Trekschuit 2.0

0
water in Delft

De stad vormt het hart van onze economie. Verstedelijking leidt tot steeds meer drukte in een beperkte hoeveelheid ruimte. Inwoners willen rust, ruimte en een gezond leefklimaat, maar ook een hoog serviceniveau en mobiliteit. Dat vraagt om een nieuw soort stedelijke distributie, gericht op meer doen met minder logistiek en minder emissie. Peter de Vreede is een van de initiatiefnemers die daar een mooie oplossing voor ontwikkelde: de Trekschuit 2.0.

De Vreede: “Het akkoord van Parijs, een onderdeel van het Klimaatverdrag, is bedoeld om de opwarming van de aarde in te perken. Maar in de praktijk vindt juist het omgekeerde plaats. Binnensteden worden steeds zwaarder belast met logistiek verkeer voor bevoorrading van winkels en horeca. En door schoonmaak- en vuilophaaldiensten en allerlei pakketdiensten, als gevolg van online verkoop. Hoe kunnen we het tij keren? Door de oer-Hollandse fijnmazige infrastructuur van waterwegen, grachten, kanalen of waterbergingen te benutten.’’

Met deze stille en schone werkschuit maken we optimaal gebruik van de waterwegen in Delft voor de last mile

Veel historische steden in Nederland beschikken over deze waterwegen, die nu vaak onderbenut zijn. De last mile voor goederen in een oude binnenstad zou dus goed over water kunnen gaan. Met de Trekschuit 2.0 als ideale oplossing. De Vreede: “Met deze stille en schone werkschuit maken we optimaal gebruik van de waterwegen in Delft voor de last mile. Per schuit worden goederen en ook afval opgehaald en afgeleverd. Net zoals onze voorouders deden; zonder uitstoot van schadelijk C02, zonder herrie of opstoppingen. Met talloze innovaties, zoals aandrijving door accu of waterstof, is dit transport schoon en stil en mogelijk in een volgende versie (3.0) zelfsturend. Een autonoom transportmiddel. Vervoer over water is naar ons idee dé oplossing.’’ De uitdaging is volgens De Vreede evident en vraagt voor doorontwikkeling nauwe samenwerking tussen onderwijs, overheid én ondernemers. “De Trekschuit 2.0 is een eerste integrale en circulaire stap in de verdere ontwikkeling van de binnenstedelijke verdichting van Delft en de Schieoever. Bij deze stappen staan innovaties rondom mobiliteit centraal. Het uiteindelijke resultaat is een initiatief waarbij de gemeente Delft wonen, werken en recreëren op een duurzame wijze invult en zo toonaangevend is en blijft op het vlak van de last mile, grondstoffengebruik, -distributie en -recycling, smart city, de maakindustrie en oplossingen rond het gebruik van water.”

Het uiteindelijke resultaat is een initiatief waarbij de gemeente Delft wonen, werken en recreëren op een duurzame wijze invult

Proef met afval

Op dit moment wordt samen met afvalverwerker Avalex een eerste pilot uitgewerkt om met een aangepaste boot over water afval op te halen in de binnenstad. De grootste uitdaging lijkt de vraag waar en hoe het afval het beste aangeboden kan worden. Hiervoor werkt het Trekschuit 2.0 team een pilot uit. Het team bestaat uit Tomas te Velde, projectleider met ervaring in het TU solar boat dreamteam, Peter de Vreede van Blue Turtles Associates (BTA) en bedenker van het project, en een multidisciplinair team van studenten en afgestudeerden van TU Delft en hbo-scholen. Doel is binnen twee jaar stille en schone stadslogistiek voor afval mogelijk te maken door de grachten van Delft te gebruiken voor transport.

Vorig artikelMijn agenda: Alexander Ettema
Volgend artikelBackstage tour Techtalk-expositie