Van 13 maart tot en met 5 april kan er weer subsidie worden aangevraagd. Zonne-energie is een belangrijke energiebron van de toekomst. De Rijksoverheid stelt daarom weer SDE+-subsidie beschikbaar voor grotere zonnestroominstallaties, vanaf circa 60 panelen. De regeling geldt alleen voor zogenoemde grootverbruiksaansluitingen. SDE staat voor: Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie.

Terugverdientijd 10 jaar
De subsidie wordt 15 jaar lang jaarlijks aan deelnemers uitgekeerd. In de praktijk verdienen veel bedrijven de investering binnen tien jaar terug, daarna gaan ze geld verdienen. Omdat panelen wel 25 jaar meegaan, kan dat flink oplopen. Ook stichtingen en verenigingen kunnen de SDE+ subsidie aanvragen, als ze voldoende dakoppervlak beschikbaar hebben.

Verhuren
Wilt u niet zelf investeren? Dan kunt u toch meedoen aan het opwekken van zonne-energie. U kunt bijvoorbeeld uw dak verhuren, zodat anderen daar zonnepanelen op kunnen leggen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: u ontvangt huur voor het dak en tegelijkertijd werkt u mee aan een duurzame stad.

Stephan Brandligt, wethouder Duurzame Ontwikkeling: “Delft wil in 2050 een energieneutrale, toekomstbestendige stad zijn. Alle energie komt dan van zon, wind, biomassa en warmte. De gemeente kan die ambities niet alleen waarmaken – dat lukt alleen door samen op te trekken met bewoners, ondernemers, woningcorporaties, kennisinstituten en andere partners in de stad. De nieuwe subsidie voor zonnestroominstallaties voor grootverbruiksaansluitingen is een goed voorbeeld van hoe ondernemers kunnen bijdragen aan een schoner klimaat. En het mooie is: ze worden er zelf ook financieel beter van.”

Meer weten?
Kijk voor voorwaarden en meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De Gemeente Delft helpt de eerste tien aanvragers met hun vragen. Daarvoor is een professionele onafhankelijke adviseur beschikbaar. Want Delft maakt werk van duurzame energie en stimuleert daarom bewoners, bedrijven en organisaties om zonnepanelen aan te schaffen. Interesse? Stuur dan een e-mail naar adviesruimte@delft.nl.

Vorig artikelInloophuis Debora Delft
Volgend artikelWe moeten de volgende slag maken