Werken versus wonen

‘Bied ruimte voor plannen en investeringen, trek nieuwe bedrijven aan, overleg met alle betrokken partijen over werken en wonen in Delft Kennisstad en koester de bedrijven in het gebied Schieoevers.’ Dat staat in het in november gepresenteerde rapport Economische Visie Schieoevers 2030 ‘Koesteren & Stimuleren’ van BedrijvenKringSchieoevers (BKS).

“Ja, wij behartigen de belangen van bedrijven aan de Schieoevers, maar veel mensen die hier werken, wonen ook in Delft”, zegt René Kluft, bestuurslid-penningmeester van BKS en financieel manager bij Festo aan de Schieweg. “Wij hebben allemaal belang bij een stad waar het prettig werken én wonen is.”

Directe aanleiding voor het toekomstplan van de Schieoevers is een ‘contourschets’ van de gemeente Delft voor de oude fabriekshallen van voorheen de Kabelfabriek. Nu zitten daar talloze kleine bedrijfjes. Op die plek komen volgens Kluft mogelijk 2000 tot 3000 woningen. “Dat zou neerkomen op negentien woontorens van vijftien verdiepingen: een soort Bijlmer aan de Schie op een bedrijventerrein waar ’s nachts zwaar transport plaatsvindt. Moeten alle bedrijfjes daar weg en krijgen we er alleen maar woningen voor terug? Let wel, wij staan hier niet als Bokito te schreeuwen ‘Blijf uit m’n tuin’, maar de BKS wil de ontwikkeling van dat gebied graag in een breder perspectief plaatsen. Want hoe ga je dan om met (investerings)plannen van bestaande en nieuwe bedrijven? Deze contourschets vloeit voort uit een gemeentelijke visie op Schieoevers uit 2010. Maar het bedrijfsleven heeft op deze visie geen inspraak gehad en de gemeenteraad ook niet.”

Grote zorgen zijn ontstaan door het gerucht dat juist het oude terrein van de Kabelfabriek verkocht zou worden aan een projectontwikkelaar. Ondernemers aan de Schieoevers zijn bang dat bedrijven en gemeente straks voor voldongen feiten staan als niet snel duidelijk wordt wat er in het gebied gebeuren moet en door wie. “Er moet een gezamenlijke economische en planologische visie komen.

‘alle betrokkenen moeten met elkaar om tafel, met open vizier’

VNO-NCW West
Het regionaal perspectief van de ondernemers wordt toegelicht door Bert Mooren, directeur VNO-NCW West. Hij is met zijn netwerk betrokken bij de ontwikkeling van vele bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Met belangstelling ziet Mooren uit naar onderzoek dat de provincie Zuid-Holland in december publiceert naar de ontwikkelingen op alle bedrijventerreinen in de regio. “Ik weet zo al van acht gemeenten die plannen maken voor woningbouw op bedrijfs- terreinen. In heel Zuid-Holland moeten de komende 25 jaar 250.000 woningen gebouwd worden. Veel gemeenten gaan lichtzinnig om met hun bedrijfsterreinen door woningbouw te dicht op bedrijven te plannen.” Hij stelt onomwonden dat ook Delft zwak optreedt als het gaat over het belang van Schieoevers voor economie en arbeidsmarkt. “Door onvoldoende informatie en moeizame communicatie zijn onnodige tegenstellingen ontstaan. Zo weten we dat de gemeente met de provincie praat over het zogeheten ‘afwaarderen’ van Schieoevers voor bedrijven in hogere milieuhinder-categorieën terwijl de gesprekken over de toekomst van Schieoevers nog lopen. Het verbaast mij dat zoiets anno 2017 nog steeds voorkomt. VNO-NCW West biedt daarom graag ondersteuning aan de BedrijvenKringSchieoevers. Alle betrokkenen moeten met elkaar om de tafel, met open vizier, om te praten over de ontwikkeling van het hele gebied. Niet pas als de plannen klaar zijn. Heel goed dat BKS zelf een visie ontwikkeld heeft. ”
De BedrijvenKringSchieoevers wil graag een breed overleg met de gemeente Delft, politieke partijen, het plaatselijke ondernemersplatform, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, VNO-NCW, TU en omliggende innovatieve start-ups en kennisbedrijven, want daar worden producten gemaakt. “Zorg dat zulke bedrijven zich
hier kunnen vestigen”, betoogt Kluft. “Wil Delft kennishoofdstad worden, dan moeten we zorgen dat die bedrijven hier ook blijven. Gemeente Delft, neem de regie! Het contact van de ondernemers met de politieke partijen is de laatste tijd sterk verbeterd. Dat is positief.”

Weg uit Delft?
Dat bedrijven die geen toekomstmogelijkheden zien mogelijk vertrekken uit Delft, uit de regio of zelfs uit Nederland is volgens Mooren niet ondenkbaar. “We zien nu al dat verwarring heerst. Ondernemers zijn onzeker en stellen plannen uit. Vergeet niet: vooral grote, internationale bedrijven kunnen vanuit een hoofdkantoor elders hun vestiging in Delft sluiten.” Met Kluft maakt hij zich grote zorgen over bedrijven die dreigen te vertrekken. “We hebben ze heel hard nodig.” Beide ondernemers zouden alle grote en kleine bedrijven op het hart willen drukken: “Wacht niet af. Word wakker. Sluit je aan bij een belangenorganisatie. En laat je zien. Samen staan we sterk.”

Cijfers

Uit de Economische Visie 2030:

  • Met 4900 fulltime banen voorzien de 200 bedrijven langs de Schieoevers in 10% van de werkgelegenheid in Delft.
  • Tot 2030 komen er nog eens 1000 banen bij.
  • Met 660 miljoen euro aan ‘toegevoegde waarde’ maakt dat 17% uit van wat er omgaat in heel Delft.
Vorig artikelCashless doneren
Volgend artikelBalans en bewustwording deel 1