Ton van den Berge, CBBS salarisadministratie en HR advies
Ton van den Berge, CBBS salarisadministratie en HR advies

‘Fouten in de berekening van personeelskosten kunnen leiden tot verlies’

In deze rubriek delen ondernemers hun kennis om zo anderen te informeren en inspireren.

Als ondernemers het hebben over verdienmodellen, worden personeelskosten vaak onderschat. De meeste aandacht gaat veelal naar de diensten of producten die een bedrijf aanbiedt, terwijl juist de personeelskosten een groot deel van het verdienmodel in beslag nemen. De complexiteit ervan kan ertoe leiden dat er grote fouten worden gemaakt in de berekening van de personeelskosten. Wat uiteindelijk zelfs kan resulteren in verlies.

Wie is uw personeel?

Personeelskosten mogen dus niet worden onderschat. Iedereen weet dat personeel loon uitbetaald krijgt, maar niet iedereen weet welke regels en kosten daarbij komen kijken. Daarnaast verschillen de regels en bijkomende kosten per medewerker. Heeft uw medewerker een contract voor onbepaalde tijd of een 0-urencontract? Is het een jonge medewerker of komt hij of zij al in aanmerking voor seniorenuren? Het is belangrijk om bewust te zijn van de personeelskosten, dus neem de samenstelling van uw personeel eens goed onder de loep.

Aan de slag 

De berekening van uw personeelskosten bestaat uit een groot aantal onderdelen, die elk invloed hebben op het verdienmodel.

• Tip 1

Laat u altijd adviseren.
Er zijn veel zaken waar u rekening mee moet houden als u een bedrijfspand als pensioenvoorziening overweegt. Denk bijvoorbeeld aan:
• brutoloon
• werkgeverslasten, sociale premies
• pensioenkosten
• wervingskosten
• verzuimkosten (ziekengeld, vakantie, ATV, feestdagen, maar ook leegloop)
• allerlei verzekeringen en risicodekkingen
• faalkosten (relatie tussen ‘betaalde uren’ en ‘productieve uren’)
• algemene kosten
• winstopslag

Het is belangrijk om bewust te zijn van alle onderdelen en wat deze kunnen betekenen voor uw personeelskosten. Een foutje of een vergeten onderdeel kan flinke gevolgen hebben voor uw winst. Als de berekening van de personeelskosten niet op orde is, kan er geen goede calculatie worden gemaakt voor de tarieven of prijzen die uw bedrijf hanteert voor de producten of diensten. Met mogelijk verlies als gevolg.

Berekening maken

Een eigen berekening maken is mogelijk, maar aarzel niet om hulp in te schakelen. U kunt de berekening uitbesteden aan een adviseur. Of vraag een adviseur naar handige tools, waarmee u zelf gemakkelijker inzicht kunt krijgen in de (juiste) personeelskosten.

• Tip 1

Let op de kostprijs van alle verzuim. 
Hoeveel omzet loopt u mis en wat kost vervangend personeel?

• Tip 2

Kijk naar de leeftijd van uw personeel.
Jong personeel is goedkoper, maar heeft minder ervaring. Zorg voor een goede mix van jong en oud.

• Tip 3

Houd inflatie in de gaten.
Door inflatie moeten cijfers in de berekening soms worden aangepast. 

Ton van den Berge is directeur van CBBS Salarisadministratie. Dit jaar
viert CBBS haar 60-jarig jubileum.

CBBS biedt ondersteuning bij alle vragen op het gebied van salarisadministratie, inclusief consultancy en HR-advies.

Vorig artikelOndernemers aan het woord: Elco Roest
Volgend artikelDe stand van zaken – 10 september 2020