Werkse

‘Leerwerktraject heeft brugfunctie’

“Wat mensen hier meekrijgen, daar hebben ze hun hele leven profijt van. Bij Werkse! wordt getraind in ‘Goed Werknemerschap’, doe je werkritme op en ontwikkel je de benodigde vaardigheden om in de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan. En dat is precies waar werkgevers naar op zoek zijn.”

Dit vertelt Frank van Maarschalkerweerd, businessunit manager bij Werkse!. Het primaire doel? Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar een reguliere baan. “Wij vervullen de brugfunctie tussen de kandidaten die werk zoeken en werkgevers die werknemers zoeken. Voor mensen die vallen onder de Participatiewet, hebben wij speciale trajecten.” Daarnaast is Werkse! werkgever van een groep mensen die een Sociale Werkvoorziening-indicatie hebben of vanuit de Participatiewet de indicatie ‘beschut werken’ krijgen; deze groepen zijn langdurig bij Werkse! aan de slag.

Trajecten op maat
Van Maarschalkerweerd vertelt dat Werkse! alles in huis heeft om een traject op maat te bieden. “Werken is geen doel op zich, maar een middel om de arbeidsontwikkeling vorm te geven.” Na een intake wordt in een assessment gekeken wat de kandidaat aan ervaring
en talent meebrengt en waar eventuele blokkades zitten. Daarna wordt bepaald in welk bedrijfsonderdeel gestart kan worden. “In onze eigen werkleerbedrijven begeleiden en coachen we mensen in hun ontwikkeling. We beschikken over een breed instrumentarium; van digitale werkplekopdrachten tot vakopleidingen.”

‘werken is geen doel op zich, maar een middel voor arbeidsontwikkeling’

Goed Werknemerschap
De werknemers kunnen geplaats worden bij bedrijfsonderdelen als Schoonmaak, Groen & Omgeving, Post, (groeps-) Detachering, Beveiliging en Assemblage. Allereerst is er aandacht voor Goed Werknemerschap: welke gedragscompetenties ziet een werkgever graag terug in een werknemer. Denk aan: op tijd komen, samenwerken, instructies opvolgen, communiceren, afspraken nakomen en aandacht voor persoonlijke hygiëne.
Inzicht krijgen in het eigen gedrag is hierbij van groot belang. “Herkennen en erkennen liggen aan de basis om verandering te realiseren”, aldus Van Maarschalkerweerd.

Assemblage
Daarnaast ligt de focus uiteraard op de werkzaamheden zelf. Een belangrijk bedrijfsonderdeel is Assemblage. Hier draait het om technisch werk. Harco Haasdijk, accountmanager Assemblage: “In onze assemblagelijnen worden verschillende onderdelen samengevoegd tot één product. Een voorbeeld is het samenstellen van een speciale lamp voor de tuinbouw. Werken aan zo’n specifiek product vraagt om kennis en kunde van de werknemer. Werkse! heeft de middelen om hen dit te leren. Zowel technisch leren als werken volgens instructies op een assemblagelijn zijn belangrijke leeraspecten. Evenals het werken volgens het Lean-principe. Kandidaten zijn getraind in efficiënt werken op de werkvloer. Ervaring opdoen met technisch werk geeft veel kansen op de arbeidsmarkt, omdat er veel vraag is naar technisch geschoold personeel. Daarom streven we ernaar veel medewerkers op de assemblagelijnen te laten werken.”

‘Ervaring opdoen met technisch werk geeft veel kansen op de arbeidsmarkt’

Duurzaam
De ontwikkeling van de medewerkers wordt goed in de gaten gehouden, met focus op de gestelde doelen in het individuele trajectplan. Zijn de belangrijkste  knelpunten opgelost en hebben ze de benodigde vaardigheden en competenties opgedaan? Dan kunnen kandidaten naar het Werkgeversservicepunt Delft (WSP), dat ook onderdeel is van Werkse!. Het WSP helpt zowel werknemers als werkgevers. Haasdijk: “Vaak passen onze medewerkers niet direct bij een bestaande functie; die moet dan worden aangepast. Het WSP zorgt voor de meest duurzame oplossing en zoekt naar de beste match voor beide partijen.” En met succes! Jaarlijks vinden bijna 900 mensen vanuit een uitkering via Werkse! een (parttime) baan.

Verbinden
Het bedrijf is momenteel druk bezig om samenwerkingen op te zetten met andere organisaties, zoals het ROC-Mondriaan, de Dienst Justitiële Inrichtingen en Pro-VSO scholen. Van Maarschalkerweerd: “We willen graag onze trajecten, diensten, instrumentarium en expertise aanbieden aan anderen. Van (ex)gedetineerden tot reïntegratiekandidaten.” Haasdijk vult aan: “We zouden ook graag meer samenwerken met technische bedrijven, zodat we onze assemblagelijnen kunnen uitbreiden. En in het technische Delft moet dat toch lukken, lijkt me!”

Nieuwe Boris-aanpak

Een nieuwe ontwikkeling binnen Werkse! is de Boris-aanpak; bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om te slagen via het reguliere mbo-schoolsysteem. In samenwerking met werkgevers en ROC’s worden kandidaten praktisch getraind op specifieke taken en krijgen zij gedoseerd theorie mee. Zij sluiten het traject af met een erkend mbo-certificaat. Op
deze manier kwalificeren ze zich toch voor de arbeidsmarkt. Na komende zomer starten de eerste kandidaten.

Vorig artikelJet-Net partners
Volgend artikelZo zit dat: Trouwen: met of zonder huwelijksvoorwaarden?