Sinds 1 januari 2018 hebben we in Nederland een nieuw huwelijksrecht. Er is veel over gezegd en geschreven. Maar weet u wat het voor u als ondernemer betekent? En wat de gevolgen van een huwelijk zijn voor uw onderneming?

De nieuwe wet bepaalt dat de bezittingen en schulden die een echtgenoot vóór het huwelijk
heeft, privé blijven. Bezittingen en schulden die de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen, worden automatisch gemeenschappelijk. Geen zorgen voor de ondernemer die gaat trouwen dus? Of toch wel?

Een voorbeeld
U bent net vóórdat u trouwt een onderneming begonnen. De onderneming behoort tot uw privé vermogen en valt niet in de gemeenschap van goederen. U werkt hard, bent zeer succesvol en uw onderneming floreert. Na vijftien jaar heeft uw onderneming een waarde van 5 miljoen euro. Helaas is door het harde werken het thuisfront op de achtergrond geraakt. U en uw partner besluiten in onderling overleg dat het beter is het huwelijk te beëindigen.

Ook als de onderneming van een echtgenoot niet tot de gemeenschap van goederen behoort, bepaalt de nieuwe wet dat de ondernemer aan de gemeenschap van goederen die is ontstaan door het huwelijk, wel een redelijke vergoeding moet betalen. Het betreft een vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de ondernemende echtgenoot heeft aangewend voor de onderneming.

Onduidelijk is hoe deze regel uitwerkt in de praktijk. Uitgangspunt is: wat tijdens het huwelijk verdiend wordt, valt in de gemeenschap van goederen. Voor het vaststellen van de omvang van de redelijke vergoeding is de waardetoename van de onderneming tijdens het huwelijk medebepalend. Als vóór het aangaan van het huwelijk geen huwelijksvoorwaarden zijn opgemaakt waarin de aanstaande echtgenoten afspraken maken over de omvang van de redelijke vergoeding, is de kans groot dat de ondernemer bij echtscheiding de waardetoename van de onderneming die tijdens het huwelijk is gerealiseerd, zal moeten delen met de gewezen partner.

• Tip 1

Laat u als ondernemer vóór het huwelijk goed informeren door de notaris.
Spreek met elkaar af welk vermogen gemeenschappelijk is (en dus gedeeld moet worden bij echtscheiding) en welk vermogen privé (en dus niet gedeeld moet worden).

• Tip 2

Leg in huwelijksvoorwaarden de waarde van ieders privévermogen vast en
spreek af welk vermogen gemeenschappelijk is.
Ook maakt u hierin afspraken hoe u met deze verschillende vermogens wilt omgaan tijdens het huwelijk en bij echtscheiding.

• Tip 3

Maak afspraken over de omvang van de redelijke vergoeding en stel jaarlijks
vast wat voor u beiden als redelijke vergoeding geldt.
Voor het vaststellen van de redelijke vergoeding is de waardetoename van de onderneming tijdens het huwelijk medebepalend.

‘Huwelijksvoorwaarden kunnen veel leed en onzekerheid voorkomen’

Bezoek de website

In deze rubriek delen ondernemers hun kennis om zo anderen te informeren en inspireren.

Marleen Loof is toegevoegd notaris bij Westvest Notarissen en heeft als specialisatie familie- en erfrecht.

Westvest Notarissen biedt specialisatie op alle vakgebieden binnen het notariaat, waaronder ondernemingsrecht, familie- en erfrecht/estateplanning, (commercieel) onroerend goed en advisering op fiscaal gebied.

Vorig artikelReguliere baan in zicht
Volgend artikelSpecial rond Rijswijkse bedrijvigheid