Joost Versluijs en Evert Jaap Lugt geven elkaar een boks

‘Technologie van de toekomst gedijt in stoere stadswijk’

Delft krijgt er met het Kabeldistrict een levendige werk-woonbuurt bij met een stoer, stads karakter. Innovatieve bedrijvigheid, woningen en aantrekkelijke horeca zorgen voor nieuwe dynamiek aan de Schie. Centraal in de plannen staat de oude Nederlandsche Kabel Fabriek. YES!Delft-directeur Evert Jaap Lugt keek zijn ogen uit toen ontwikkelaar Joost Versluijs hem rondleidde door de oude fabriekshallen.

“Geweldig Joost, complimenten met wat jullie hier aan het neerzetten zijn”, zegt Evert Jaap Lugt, managing director van YES!Delft als hij met Joost Versluijs de immense hallen van de voormalige kabelfabriek bekijkt . Versluijs is ontwikkelaar bij Kondor Wessels. “Kijk”, wijst hij, als hij met Lugt in het oudste deel van het enorme gebouwencomplex is beland, “hier zitten nog de oude metselwerkgevels en stalen profielen. Dat willen we behouden, het wordt straks een soort dorpscentrum.” In het nieuwe Kabeldistrict dat Kondor Wessels Vastgoed en Amvest aan de Schie ontwikkelen, gaan sfeer, woonplezier en economische bedrijvigheid hand in hand.

Relatie met YES!Delft

“Het moet een levendige, productieve en vooral stoere stadswijk worden”, zegt Versluijs. Hij neemt met Lugt plaats aan een – uit stellinghout gezaagde – biertafel van brouwerij De Koperen Kat, die eveneens gevestigd is in de oude kabelfabriek. Bier komt er niet op tafel, de brouwerij is dicht. Maar het gesprek is er niet minder geanimeerd om. Lugt is enthousiast over de transformatie van het gebied en ziet een duidelijke relatie met YES!Delft. “Bij YES!Delft begeleiden we techno start-ups van vaak jonge, net afgestudeerde studenten met een innovatief idee”, aldus Lugt die zelf is opgeleid als ingenieur en twintig jaar ervaring op zak heeft als technologie-ondernemer. “Als ze hun product-marktcombinatie en het geschikte businessmodel gevonden hebben, komen ze in de scale-upfase. Ze hebben dan behoefte aan prototype factories, maar daar is in Delft geen goede landingszone voor. Het Kabeldistrict biedt straks het ecosysteem dat techno scale-ups nodig hebben. Het is een perfecte aanvulling op waar wij bij YES!Delft mee bezig zijn.” Het Kabeldistrict krijgt een echt stads karakter met goede horeca, aldus Versluijs, die aan de TU Bouwkunde studeerde en Delft in zijn studententijd vooral als gezellig stadje kende. “Wat veel afgestudeerden van de TU met een baan of een groeiend technobedrijf willen, is werken in een dynamische, stadse omgeving. Dat kunnen ze in Rotterdam of Amsterdam prima vinden, maar (nog) niet in Delft.”

In het Kabeldistrict kunnen de start-ups van YES!Delft doorgroeien

TU Dream Teams

Het verweven van werken en wonen in een gebied is volgens Versluijs een interessante puzzel. “We maken in ieder geval veel ruimte voor groen, met een stadspark aan de waterkant. Op blokniveau komt er altijd een mix tussen wonen en werken. De doorgaande weg komt langs het spoor. Aan die kant komen ook de wat grotere bedrijfsruimten, met mogelijkheden om te laden en lossen. Qua ontsluiting is dit natuurlijk een perfect gelegen gebied. En qua openbaar vervoer wordt het, met Station Delft Campus naast de deur, ook heel aantrekkelijk. We willen hier ook veel slimme (micro-)mobiliteit toepassen.” Voordat het Kabeldistrict een bruisende en bedrijvige nieuwe werk- en woonbuurt is, zullen er zo’n tien tot vijftien jaar verstreken zijn, rekent Versluijs uit. Over ongeveer anderhalf jaar wordt met de bouw gestart. Dat betekent niet dat de hallen ondertussen leeg staan. “Het borrelt hier nu al behoorlijk van de bedrijvigheid”, is Lugt opgevallen. “Dat is precies de bedoeling”, aldus Versluijs. “De tactiek is om potentiële toekomstige huurders al binnen te halen en voorlopige ruimten te bieden. Zo zijn de befaamde TU Dream Teams in een van de grote hallen neergestreken. In die teams werken jonge engineers aan het ontwerpen en produceren van hun vaak prijswinnende uitvindingen, zoals de zonnewagen en de solar boat. “Dit gebied is straks echt een verbindingsschakel tussen de stad en de TU Delft”, vindt Lugt. Hij ziet wel mogelijkheden voor een toekomstige vestiging van YES!Delft in het Kabeldistrict. “Waarom niet? We kunnen onze jonge ondernemers dan ook naar de scale-up fase begeleiden.”

Joost Versluijs van Kondor Wessels Vastgoed en Evert Jaap Lugt van Yes Delft zijn in gesprek

Het borrelt hier nu al behoorlijk van de bedrijvigheid

Essentieel

De totstandkoming van het Kabeldistrict lijkt voorspoedig te verlopen. Al zijn in het verleden wel wat hobbels overwonnen, weet Versluijs. “Iedere ontwikkelaar weet: zolang we aan stadsuitbreiding doen in Nederland – en dat doen we al honderden jaren – is er ook weerstand. In het begin waren de ondernemers van Schieoevers best huiverig toen ze hoorden dat er woningbouw in dit gebied kwam. Dat is nu anders. We hebben stevige gesprekken gevoerd en nemen alle belangen serieus, evenals de kennis en de kunde van de ondernemers in dit gebied. Alleen dan kun je er gezamenlijk achter staan.” Lugt denkt dat de ontwikkelingen niet tegen te houden zijn. “Technologie en innovatie zijn de motoren van de economie. De transformatie van dit gebied is niet alleen essentieel voor Delft, maar voor de hele regio. Ik geloof enorm in de economische potentie van onze regio. We hebben hier de beste universiteiten van Nederland, twee van de grootste steden van het land, de haven… Als je binnen zo’n sterke regio dit soort ecosystemen tot bloei brengt, heb je goud in handen. Hier wordt straks de technologie van de toekomst ontwikkeld én gemaakt. Om die potentie volledig waar te maken, moeten we als stad wel wat groter denken dan Delft misschien gewend is.”

Het Kabeldistrict

De voormalige Nederlandsche Kabel Fabriek staat centraal in de ontwikkeling van het Kabeldistrict. In de lange hallen van het 65.000m2 grote complex komt ‘anders dan anders’ eigenzinnige bedrijfsruimte: een hightech campus voor kennisintensieve en creatieve start-ups, scale-ups en mkb’ers. In en rond de oude fabriek komt werk- en woonruimte voor gezinnen, studenten, kenniswerkers, ondernemers en senioren. Met koop- en studentenwoningen, sociale huur en vrije sector huurwoningen. Met 3.500 woningen en 1.250 arbeidsplaatsen geeft het 12 hectare grote gebied een belangrijke impuls aan de Delftse ambities op het gebied van werken en wonen.

Ondernemers verbinden

In deze rubriek verbindt Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park ondernemers uit het gebied rond de TU Delft, Delfttechpark, Technopolis en de Schoemakerplantage met ondernemers uit het ondernemersgebied Schieoevers.

Vorig artikelOns Delft: Digitaal kopje koffie met …
Volgend artikelOndernemers aan het woord: Edwin Struik