Delft.business shoot uitgave juni 2017 - Jon

Als uw bedrijf de rechtsvorm bv heeft, kan de dag aanbreken waarop u denkt: past deze rechtsvorm nog bij mij? Immers, belastingwetgeving en -tarieven wijzigen, uw persoonlijke situatie verandert en ook uw bedrijf staat niet stil. Wellicht is een ander juridisch jasje inmiddels gezonder voor u. Hoe beoordeelt u dit en hoe kunt u dit regelen?

Bekijk eerst of de bv(-structuur) fiscaal nog steeds gunstig is voor u. Dit kunt u (laten) berekenen: de belastingdruk van de onderneming als bv tegenover de belastingdruk als eenmanszaak. Het omslagpunt vanaf wanneer de bv fiscaal voordelig kan zijn, ligt tegenwoordig – anders dan een aantal jaren geleden hoog: vaak boven een winst (per ondernemer) van € 150.000 (vóór aftrek van uw salaris). Houd hierbij rekening met de extra formaliteiten van de bv en de kosten daarvan. Een bv is immers wat duurder in het gebruik dan bijvoorbeeld een eenmanszaak vanwege de kosten voor de aangifte vennootschapsbelasting, de verplichting om publicatiestukken op te stellen en (tijdig!) bij de Kamer van Koophandel te deponeren en de salarisadministratie voor uzelf als directeur-grootaandeelhouder.

‘Soms is het fiscaal voordeliger om een bv te ontbinden’

Inventariseer vervolgens de bedrijfsrisico’s. Welke bedrijfsrisico’s zijn er? Loopt u kans aansprakelijk te worden gesteld door uw opdrachtgevers? Kunnen deze risico’s voldoende worden afgedekt? Daarvoor kunt u denken  aan algemene voorwaarden en een aansprakelijkheidsverzekering. U wilt immers voorkomen dat uw privévermogen wordt aangesproken door schuldeisers van de onderneming. Bedrijfsrisico’s niet kunnen afdekken kan een reden zijn om – ondanks fiscaal nadeel – de bv te handhaven. Een goede nachtrust is belangrijk voor uw gezondheid en mag wat kosten!

Blijkt uit het bovenstaande dat de bv niet meer de beste keuze is, dan volgt de vraag: wat nu? In eenvoudige situaties, bijvoorbeeld als u de bv in uw eentje drijft en er geen sprake is van winstreserves, goodwill, verre kenbare verliezen of een pensioen-, lijfrente-
of stamrechtvoorziening, kunt u de bedrijfsactiva eenvoudig overdragen aan uzelf en de bv ontbinden. U zet de onderneming vervolgens voort als eenmanszaak. In gevallen die wat minder eenvoudig zijn, wanneer u bijvoorbeeld de pensioenopbouw of een stamrecht in eigen beheer heeft en geen geld om dit alsnog bij een bank of verzekeraar onder te brengen, kunt u de bv laten voortbestaan en daarnaast een eenmanszaak starten. In het geval de bv verrekenbare verliezen heeft, die normaliter bij ontbinding van de bv verloren gaan, kan het voordelig zijn om fiscaal ‘geruisloos’ uit de bv terug te keren en de onderneming voort te zetten als eenmanszaak, vof of maatschap. De bv wordt dan ontbonden. Er zijn vele mogelijkheden denkbaar en de beste keuze verschilt per geval.

• Stap 1

Beoordeel of een bv fiscaal nog gunstig is.

• Stap 2

Bekijk of een bv nog nodig is voor wat betreft bedrijfsrisico’s.

• Stap 3

Onderzoek de mogelijkheden om de bv daadwerkelijk op te heffen. 

Bezoek de website

In deze rubriek delen ondernemers hun kennis om zo anderen te informeren en inspireren.

Jon Hulst is sinds 2014 vennoot van Rosier Bijl van Kan. Hij heeft zich ontwikkeld tot een brede adviseur voor ondernemers binnen het kleinbedrijf en geeft graag adviezen aan deze doelgroep.

Rosier Bijl van Kan is een administratiekantoor en belastingadviesbureau in Delft.

Vorig artikel10 jaar wereldwijd sterk in gehoorbescherming
Volgend artikelMijn agenda: Kim Cramer