Permanent vernieuwing doorvoeren in de stad

0
Wethouder Martina Huijsmans en Wolter Smit

Keuzes voor de toekomst worden nu gemaakt. Martina Huijsmans is sinds 2018 wethouder Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Dienstverlening en heeft meegeholpen aan het vormgeven van de Omgevingsvisie Delft 2040 en het Mobiliteitsplan. Wolter Smit is de nieuwe voorzitter van VNO-NCW Delft en CEO van het ICT-bedrijf TOPdesk, dat hij startte in zijn studententijd. Vanuit verschillende perspectieven belichten zij de ontwikkelingen in de stad.

Martina Huijsmans in gesprek met Wolter Smit

WS | Ondernemers zien graag dat Delft ook op lange termijn blijft inzetten op de hightech maakindustrie, met veel werkgelegenheid voor zowel theoretisch als praktisch geschoolde mensen. Daarnaast ligt de focus op een aantrekkelijke stad en de bereikbaarheid ervan. Dat laatste is iets wat ook speelt op landelijk niveau bij VNO-NCW. Wij laten weten hoe ondernemers denken. Komt dat ook over?

MH | Die ondernemersvisie is enorm belangrijk in de discussie rondom het herinrichten van de stad. In de komende tijd worden 15.000 nieuwe woningen gerealiseerd en 10.000 arbeidsplaatsen gecreëerd. Dat gebeurt in kleine eenheden per keer. Daarin is het belangrijk om alle belangengroepen te spreken en op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen.

WS | Precies, want de toekomst van de stad wordt niet gebouwd op oude denkpatronen, maar door het permanent doorvoeren van vernieuwing. Vergeet daarin niet de starters, zowel op het gebied van wonen als werken. Bied hen mogelijkheden en stimuleer nieuwe ideeën en samenwerkingen voor huisvesting, werkgelegenheid en bedrijfsruimte. Er is behoefte aan een ecosysteem dat ervoor zorgt dat mensen ook blijven en niet buiten de stad op zoek gaan naar antwoorden.

MH | Met het oog op mobiliteit hebben we condities beschreven om het verplaatsen in de stad makkelijker te maken. We streven naar kortere ritten tussen bestemmingen, meer ruimte voor fietsers en gebruik van deelvervoer. Daardoor komt er meer ruimte vrij op straat. We zien deze ontwikkelingen al bij de vernieuwde Spoorzone, zometeen bij Schieoevers en in Nieuw Delft, waar op sommige plekken geen autoverkeer komt.

WS | Dat is een goede ontwikkeling. In de komende jaren zal ook onze manier van leven veranderen waardoor de stad en de inrichting daarvan zal wijzigen. Dat is al gebeurd in de coronaperiode en is een blijvende trend.

MH | De focus ligt op een gezamenlijk beeld, en dat we elkaar daarop aanspreken. Waar gaat het goed, waar mogen we een tandje bijzetten? Plannen toetsen en verder bouwen op gedeelde waardes. Zo merken we meteen wanneer we van dat beeld wegdrijven of dichterbij komen.

WS | Eens. Wij willen ondernemers ook laten weten dat ze niet alleen staan. Klanten en medewerkers maken ook onderdeel uit van de stad. Het is belangrijk om samen een beeld te schetsen en koers te houden. Ook wanneer de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en accenten gaan verschuiven. Hoe zie jij dat?

MH | Als gemeente bieden we ondersteuning in een brede context. Door het benoemen van pijnpunten en ideeën, houden we het gesprek gaande. Mensen houden van nature niet van verandering. Maar als we laten zien dat het werkt, volgt de acceptatie. In mijn gesprek met de stadsbouwmeester kwam beelddenken naar voren. Als we artist impressions laten maken van onze ideeën, krijgen we mensen wellicht sneller mee.

WS | Dat kan zeker bijdragen aan meer draagvlak onder bewoners en ondernemers. Meer ruimte voor de maakindustrie klinkt nogal abstract. Laten we zien dat wonen en werken prima samen kunnen in een gemengd gebied, met mogelijkheden en voorzieningen voor iedereen, dan creëert dat een positief beeld. In mijn studententijd stonden er nog geparkeerde auto’s op de Markt. Toen daar verandering in kwam, kwamen veel mensen in opstand.

MH | Precies. Concessies zijn nodig voor een levendig gemengd gebied. Iets waar we met Schieoevers aan bouwen. Een flexibele houding is nodig om die veranderingen aan te kunnen. Juist door het samenbrengen van functies, komen mensen ook dichter bij elkaar. Ze zijn tolerant en omarmen verschillen sneller.

Vorig artikelEerste editie ‘Delft MAAKT ruimte’ groot succes
Volgend artikelOndernemers aan het woord: Niels van der Nat