Partners financieren proeftuin rondom smart living

Hoe kunnen ouderen veilig en comfortabel langer thuis wonen? Het antwoord op die vraag ligt deels in het vinden van passende digitale oplossingen. West IT Solutions zet haar kennis en expertise als softwareontwikkelaar graag in voor innovatieve projecten met een maatschappelijk doel en zei dan ook direct ‘ja’ toen gevraagd werd om mee te doen met het project Zo-Dichtbij.

Om als onderneming gezond te blijven moet je blijven innoveren. Vooral binnen de IT-branche is dit noodzakelijk, omdat digitale processen elkaar in rap tempo opvolgen. “Wij optimaliseren werkprocessen met slimme technologie. Dit doen we op verzoek van de klant, maar het komt ook voor dat we zelf het initiatief nemen bij een technologisch vraagstuk”, legt Sjaak Tuwanakotta, commercieel directeur bij West, uit. 

Het bedrijf zet technologie ook in voor maatschappelijke projecten. “Een goed voorbeeld is het project TEMPO. Samen met Aarhus University, Newcastle University en CPSE Labs ontwikkelden we een applicatie die verkeersinformatie vanuit verschillende externe bronnen stroomlijnt en coördineert, zodat de reiziger gegarandeerd wordt van het beste reisadvies. Dergelijke projecten vragen vaak behoorlijk wat financiering, zonder dat er een overkoepelende opdrachtgever is. Daarom is samenwerking tussen partijen die het maatschappelijke belang onderschrijven belangrijk, want alleen zo kan het gezamenlijk gedragen en gefinancierd worden.” Een recent maatschappelijk project waar West aan meewerkt is Zo-Dichtbij, waarin digitale oplossingen worden geboden om ouderen veilig en comfortabel thuis te laten wonen. Tuwanakotta is persoonlijk betrokken bij het project. Hij behoort als mantelzorger tot de hoofddoelgroep binnen het promotieonderzoek van initiatiefneemster Wally Keijzer en vroeg haar naar de achtergronden van het project.

Hoe is Zo-Dichtbij ontstaan?
“Er ligt een relatie tussen mijn voormalige rol als uitgever en hoofredacteur van technische vakbladen en de dagelijkse praktijk van ons eigen installatiebedrijf in Den Hoorn. Een installateur is een van de weinigen die bij ouderen achter de voordeur komt en ziet wat er zoal mis is in hun woonsituatie. Aansluitend aan mijn MBA-opleiding had ik de mogelijkheid om aan de TU Delft te promoveren op het gebied van ‘smart living’. Gelijktijdig ging net de hele financiering van de zorg op de schop. Geld voor zorg en welzijn werd overgeheveld
naar gemeentes en bejaardentehuizen werden gesloten. Gemeentes hadden de plicht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, maar zaten letterlijk met de handen in het haar hoe die zorgtransitie te faciliteren. Dat leidde tot de basis van mijn onderzoeksvoorstel: Hoe kun je partijen faciliteren om mensen langer veilig en comfortabel thuis te laten wonen en tegelijkertijd de burgers helpen door de bomen het bos te blijven zien?”

‘Geld voor zorg en welzijn werd overgeheveld naar gemeentes en bejaardentehuizen werden gesloten’

Hoe kreeg je de financiering rond?
“We hebben fondsen aangeschreven en daarnaast dragen de proeftuinpartners financieel en/of in menskracht bij aan het project op basis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo is IBM leverancier van de techniek waarop West het platform gaat bouwen, en dragen onder meer ICTU, UL, Vodafone Ziggo, Talenter, Medvision, Burst, KPMG en eHealthCompany bij met hun expertise. Vanwege de ANBI-status is het mogelijk om fiscaalvriendelijk te doneren aan onze stichting.”

Een van de uitkomsten van het promotieonderzoek was dat een digitale wegwijzer zou kunnen helpen om vraag en aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn bij elkaar te brengen. Hoe heb je dit aangepakt?
“Die digitale marktplaats, ofwel het vinden van de juiste producten, diensten, lokale activiteiten en contacten in de directe omgeving van de oudere, moet mantelzorgers helpen ontzorgen. Een van de uitdagingen was om vanaf het begin ouderen en mantelzorgers bij het onderzoek te betrekken. Het was zeer waardevol dat mantelzorgers zoals jij meeliepen binnen onze proeftuin waarbij naast de universiteit ook multinationals, mkb-bedrijven en de gemeente waren betrokken. Nu het promotietraject achter me ligt, vind ik het geweldig dat alle proeftuinpartners aan boord blijven om mij als sociaal ondernemer, en de Stichting Zo-Dichtbij, te helpen het platform daadwerkelijk te realiseren.”

Hoe ver ben je nu met het project?
“We zitten in de visualisatiefase, verzorgd door Burst. Hierna kan West op basis van het Bluemix platform van IBM daadwerkelijk de interface gaan bouwen. Elke stap wordt getest met mantelzorgers, digitaal vaardige ouderen, verpleegkundigen en medewerkers van het WMO-loket, zodat we kort op de bal blijven. De uitrol van Zo-Dichtbij staat gepland voor het tweede kwartaal van 2018 en waarschijnlijk krijgt de gemeente Rotterdam als proeftuinpartner de primeur om als eerste met de digitale marktplaats te werken.”

Zo-Dichtbij

Wally Keijzer startte in 2013 haar promotieonderzoek rond het vraagstuk hoe ouderen veilig en comfortabel langer thuis kunnen wonen. Dit heeft geleid tot het project Zo-Dichtbij, waarin een proeftuin is opgezet met een aantal partners waaronder West IT Solutions . In het onderzoek is gekeken naar haalbaarheid, bruikbaarheid en mogelijke oplossingsrichtingen. Het idee tot aan de valorisatie van een platform op het gebied van
wonen, zorg en welzijn is uitgebreid in het proefschrift beschreven.

 

Vorig artikelWinteractiviteiten Ondernemersfonds Delft
Volgend artikelZet Mister Efficiency in