in Delft, daarom dragen we graag bij aan ondernemersinitiatieven in de stad. We hechten waarde aan het delen en over- dragen van kennis en het stimuleren van samenwerking. Met Delft Verbindt laten we zien dat we door samenwerking kunnen zorgen voor herkenning in thema en uitstraling.” Het is belangrijk en prettig om structuur en ritme te hebben in events en in de organisatie daarvan. Dit zorgt volgens Joris Kleinveld, voorzitter VNO-NCW Delft, voor duidelijkheid en herkenbaarheid. “Het moet makkelijker worden om elkaar op te zoeken. Delft Verbindt maakt dat mogelijk, want daar kom je elkaar tegen. Niet alleen je eigen kring, maar ook die daarbuiten. Dat moet nog meer gaan leven, dus de uitdaging voor de komende tijd is de communicatie. Elk event had haar eigen identiteit en de kunst is nu om een goede balans te vinden. Het grotere plaatje is voor iedereen duidelijk en de ingeslagen weg blijkt de juiste. Dat zien en horen we om ons heen. Iedereen reageert enthousiast, bedrijven melden zich aan en organisaties willen bijdragen. Dat konden we vooraf alleen maar hopen.”

‘Het echte doel is om samenwerking te stimuleren’

Initiatief zoekt nemer

Verschillende bloedgroepen die elkaar kruisen of verbanden die ontstaan tussen partijen die elkaar normaal gesproken nooit zouden tegenkomen. Voor centrummanager Tom de Weerdt is Delft Verbindt slechts het begin van nieuwe samenwerkingsvormen in de stad. “Ik zie voor me dat ondernemers uit de stad de verbinding aangaan met cultuur, onderwijs, maatschappelijke initiatieven, noem maar op. Netwerken is daarbij niet ons doel. Het echte doel is om samenwerking te stimuleren. Daarnaast komt er een duidelijke rode draad tussen onze events in de vorm van het terugkerende onderdeel: Initiatief zoekt nemer. Ondernemers kunnen een initiatief pitchen, waar we tijdens het volgende event dan op terugkomen. Laat de toekomst verder maar open zijn, want de wereld verandert waar je bijstaat. Als we zien dat er stappen worden gemaakt in de samenwerking, als ondernemers samen projecten oppakken, dan is het voor ons geslaagd.”

Delft Verbindt is een initiatief van SCMD (Stichting Centrum Management Delft), MKB Delft, VNO-NCW Delft, Ondernemersfonds Delft, Rabobank en Ruitenburg adviseurs & accountants.

Bezoek de website
Vorig artikelVier netwerkclubs uitgelicht
Volgend artikelVan Delft tot Shanghai en weer terug