Zo zit dat: Normen

0
Een portretfoto van Harmen Willemse, medewerker NEN

In deze rubriek delen ondernemers hun kennis om anderen te informeren en inspireren.

Certificeren, keurmerken, normen, hoe zit dat?

Normen, certificaten, keurmerken. Als je er niet regelmatig mee te maken hebt, is het onderscheid niet altijd even duidelijk. En wat zijn de voordelen als je als bedrijf over een certificaat beschikt of jouw product een keurmerk heeft?

Een keurmerk of certificaat toont aan dat een product, systeem, persoon of proces aan bepaalde eisen voldoet. Die eisen zijn vastgelegd in een norm. Normen worden door belanghebbenden en experts ontwikkeld bij NEN. Dit kan zowel op nationaal, Europees of mondiaal niveau.

Geen wet

Normen zijn geen wetten. Bedrijven en organisaties zijn dan ook niet verplicht zich eraan te houden, tenzij er in de wet naar verwezen wordt. Zo wordt bijvoorbeeld in het Bouwbesluit naar een aantal normen verwezen. Dit betekent dat, als je de norm toepast, de overheid tevreden is met de kwaliteit. Je mag het ook op een andere manier doen, maar dan moet je wel kunnen aantonen dat dit net zo goed is als wat er in de norm staat.

Normen zijn algemeen geaccepteerd, wat (wereldwijd) zakendoen vereenvoudigt. Zeker als je kunt laten zien dat je tegen de norm bent gecertificeerd. De regels voor uniforme toetsing tegen een bepaalde norm worden vastgelegd in een certificatieschema. Normen en certificatieschema’s gaan dus hand in hand. Beide worden ontwikkeld onder het dak van NEN, de organisatie die door industrie en overheid is erkend als onafhankelijke beheerder van normen en certificatieschema’s. Dat NEN centraal de certificatieschema’s beheert, waarborgt de uniformiteit. Zo kunnen organisaties vertrouwen op hun keurmerk of certificaat.

Regelmatige toetsing

Een certificaat of keurmerk wordt voor een bepaalde termijn gegeven. Wil je het behouden, dan zul je het product, proces, persoon of systeem opnieuw moeten laten certificeren. De toetsing wordt uitgevoerd door gerenommeerde certificerende instellingen en vindt vaak plaats onder toezicht. Dit heet certificatie onder accreditatie. Hierdoor is de toetsing onafhankelijk en betrouwbaar.

Experttips van Harmen

  • Let op de geldigheid van jouw certificaat of keurmerk.
  • Met een certificaat of keurmerk ben je een betrouwbare partij.
  • Vermeld jouw certificaten en keurmerken op je website.

Harmen Willemse werkt als programmamanager bij NEN en houdt zich bezig met certificatieschema’s.

NEN verbindt belanghebbenden en experts en zorgt ervoor dat zij komen tot afspraken. Die worden vastgelegd in normen, richtlijnen en certificatieschema’s. Dit doen de partijen in nationale en/of internationale normcommissies. Normen worden dus gemaakt door en voor de markt.

Vorig artikelDe stand van zaken – 19 november
Volgend artikelViaduct vormt verlichte toegangspoort