De coronacrisis schept een nieuwe situatie waardoor de digitalisering van het onderwijs wordt versneld.

Versnelde digitalisering van het onderwijs

Half maart moesten alle scholen in Nederland – in elk geval voor drie weken – de deuren sluiten. Door de coronacrisis was onderwijs op locatie niet meer mogelijk. Maarten Crum is manager Werving, Instroom & Relatiebeheer bij Hogeschool Inholland, locatie Delft. Hij zag de hogeschool in korte tijd veranderen van een offline samenleving naar een online community. “Het waarborgen van ons primaire proces, het geven van onderwijs, was prioriteit nummer één. Alles werd vanuit die gedachte aangepast en doorgevoerd.”

Hogeschool Inholland Delft biedt opleidingen aan op het gebied van vooral biologie, natuur, milieu en techniek. Opleidingen die voornamelijk bestaan uit practica op locatie of bij externe partners. Na de aankondiging van het kabinet over de sluiting van het onderwijs werd een crisismanagementteam samengesteld vanuit het College van Bestuur, het hoogste bestuursorgaan van Hogeschool Inholland. Alle negen locaties in Nederland worden door dit centrale team geïnformeerd en geïnstrueerd. Crum: “De afdeling Werving, Instroom & Relatiebeheer is verantwoordelijk voor het actief werven van scholieren, die kunnen instromen als student. Zo stond er begin april een Open Dag gepland. Normaliter ontvangen we in Delft dan bijna 400 scholieren, maar nu konden we natuurlijk niemand fysiek uitnodigen. Met eigen middelen hebben we toen binnen een paar weken de eerste Online Open Dag vormgegeven, zodat scholieren toch een goede indruk kregen van ons aanbod en de vervolgopleidingen. Met de feedback hebben we eind mei de tweede Online Open Dag georganiseerd. Scholieren konden deelnemen aan een virtuele tour door het schoolgebouw en hadden zo de mogelijkheid om digitaal kennis te maken met de locatie. Ook dit hebben we met eigen middelen opgezet en uitgevoerd.”

Met eigen middelen de eerste Online Open Dag vormgegeven

De hogeschool heeft enkele jaren geleden de overstap gemaakt naar werken in de cloud. Online werken met producten als Office 365 en Microsoft Teams waren al de nieuwe standaard. Crum: “De eerste stappen in het digitaliseringsproces waren gezet en die ervaring heeft ons zeker geholpen. Toen het onderwijs van de ene op de andere dag moest overstappen naar online, hebben we dat goed kunnen realiseren. Onder docenten, managers en ook de studenten zien we de wilskracht om er samen wat van te maken.”

Communicatie

“Onderwijs geven is onze primaire taak als hogeschool”, benadruk Crum. “Zonder studenten is onze essentie weg. Ze lopen stage, studeren af, doen tentamens en volgen practica. Door duidelijke communicatie hebben we in eerste instantie rust gecreëerd. Vervolgens hebben we voor elk onderdeel een praktische oplossing gevonden, vooral kijkend naar wat wél kan. Online, via social media, de nieuwsbrief en onze eigen Inholland-app, communiceren we met onze studenten. Daarnaast beginnen we nu voorzichtig weer met het plannen van praktijkonderwijs op locatie. Voor een tentamen met dertig studenten was voorheen één lokaal en twee uur voldoende. Nu moet dat logistiek anders, met bijvoorbeeld drie lokalen en meerdere surveillanten. Het onderwijs was al met een digitaliseringsslag bezig, maar nu worden we gedwongen om een andere invulling te geven aan ons onderwijs.”

Toekomstig onderwijs

Blended Learning is een mix van verschillende leervormen, zoals klassikale lessen en e-learning. Een visie die Hogeschool Inholland Delft wil uitbouwen voor toekomstige innovatieve vormen van onderwijs.

Vorig artikelOndernemers aan het woord: Monique te Selle
Volgend artikelVerdienmodellen; waar zit uw winst?