Ruimte voor innovatieve maakindustrie

0
In gesprek met Gilbert Bal en Rene Kluft over de maakindustrie

In oktober 2022 stelde de gemeenteraad van Delft het bestemmingsplan voor Schieoevers Noord vast. Het luidt de start in van de gebiedsontwikkeling van het Kabeldistrict en de Nieuwe Haven. De volgende stap is het wegnemen van de laatste bezwaren van bedrijven en afspraken maken over de uitvoering. Rene Kluft, penningmeester van BedrijvenKring Schieoevers (BKS), en economisch adviseur Gilbert Bal blikken vooruit.

BKS telt 184 leden, die allemaal hun eigen ideeën hebben over de vernieuwing van het gebied. Hoe betrek je die actief bij de plannen die er nu liggen? Daar weten Kluft en Bal inmiddels alles van. In aanloop naar de vaststelling van het bestemmingsplan organiseerden ze vanuit BKS verschillende bijeenkomsten en gingen ze uitgebreid de dialoog aan met bedrijven in het gebied. Signalen werden vervolgens gedeeld met de gemeente. “We zijn niet alleen met elkaar in gesprek, maar ook met de gemeente”, licht Kluft toe. “Samen met het college, de raad en de projectontwikkelaars kijken we steeds welke bezwaren vanuit ondernemers met bepaalde afspraken en oplossingen kunnen worden weggenomen.”

Wonen en werken

Schieoevers Noord wordt een bijzonder gebied: wonen én werken krijgen er een plek. Dat vraagt zowel van bewoners als bedrijven een nieuwe insteek. “We kunnen bijvoorbeeld niet voorkomen dat bedrijven ook buiten kantooruren geluid maken”, vertelt Bal. “Wel wordt er geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken, onder meer doordat er parken komen tussen de delen waar gewoond en gewerkt wordt. Het maken van goede afspraken gaat ook helpen. We hopen vooral dat bedrijven en bewoners met elkaar in gesprek zullen gaan, in plaats van dat bewoners direct melding maken bij handhaving.” Schieoevers Noord biedt ook voor de gemeente een enorme kans, beseft Bal. “Op relatief korte termijn wil Delft vijftienduizend nieuwe woningen en tienduizend nieuwe arbeidsplaatsen realiseren. In die ambitie speelt dit gebied een cruciale rol. In het oorspronkelijke plan voor dit gebied was alleen woonruimte ingetekend. Wij zeiden toen direct: wie in Delft woont, moet ook ergens werken. Het huidige plan voorziet daar nu in.”

 Dankzij de bijeenkomsten krijgen ontwikkelaars meer zicht op de vraag vanuit bedrijven

Sessies over maakruimte

Ook voor de TU Delft is dit gebied van belang. “Alumni van de TU Delft die een bedrijf starten, kunnen nu vaak niet in Delft terecht”, weet Bal. “Met name wanneer ze snel groeien, moeten ze uitwijken naar de regio of zelfs daarbuiten. Hoe mooi zou het zijn als we deze bedrijven in de toekomst weer een plek kunnen geven in Delft, aan de Schie? Daarom organiseren we ook sessies onder de naam Delft MAAKT Ruimte, waarin vragers en aanbieders van maakruimte samenkomen. Dankzij die bijeenkomsten krijgen ontwikkelaars meer zicht op de vraag vanuit bedrijven, en voelen ze het vertrouwen dat ze toekomstige plekken ook gevuld krijgen.” In dit vernieuwende plan worden de bedrijven die nu al in het gebied gevestigd zijn natuurlijk niet vergeten. “We willen dat iedereen zijn business zo goed mogelijk kan blijven uitvoeren”, benadrukt Kluft. “Dat is niet altijd makkelijk: het gebied gaat nu eenmaal veranderen. Toch proberen we met ieders wensen rekening te houden. Hoe beter we die in kaart hebben, hoe makkelijker we erop kunnen inspelen.”

Tussenstation

Bal is trots op de stappen die in de afgelopen jaren zijn gezet. Tegelijkertijd is dit  bestemingsplan vooral een tussenstation, benadrukt hij. “Voor onder andere het Stationsgebied en Schieoevers Zuid wordt nog aan plannen gewerkt. Daarbij blijven we net zo nauw samenwerken als we tot nu toe hebben gedaan. We komen elke zes weken als bestuur van BKS en wethouders van de gemeente bij elkaar. We bespreken de planvorming van het gebied en gaan in op actuele ontwikkelingen. Zo houden we de vinger aan de pols.” Kluft en Bal kijken vol goede moed naar de toekomst. “Als we maar met elkaar in gesprek blijven en rekening houden met elkaars wensen”, benadrukt Kluft. “Hoe eerder we weten dat er vragen of onduidelijkheden zijn, des te sneller kunnen we die ondervangen.” 

Smart Makers Delft 

In de Schieoevers verrijst straks Smart Makers Delft: een plek voor techniekonderwijs op vmbo- en mbo-niveau. “Hier worden de praktijkwerknemers van de toekomst opgeleid”, licht Kluft toe. “Die hebben we hard nodig als we de plannen die we bedenken ook willen waarmaken. Schieoevers is de perfecte locatie om zulk techniekonderwijs te verzorgen: de organisaties waar je een kijkje in de keuken kunt nemen liggen om de hoek.” Smart Makers Delft is nu al in volle gang. Leerlingen van Delftse scholen zoals het Stanislas College gaan langs bij bedrijven om inspiratie op te doen voor hun latere beroepskeuze. Bij het initiatief zijn, naast BKS, bedrijven en scholen, ook de gemeente Delft en de TU Delft betrokken.

✍🏼 tekst door Anne-Louïse van den Dool
📷 foto door Sam Rentmeester

Vorig artikel‘Contact tussen ondernemers: belangrijk’
Volgend artikelGroei door partnerschap